Aby powrócić do poprzedniej strony, dotknij przycisku "Powrót".

Do poprzedniej strony możesz powrócić, dotykając przycisku "Powrót" lub "Zamknij" . Wrócić do strony lub zamknąć dodatkową warstwę (np. kupon, "Moje zakłady") możesz także, przesuwając palcem od lewej do prawej strony ekranu.