Pariuri sportive - consideraţii generale

(ultima actualizare: 05.10.2017)

A Consideraţii generale

A1 Reguli de bază

A1.1 Părţile:

Părţile participante la pariuri sunt, pe de o parte, compania, şi, pe de alta, clientul (numit în cele ce urmează „Utilizator”).

A1.2 Persoanele fără drept de pariere:

Sunt interzise pariurile efectuate la ordin sau efectuate de către bookmakeri sau agenţi de pariuri. Nu sunt permise pariurile efectuate la evenimentele la care pariorul participă (în acest context "participant" se referă la persoanele implicate în eveniment în calitate de sportiv, atlet, proprietar, anternor sau angajat/funcţionar la unul din cluburile participante) sau cele încheiate la ordinul persoanelor participante. În plus, pariurile pe competiţiile din ligă, cupă sau alte evenimente la care respectivul/a club/asociaţie participă nu pot fi plasate sau efectuate la ordinul persoanelor considerate participante la respectivul eveniment. În cazul violării acestor norme, compania îşi rezervă dreptul de a refuza plata câştigurilor şi a mizelor deja plasate, precum şi dreptul de a anula pariurile implicate. Compania nu îşi asumă răspunderea de a atrage atenţia utilizatorilor că fac sau nu parte din aceste categorii. Altfel spus, compania este autorizată să ia oricând măsuri, imediat după identificarea unor utilizatori care fac parte din aceste categorii.

A1.3 Rezultat necunoscut:

În momentul în care încheie un pariu, utilizatorul declară că nu cunoaşte rezultatul evenimentului respectiv.

A1.4 Pariuri ambigui:

Compania îşi rezervă dreptul să refuze total sau parţial un pariu şi să anuleze pariurile ambigui.

A1.5 Asumarea răspunderii/prelucrarea datelor:

Compania nu îşi asumă răspunderea pentru erori de introducere, de transfer şi/sau de evaluare a datelor. În plus, compania îşi rezervă dreptul de a corecta erorile evidente, în special erorile de introducere a cotelor de pariere şi/sau de evaluare a rezultatelor (de exemplu confundarea cotelor, rezultatelor sau echipelor etc.) - chiar şi ulterior publicării acestora - sau să anuleze pariurile afectate.

Compania nu îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea, integralitatea şi actualitatea conţinutului serviciilor de informaţii puse la dispoziţie, precum notificările de rezultate prin e-mail şi SMS, printre altele. De asemenea, compania nu îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea scorurilor live, statisticilor sau a rezultatelor intermediare din cadrul pariurilor live.

Mai departe, compania îşi rezervă şi dreptul de a anula pariuri, chiar şi după publicarea rezultatelor, în cazul în care pariurile au fost câştigate de către utilizator datorită unei erori tehnice, iar compania poate demonstra această eroare/aceste erori folosindu-se de înregistrări tehnice. Obligaţia producerii de dovezi în cazul existenţei unei erori tehnice îi revine companiei. În astfel de cazuri, miza pe pariul sau jocul respectiv va fi rambursată în contul de pariuri al utilizatorului. Compania îşi rezervă dreptul de a trage la răspundere orice jucător pentru pagubele produse companiei, decurse din faptul că acesta a profitat cu ştiinţă de o eroare tehnică sau administrativă în timpul efectuării de depuneri sau plăţi.

Este considerată miză exclusiv suma desemnată şi confirmată de companie.

A1.6 Fără pariuri organizate:

Clienţii trebuie să efectueze pariuri individual. În cazul în care unul sau mai mulţi utilizatori încearcă să încheie acelaşi pariu de mai multe ori, efectuarea acestuia poate fi anulată. Această reglementare se poate aplica chiar şi după afişarea rezultatelor pariurilor, în cazul în care societatea constată că mai mulţi utilizatori acţionează în cârdăşie sau ca un sindicat sau că pariurile respective au fost efectuate în repetate rânduri de unul sau mai mulţi utilizatori într-un interval de timp scurt.

A1.7 Fraudă și manipularea meciurilor sau a câștigurilor:

În cazul în care compania suspectează orice eveniment de manipulare a acestuia, aceasta își rezervă dreptul să procedeze după cum urmează:

 1. suspendarea ofertei oricărui eveniment sau serie de evenimente pe oricare din pieţele sale de desfacere; şi
 2. amânarea şi/sau reţinerea plăţilor aferente oricărui eveniment sau serie de evenimente de pe oricare din pieţele sale de desfacere, până la confirmarea integrităţii evenimentului respectiv sau seriei de evenimente respective de către federaţia sportivă corespunzătoare.

