Filtry

Na stronie "Moje zakłady" znajdziesz przegląd wszystkich dotychczas wniesionych zakładów. Strona ta oparta jest na kilku filtrach i kategoriach, które umożliwiają szybki dostęp do wybranej grupy zakładów.

Oto dostępne filtry:

  • Otwarte -> Lista wszystkich zakładów, które nie zostały jeszcze zamknięte/rozliczone.
  • Wygrane -> Lista wszystkich zakładów, które zostały wygrane.
  • Przegrane -> Lista wszystkich zakładów, które zostały przegrane.
  • Anulowane -> Lista wszystkich zakładów, które zostały anulowane z różnych powodów.
  • Wszystkie -> Wszystkie zakłady na jednej stronie.

Aby zobaczyć zakłady z danej kategorii, dotknij wybranej nazwy. Wybrana kategoria zostanie podświetlona na żółto. Zakłady wyświetlane są chronologicznie, od najnowszych.

Pamiętaj, że w menu ''Więcej'' możesz wybrać kolejne filtry zakładów. Liczba obok filtrów pokazuje liczbę dostępnych po jego zastosowaniu zakładów. Aby zamknąć stronę, dotknij przycisku.