Filtrowanie zakładów klasycznych i live

Opcja filtrowania zakładów klasycznych oraz zakładów live pojawi się na kuponie przy próbie połączenia lzakładów live (na wydarzenia w toku) oraz zakładów klasycznych, na wydarzenia, które dopiero się rozpoczną. Filtry te pozwolą na podział zakładów na kuponie na dwie kategorie.

  • Zakłady live -> połączone zostaną wszystkie zakłady live, dodane do kuponu.
  • Zakłady przedmeczowe -> połączone zostaną wszystkie klasyczne zakłady, dodane do kuponu.

Procedura wnoszenia zakładu jest taka sama, niezależnie od wybranego filtrowania.

Przypominamy, że bwin nie dopuszcza łączenia zakładów klasycznych oraz zakładów live na jednym kuponie.