Mai mult, în cazul în care organele sportive superioare confirmă producerea unei manipulări active a unui eveniment sau a unei serii de evenimente, compania îşi rezervă dreptul, la propria sa discreţie, de a suspenda pariurile plasate pe evenimentul/evenimentele respective, fie de o persoană identificată că s-a aflat în posesia unor informaţii confidenţiale privind pariurile, fie de orice altă persoană sau entitate care, în opinia rezonabilă a companiei, este conectată cu, a acţionat împreună cu sau a fost implicată în vreun fel cu o astfel de persoană.

În cazul suspiciunii de fraudă sau manipulare a jocurilor, compania își rezervă dreptul să transmită toate datele stocate (inclusiv informațiile referitoare la suspiciunile legate de respectivele pariuri) cluburilor sportive, autorităților sau altor persoane terțe, care se ocupă de investigarea unor astfel de suspiciuni.

A1.8 Vârsta şi capacitatea legală:

Prin încheierea unui pariu sau participarea la un joc, utilizatorul declară că are vârsta minimă legală pentru a participa la joc, conform prevederilor legale din ţara respectivă, precum şi capacitatea legală necesară.

A2 Mize

A2.1 Limite de miză

Fiecare utilizator îşi poate stabili miza singur, dar va trebui să respecte limitele de câştig impuse (vedeţi "Calcularea câştigurilor") şi alte limite de miză posibile.

A2.2 Impozitarea pariurilor conform legii privind pariurile pe curse şi de loterie

Pe data de 01.07.2012, autorităţile germane au introdus un sistem de impozitare a mizelor efectuate la pariuri sportive. Conform articolului § 17 din legea privind pariurile pe curse şi de loterie, impozitul pe pariuri se ridică la o valoare de 5% din miza efectuată. În cazul pariurilor câştigătoare, clientul va plăti o contribuţie la impozit care va fi dedusă din câştigul obţinut. Contribuţia se ridică la valoarea de 5% din câştigurile brute (miza multiplicată cu cota). Odată ce contribuţia la taxă a fost dedusă din câştigul brut, câştigul net va fi transferat în contul clientului. Se va percepe impozit de la utilizatorii care au reşedinţa permanentă în Germania şi de la utilizatorii care se află în Germania în momentul plasării pariului. Nu se percepe niciun impozit atunci când utilizatorii plasează pariuri în afara teritoriului Republicii Federale Germania. Prin urmare, în scopul impozitării, compania are dreptul de a utiliza tehnologie de geolocalizare pentru a determina actuala locaţie a utilizatorului în momentul plasării pariului şi de a salva aceste informaţii spre a fi utilizate la calcularea impozitului şi prezentate echipelor de audit trimise de autorităţile financiare. Mai mult, compania este obligată să divulge aceste informaţii la cerea organelor legale.

A2.3 Sold cont

Înainte de încheierea unui pariu, utilizatorul trebuie să se asigure că are suficiente fonduri în cont pentru a acoperi miza efectuată şi eventualele impozite legale conform paragrafului 2.2.

A2.4 Acoperire integrală

În cazul în care creditul din contul dvs. nu oferă o acoperire integrală şi diferenţa nu poate fi transferată în timp util, toate pariurile vor fi acceptate de companie în ordinea primirii acestora şi în funcţie de cum vor fi acoprite de fondurile existente în cont.

A2.5 Acoperire parţială

În cazul în care miza pusă pe un pariu este acoperită doar parţial de soldul din contul utilizatorului respectiv, atunci pariul va fi încheiat cu o miză care corespunde creditului rămas în cont.

A3 Încheierea unui pariu

A3.1 Confirmare:

Un pariu este considerat încheiat după ce a fost confirmat de către companie. Un pariu este confirmat dacă este afişat în contul de pariuri la rubrica „Pariurile mele“. În anumite situaţii izolate, pot interveni întârzieri. În cazul unei dispute privind ora la care a fost încheiat un pariu, va fi luată în considerare ora la care pariul a fost înregistrat de către companie. În cazul în care utilizatorul nu primeşte niciun mesaj de confirmare a pariului, pariul respectiv este totuşi confirmat dacă este afişat în contul de pariuri la rubrica "Pariurile mele" . Compania porneşte de la premisa că, prin efectuarea unui pariu, utilizatorul acceptă "Termenii şi condiţiile" impuse de companie.

