Postawiłem/łam zakład przez pomyłkę. Co mogę zrobić?

Niestety zgodnie z naszym regulaminem nie możemy anulować postawionych zakładów.

Przed ostatecznym postawieniem zakładu masz możliwość kliknięcia na kuponie przycisku „WSTECZ”, co sprawi, że zakład nie zostanie zatwierdzony. Jeśli jednak kliknąłeś przycisk potwierdzenia, zakład został przyjęty i nie może być anulowany.