Dodawanie do ulubionych i usuwanie

Aby dodać wpis do listy ulubionych, dotknij ikonki   , która wyświetlana jest obok nazwy wydarzenia lub ligi. Po dotknięciu, symbol   zmieni kolor na żółty i wyświetlone zostanie potwierdzenie ("Dodano do ulubionych"). W wiadomości tej wyświetlona zostanie także liczba wpisów na liście ulubionych.

Aby usunąć wpis z listy ulubionych, dotknij żółtej ikonki  . Możesz także przejść do listy ulubionych (przez główny pasek nawigacji) i usunąć wpis, dotykając lub przesuwając wybrany wpis od prawej do lewej. Usunięcie wpisu wymaga potwierdzenia przez dotknięcie przycisku "Usuń".

Pamiętaj, że przed usunięciem wpisu z listy ulubionych, musisz się zalogować.