A3.2 Pariuri nevalide/nule:

În cazul în care un pariu este declarat „nul” sau „nevalid” (ex. evenimentul în cadrul căruia se pariază este anulat) acesta va fi evaluat drept "câştigător" la cota 1.00. În cazul pariurilor simple, asta înseamnă că utilizatorul va primi înapoi o sumă egală cu miza plasată pe respectivul pariu. În cazul unui pariu combinat, înseamnă că vor fi ajustate cotele totale în mod corespunzător, iar pariul combinat respectiv poate fi totuşi câştigat, dacă toate pariurile din care este alcătuit vor fi câştigătoare.

A3.3 Pariuri întârziate:

În cazul în care un pariu este efectuat după începerea evenimentului - oricare ar fi motivul - acesta va fi considerat nevalid (această situaţie nu este valabilă şi pentru pariurile live). Pariul va fi evaluat drept "câştigător" la cota 1.00. În cadrul "Pariurilor live" fiecare pariu efectuat după anunţarea rezultatului pariului respectiv va fi considerat nevalid şi va fi evaluat drept "câştigător" la cota 1.00.

A3.4 Termen limită:

Termenul limită de efectuare a pariurilor va fi stabilit exclusiv de către companie.

A3.5 Respingerea pariurilor:

Compania îşi rezervă dreptul de a respinge orice pariu fără indicarea vreunui motiv.

A3.6 Pariuri validate:

Pariurile efectuate şi validate în timp util – cu excepţia cazurilor menţionate în cadrul acestor Termeni şi Condiţii – nu pot fi anulate sau modificate. Utilizatorul se face, de aceea, răspunzător de verificarea corectitudinii datelor pariului efectuat.

A3.7 Informaţii antemergătoare privind rezultatele:

Dacă în intervalul de timp alocat validării pariurilor vor fi publicate informaţii, care ar putea influenţa rezultatul pariului, compania fie va fixa un nou termen limită de efectuare a pariurilor sau pariul va fi anulat. Pariurile anulate vor fi declarate "câştigătoare" şi vor fi evaluate la cota 1.00.

A3.8 Erori:

Compania nu îşi asumă răspunderea pentru erorile de tipărire, transmitere şi/sau evaluare. Compania îşi rezervă, în mod special, dreptul să rectifice greşelile evidente de introducere a cotelor de pariuri şi/sau cele survenite la evaluarea rezultatelor pariurilor ( ex. erori privind cotele, echipele, evenimentele) şi să anuleze pariurile repective - chiar şi după încheierea evenimentului. Compania nu oferă nicio garanţie pentru corectitudinea, integritatea sau actualitatea informaţiilor puse la dispoziţie, precum scorurile live şi mesajele de notificare a rezultatelor transmise prin e-mail sau SMS. Miza este în mod exclusiv suma confirmată şi înregistrată de către companie. În cazul anulării unui eveniment/unei oferte de pariu eronat/ă, toate pariurile vor fi evaluate drept "câştigătoare" la cota 1.00, exceptând cazul în care un pariu este plasat cu un FreeBet. Mai multe informații despre FreeBets-uri găsiţi aici.

A4 Calcularea câştigurilor

A4.1 Calculare:

În cazul pariurilor la cote fixe, câştigurile vor fi calculate prin multiplicarea mizei cu cota stabilită.
În cazul utilizatorilor care, în momentul plasării pariului îşi au rezidenţa permanentă sau locuiesc în Republica Federală Germania şi se află pe teritoriul Republicii Federale Germane în momentul plasării pariului, se va deduce un procentaj din câştig, care va servi pentru acoperirea parţială a impozitului.
În cazul pariurilor live, utilizatorul are posibilitatea de a accepta orice modificări de cote care survin în timpul procesului de plasare a pariului. Prin modificări de cote se înţeleg acele schimbări de cote, care survin între momentul în care pronosticul a fost adăugat pe talonul de pariuri şi momentul în care pariul a fost acceptat de bwin. Cotele actuale vor fi afişate în notificarea de confirmare a pariului. În cazul în care utilizatorul nu va primi o notificare de confirmare, pariul este valabil dacă este afişat la rubrica "Pariurile mele" din contul de pariuri.

Informaţii suplimentare puteţi găsi pe talonul de pariuri la secţiunea pariuri live.

