E-Commerce

Podľa Smernice o E-Commerce z 8. júna 2000, platnej vo všetkých krajinách Európskej únie, Spoločnosť poskytuje cez internet nasledovné informácie, týkajúce sa uzatvárania zmlúv (registrácia, vklady a výplaty, každé uskutočnené uzatvorenie stávky a herný vklad).

  • Vašou registráciou v Spoločnosti potvrdzujete, že ste dosiahli minimálny vek potrebný na uzatváranie stávok resp. umiestňovanie vkladov do hier (spravidla 18 rokov). Okrem toho vyhlasujete, že súhlasíte so Všeobecnými obchodnými podmienkami, v ktorých sú upravené všetky otázky týkajúce sa registrácie, vkladov a výplat a uzatváranie stávok resp. umiestňovania vkladov do hier.

  • Vaše texty zmlúv (registrácia, vklady a výplaty a každá uskutočnená uzatvorená stávka resp. každý vklad do hry) budú v Spoločnosti uložené do pamäti a sú na Vaše požiadanie kedykoľvek k nahliadnutiu. Z bezpečnostných dôvodov sú však vo Vašom osobnom konte viditeľné a zmeniteľné len časti z nich.

  • V prípade, že by ste chceli zmeniť údaje, ktoré ste uviedli pri registrácii, môžete to urobiť vo Vašom konte pod Osobné údaje. Ak by ste chceli zmeniť Vaše heslo, môžete tak urobiť vo Vašom konte, v rubrike „Zmeniť heslo“.

  • Stávky resp. kasínové a lotérii podobné hry na bwin.com môžete uzatvárať resp. hrať v nemčine, angličtine, taliančine, španielčine, švédčine, dánčine, nórštine, turečtine, polštine, francúzštine, gréčtine, katalánčine, portugalčine, maďarčine, češtine, ruštine, slovinčine, chorvátčine, slovenčine, rumunčine a bulharčine.