A4.2 Plăţi:

Câştigurile vor fi plătite doar până la limita maximă de câştig (vedeţi paragrafele „A 4.3“ şi „A 4.4“). În cazul efectuării unui pariu a cărui valoare depăşeşte limita maximă de câştig, compania nu îşi asumă răspunderea pentru suma care depăşeşte limita de câştig. Plata câştigurilor va fi, în acest caz , redusă în mod corespunzător. Aceeaşi regulă este valabilă şi în cazul în care, în momentul efectuării pariului, utilizatorul nu a fost avertizat de către companie despre o posibilă depăşire a limitei de câştig.

A4.3 Limite de câştig:

La pariurile pe bani reali sunt valabile următoarele limite de câştig:

A4.3.1 Pe jucător şi săptămână:

Limitele de câştig săptămânale pentru fiecare jucător şi săptămână (Luni 0:00 până Duminică 23:59 CET) sunt următoarele: 300.000 CHF, 310.000 USD, 50.000 EUR, 200.000£, 1.800.000 DKK, 2.100.000 SEK, 1.800.000 NOK, 950.000 PLN, 6.000.000 CZK, 72.000.000 HUF, 500.000 YTL, 1.800.000 HRK, 1.000.000 RON, 9.000.000 RUB, 175.000 LVL, 860.000 LTL, 490.000 BGN, 1.700.000 ARS, 4.000.000 MXN.

Aceste limite au doar o valoare aproximativă, fiind calculate în funcţie de cursul de schimb valutar.

A4.3.2 Pe jucător şi pariu:

Limitele de câştig pentru fiecare jucător şi pariu oferit sunt următoarele: CHF 15,500, USD 12,000, EUR 10,000, £7,000, DKK 75,000, SEK 92,000, NOK 82,500, PLN 44,500, CZK 300,000, HUF 2,500,000, YTL 17,000, HRK 70,000, RON 30,000, RUB 300,000, LVL 7,000, LTL 35,000, BGN 20,000, ARS 70,000, MXN 170,000, CAD 14,000.

Aceste limite au doar o valoare aproximativă, fiind calculate în funcţie de cursul de schimb valutar. În cazul în care se constată că un jucător a deschis mai multe conturi şi a efectuat pariuri cu ele, încălcând astfel Termenii şi Condiţiile prevăzute, iar compania decide să nu anuleze toate aceste pariuri încheiate, atunci limita aceasta de câştig se aplică pe valoarea totală a câştigurilor obţinute prin efectuarea tuturor acestor pariuri.

A4.4 Diferite limite de câştig:

Compania îşi rezervă dreptul să stabilească alte limite de câştig decât cele prevăzute în paragrafele, „A4.3.1” şi „A4.3.2” şi/sau să fixeze limite de câştig speciale în mod individual.

A4.5 Limite speciale de câştig

Limitele speciale de câştig se aplică la pariurile plasate înaintea meciurilor din cadrul anumitor sporturi. Evenimentele şi tipurile de pariuri vor fi enumerate în cele ce urmează:

Sport Liga/Competiţia (DOAR ÎNAINTEA PARTIDEI – TOATE PARIURILE LIVE 10.000€) Tipul pariului (toate tipurile de pariuri pe meciuri fac referire doar la rezultatele de după timpul regulamentar şi nu la perioade specifice) Limita
Fotbal
 • Premier League (ENG)
 • Primera Division(ESP)
 • Bundesliga (GER)
 • Serie A (ITA)
 • Ligue 1 (FRA)
 • Liga Campionilor (Fazele grupelor şi etapele de după)
 • International World Cup şi European Championships (Etapele finale)
 • 1X2
 • Câştigătorul ligii sau al turneuui (DOAR din ligile menţionate)
EUR 250,000
 • Handicap
 • Total goluri (DOAR din ligile menţionate)
EUR 100.000
Tenis
 • Evenimente de Mare Şlem (Australian, French şi US Opens, Wimbledon)
 • 1 2
 • Câştigătorul turneului (DOAR la evenimentele de Mare Şlem)
EUR 100.000
Baschet
 • NBA
 • 1 2
 • Handicap
 • Câştigătorul campionatului
EUR 250.000
 • Punctaj total
EUR 100.000
 • Euroleague
 • 1 2
 • Handicap
 • Câştigătorul turneului
EUR 100.000
Hochei pe gheaţă
 • NHL
 • 1 2,
 • 1 x 2
 • Câştigătorul Stanley Cup
EUR 250.000
 • Punctaj total
EUR 100,000
Baseball
 • MLB
 • 1 2
 • Câştigătorul World Series
EUR 250.000
 • Total curse
EUR 100.000
Fotbal american
 • NFL
 • 1 2
 • Handicap
 • Câştigătorul Superbowl
EUR 250.000
 • Punctaj total
EUR 100.000

Pariuri combinate: în cazul în care se aplică diferite limite de câştig la pronosticurile, care formează un pariu combinat, limita cea mai joasă de câştig va fi luată în considerare pentru limita de câştig totală din cadrul pariului combinat.

În cazul în care în contul utilizatorului sunt transferate câştiguri, care depăşesc limitele stabilite în acest paragraf, compania îşi rezervă dreptul să solicite suma creditată, care depăşeşte limitele menţionate anterior.

A4.6 Protecţia jucătorilor împotriva pierderilor:

În cazul în care un jucător pierde într-un interval de patru săptămâni 15.000 RON sau mai mult, compania îşi rezervă dreptul să adopte o serie de măsuri pentru a-l proteja pe jucătorul respectiv de pierderi viitoare.

A5 Video live

Secţia pariuri live oferă în mod regulat transmisiuni video live de evenimente sportive. Aici puteţi vizualiza Condiţiile de utilizare.

B Rezultate pariuri

B1 Reguli generale de pariere

B1.1 Reguli specifice pentru diferite discipline sportive (B2):

Pentru anumite discipline sportive şi pariuri există excepţii sau devieri de la aceste reguli. Din acest motiv, utilizatorul trebuie să consulte întotdeauna regulile specifice fiecărei disciplini sportive aflate la rubrica Reguli speciale, întrucât regulile specifice aplicate diverselor discipline sportive au prioritate în faţa regulilor generale de pariere.

B1.2 Toate pariurile sunt valide:

În cazul în care nu sunt oferite alte indicaţii – nici în excepţiile indicate mai jos, în oferta de pariuri sau în cadrul regulilor speciale - toate pariurile se vor orienta după principiul, „Toate pariurile sunt valide“. Altfel spus, în cazul în care atletul (echipa, calul etc.) pe care a fost plasat un pariu nu participă - oricare ar fi motivul - pariul plasat va fi pierdut, dacă evenimentul sportiv are loc. Pariurile vor fi anulate doar în următoarele cazuri excepţionale:

 • Evenimentul/turneul este anulat.
 • Evenimentul/turneul este declarat nevalid.
 • Locul de desfăşurare este schimbat.
 • Evenimentul/turneul este întrerupt sau amânat şi nu este reluat în termen de 72 de ore de la data de start iniţială.
 • Pariuri live: (vedeţi regula B1.8) dacă există un "neparticipant", atunci toate pariurile plasate pe acest participant care nu a luat startul vor fi anulate.
 • Pariuri Head-to-Head (H2H): dacă unul sau mai mulţi participanţi se retrag înainte de a lua startul în cadrul evenimentului/turneului.

B1.3 Ordinea echipelor în meciuri:

În general, ordinea echipelor în meciuri are la bază calendarul oficial al respectivei competiții. În cazuri excepționale însă, echipa aflată oficial în deplasare la un eveniment poate figura ca echipă gazdă. Se aplică principiul „Toate pariurile sunt valide“.
 

B1.4 Pariuri evaluate:

Toate pariurile deja evaluate (ex. rezultatul a fost deja stabilit) sunt valide şi vor fi calculate corespunzător, indiferent de abandonurile ulterioare, care au loc pe parcursul evenimentului/turneului, oricând ar avea acestea loc.

B1.5 Modificarea rezultatului (Regula 24 h):

Compania recunoaşte doar rezultatele obţinute pe teren, respectiv pe câmpul de joc. Rezultatele survenite în urma unor măsuri disciplinare adoptate de către un tribunal sportiv sau altă instanţă judecătorească nu vor fi luate în considerare. În cazul încălcării regulilor sportive compania îşi rezervă dreptul să îngheţe câştigurile şi să restituie sumele depuse.

Excepţie: toate pariurile referitoare la rezultatele finale ale unui eveniment sau turneu, vor fi evaluate în funcţie de rezultatul oficial anunţat de către federaţia de conducere a respectivelor sporturi/evenimente/ligi - în mod normal imediat după încheierea evenimentului. Dacă rezultatul oficial va fi modificat de către federaţia respectivă în termen de 24 de ore de la încheierea evenimentului, compania îşi rezervă dreptul să rectifice evaluarea pariurilor în mod corespunzător (plăţile deja efectuate vor fi restituite companiei şi pariurile vor fi evaluate în funcţie de noile rezultate). În cazul în care un eveniment/turneu nu va fi încheiat, oricare ar fi motivul (ex. condiţii meteorologice adverse, probleme din cauza unui număr prea mare de spectatori ş.a.m.d. ), iar federaţia de conducere face public un rezultat oficial într-un interval de 24 de ore, doar pariurile pe câştigătorii evenimentului/turneului vor fi evaluate corespunzător rezultatului publicat. În cazul în care federaţia de conducere a respectivului sport/ligă/eveniment nu dă publicităţii niciun rezultat în termen de 24 de ore de la încheierea evenimentului, toate pariurile nedecise în momentul întreruperii vor fi anulate. Aceeaşi regulă este valabilă şi în cazul pariurilor pe termen lung. Orice modificări de clasament survenite mai târziu de 24 de ore de la încheierea evenimentului, oricare ar fi motivul, nu vor fi luate în considerare la deciderea rezultatului pariului.

B1.6 Regula privind amânările:

Pentru orice eveniment de pariere anulat sau amânat, orice pariuri efectuate înainte de începerea programată vor fi nule. Toate pariurile sunt valabile pentru orice meci care este amânat înainte de ora programată de start și care are loc în aceeași zi (ora locală). Singurele excepții sunt meciurile care se desfășoară într-un cadru de turneu cu dată fixă, de ex., Jocurile Olimpice, Finala Campionatelor Europene, Finala Cupei Mondiale, French Open, Wimbledon, etc. apoi pariurile vor rămâne valabile (nu se aplică în cazul meciurilor de calificare care nu sunt valabile la tenis, care se desfășoară în afara cadrului turneului cu dată fixă.). Consultați regulile privind sportul individual pentru regulile înlocuirii. Dacă data de începere a unui eveniment nu este cunoscută în momentul oferirii unui pariu, acest eveniment va fi marcat cu extensia „data de confirmat”. Pentru toate aceste evenimente și oferte, data corectă de începere va fi introdusă imediat ce este cunoscută. Pariurile pe un astfel de eveniment sunt valabile chiar dacă data estimată de începere nu corespunde cu cea reală.

B1.7 Pariuri combinate:

B1.7.1 Nu toţi participanţii iau startul:

Dacă, în cadrul unui pariu combinat, participantul pe care a fost plasat pariul nu participă (cu excepţia principiului „Toate pariurile sunt valide“ (B1.2)) sau în cazul în care unul din evenimentele selectate este anulat, abandonat sau suspendat sau nu are loc din diverse motive şi nu reîncepe în termen de 72 de ore de la data de start iniţială, pariurile plasate în cadrul acelui eveniment sau pe acel participant vor fi evaluate drept "câştigătoare" la cota 1.00. Asta înseamnă că, pariurile combinate pot fi câştigate în funcţie de rezultatele celorlalte pronosticuri din care este alcătuit.

B1.7.2 Pariuri corelate:

Clientul nu poate combina pariuri corelate în cadrul aceluiaşi eveniment. Pariurile corelate sunt două sau mai multe pariuri diferite aflate în contingenţă.

Exemplu:

 • Pariul 1: „Care dintre echipe va înscrie următorul gol?” include următoarele rezultate, pe care poate fi plasat un pariu:
  • “Echipa A”
  • “Echipa B”
  • “Niciun gol”
 • Pariul 2:
  Când va fi înscris următorul gol?” include următoarele rezultate, pe care poate fi plasat un pariu:
  • "Timpul X”
  • „Timpul Y”
  • „Niciun gol”
 • Deoarece opţiunea "Niciun gol" influenţează ambele pariuri, acestea vor fi considerate pariuri "corelate".

Pariurile corelate nu conţin în mod necesar acelaşi rezultat sau se referă la acelaşi rezultat. Deoarece legătura dintre pariuri nu este întotdeauna atât de vizibilă ca în exemplul de mai sus, compania îşi rezervă dreptul să determine care dintre pariuri sunt corelate. În cazul în care, în mod eronat, a fost acceptat un pariu combinat care conţine 2 sau mai multe pronosticuri corelate, compania îşi rezervă dreptul să declare acest pariu nevalid (vedeţi regula A3.2 Pariuri nevalide/nule).

B1.8 Ex-aequo şi Dead Heat (egalitate):

Ex-aequo se aplică în momentul în care mai mult de un atlet sau o echipă ocupă acelaşi loc. În absenţa altor indicaţii, în cazul în care un eveniment se termină cu poziţii ex-aequo sau la egalitate (dead heat) şi nu a fost oferită o opţiune de pariere pentru acest caz, se aplică următoarea regulă pentru a determina numărul de câştiguri: cotele pentru opţiunile câştigătoare (baza este cota sub formă europeană, zecimală) vor fi împărţite la numărul tuturor variantelor de pronostic câştigate şi apoi înmulţite cu miza iniţială respectivă. Aceste cazuri vor fi afişate în contul dvs. de pariuri la rubrica "Pariurile mele" cu menţiunea "d/h" (dead heat).

Dacă nu a fost menţionat altfel, această regulă se aplică pentru toate cazurile în care două sau mai multe opţiuni de pariere sunt declarate opţiuni câştigătoare.

Exemplu: un eveniment la schi se încheie cu un rezultat de egalitate între atletul A (cota 4.60) şi atletul B (cota 9.00). Câştigătorii care au pariat 10 RON pe atletul A câştigă 23 RON (Cote X Miză/numărul de pronosticuri desemnate corect = 4.60X10/2). Utilizatorii care au pariat 10 RON pe atletul B câştigă 45 RON (9.00X10/2).

B1.9 Pariuri live:

B1.9.1 Explicaţie:

Pariurile live vor fi oferite în mod exclusiv înainte şi în timpul evenimentului sportiv pe o platformă de pariuri live. Cotele vor fi actualizate permanent pentru a reflecta actuala situaţie a jocului. Pentru a evita respingerea unui pariu din cauza modificărilor de cote, atunci când plasează un pariu utilizatorul poate accepta modificările de cote cu opţiunea "Accept toate modificările de cote" sau "Accept cote mai mari".

Informaţii suplimentare puteţi găsi pe talonul de pariuri la secţiunea pariuri live.

B1.9.2 Rezultate:

În cazul pariurilor live, pariurile vor fi evaluate în funcţie de rezultatul afişat imediat după ce pariul respectiv a fost decis în cadrul evenimentului. Modificările ulterioare (ex. rezultate decise de un juriu la finalul jocului) nu influenţează evaluarea pariului live oferit. Pariurile live vor fi evaluate conform statisticilor companiei, stabilite în decursul jocului. În lipsa altor indicaţii, toate pariurile live pe "Neparticipanţi" vor fi anulate.

B1.9.3 Reguli generale:

Pentru pariurile live se aplică şi "Regulile generale de pariere" (B1) . Excepţie fac pariurilespeciale, care sunt decise înaintea întreruperii propriu-zise. Acestea sunt declarate valide.

B1.10 Timp de joc:

În cadrul tuturor tipurilor de joc cu un timp de joc prestabilit, rezultatul afişat după încheierea timpului de joc regulamentar (inclusiv recuperări) va fi decisiv. Prelungirile, loviturile de departajare etc. nu au nicio influenţă asupra evaluării pariurilor. Excepţiile vor fi anunţate fie pe parcurs, fie fac parte din regulile speciale din cadrul respectivelor tipuri de sport.

bwin nu poate garanta că, timpul de joc regulamentar din cadrul unui eveniment corespunde timpului "normal" de joc din cadrul disciplinei sportive respective (de ex. la fotbal în cazul meciurilor amicale de club). Intervalele de joc care deviază vor fi comunicate în măsura în care această informație este disponibilă. În orice caz, toate pariurile rămân valabile.

B1.11 Descalificări:

La toate pariurile referitoare la rezultatul final al unui eveniment//turneu, jucătorii/participanţii care au luat startul/echipele descalificate în termen de 24 de ore de la încheierea evenimentului/turneului vor fi consideraţi perdanţi.

B1.12.Tipuri de pariuri

B1.12.1 Pariuri pe rezultat par sau impar:

Dacă rezultatul este „0“, pariurile vor fi considerate „Pare".

B1.12.2 Handicap/Spread:

Evenimentul sportiv trebuie să fie încheiat pentru ca pariurile să fie valide.

B1.12.3 Pariuri pe total (toate pariurile cu opţiunea „Peste“ şi „Sub“):

Dacă un eveniment spotiv este întrerupt înainte de a fi încheiat, atunci toate pariurile vor fi anulate, cu excepţia cazului în care a fost atins cel mai mare rezultat pe total inclus în oferta de pariuri, situaţie în care toate pariurile sunt valabile.

B1.12.4 Pariuri Head-to-Head (H2H):

 • Eveniment individual: în cazul în care unul sau mai mulţi participanţi se retrag înainte de a lua startul în cadrul evenimentului, atunci toate pariurile vor fi anulate. În cazul în care un participant nu ia startul, este descalificat sau nu încheie evenimentul din diverse motive, atunci acesta va fi considerat "perdant". Dacă toţi participanţii la Head-to-Head nu iau startul, sunt descalificaţi sau nu încheie evenimentul, toate pariurile vor fi anulate. În situaţia în care 2 sau mai mulţi participanţi se clasează pe aceeaşi poziţie se aplică regula „Dead Heat“ (B1.7).
 • Turneu: această regulă se aplică la toate turneele jucate în sistem knockout (cel care pierde este eliminat) sau în sistem round robin (fiecare competitor joacă cu toţi ceilalţi un număr egal de partide, în mod normal una) sau o combinaţie între cele două. Câştigător este participantul care, la finalul turneului, se situează pe cea mai înaltă poziţie. Dacă nu există un clasament final oficial, ultimul/a meci/rundă încheiat/ă oficial va fi considerat/ă drept poziţia finală. Dacă doi sau mai mulţi participanţi încheie turneul pe aceeaşi poziţie sau rezultatul ultimului/ei joc/runde încheiat/e cu succes este acelaşi, se aplică regula “Dead Heat“ (B1.7).

B1.12.5 Pariuri pe medalii:

Rezultatul tuturor pariurilor pe numărul de medalii va fi stabilit conform clasamentului oficial pe medlii de la finalul evenimentului sportiv (ex. jocurile olimpice, campionatele mondiale...). Orice modificări ulterioare nu au relevanţă în cadrul acestui pariu.

Medalii pe echipe: toate medaliile câştigate de o echipă/naţiune, vor fi luate în considerare ca atare, indiferent de numărul membrilor echipei.

B1.12.6 Finalişti nominalizaţi:

Finaliştii sunt jucătorii/echipele care într-adevăr participă în finală, indiferent de cum au ajuns acolo, inclusiv deciziile luate de federaţiile corespunzătoare.

B1.12.7 Oricare altul/Câmpul:

În cazul în care un pariu oferă opţiunea "oricare altul", "câmpul", "oricare alt călăreţ care nu se află pe listă" sau o opţiune asemănătoare, această opţiune include toţi participanţii, cu excepţia celor nominalizaţi pe lista cu opţiuni de pariere pentru pariul respectiv, indiferent dacă sunt disponibile cote de pariere sau nu pentru aceşti participanţi.

B 1.12.8 Speciale cu cote îmbunătăţite:

În cazul pariurilor care includ două sau mai multe evenimente, fiecare eveniment inclus trebuie să ia start în termen de 72 de ore de la data de start stabilită oficial pentru ca pariurile să rămână valide.

În cazul în care cel puţin unul din evenimentele incluse nu ia start la timp sau nu poate fi încheiat cu un câştigător oficial, toate pariurile pentru "cotele speciale îmbunătăţite" respective vor fi anulate.

Această regulă nu se aplică în cazul pronosticurilor plasate într-un pariu combinat.

B 1.12.9 Speciale cu rambursare de bani:

Pentru toate pariurile de la rubrica "Speciale cu rambusare de bani" se aplică următoarele reguli:

 • Miza maximă: utilizatorii pot plasa o miză de până la 100 EUR (sau echivalentul sumei în valuta utilizatorului respectiv) pe fiecare pariu dacă nu sunt specificate alte restricţii.
 • Dacă se întrunesc condiţiile afişate, atunci miza pentru pariurile pierdute va fi rambursată.
 • Dacă miza pentru pariurile plasate depăşeşte limita maximă, atunci va fi rambursată doar limita maximă.
 • Pariurile pierdute rambursate vor fi afişate în contul utilizatorului ca "Anulate".
 • Pariurile cu rambursare în bani pot fi plasate doar ca pariuri simple. În cazul în care un pariu cu rambursare de bani este plasat în cadrul unui pariu combinat, nu se va acorda nicio rambursare pentru acest pariu.

B2 Reguli speciale

Aici puteţi vizualiza Regulile speciale pentru diferitele discipline sportive.