Podmienky účasti Cash Out

Podmienky účasti pre 'Cash Out'

Môžeme ponúkať možnosť 'Cash Out' pre podané stávky: Budete mať možnosť akceptovať vyrovnanie za Vami podané stávky, ešte pred stanovením výsledku stávky. Suma ‘Cash Out’ je vypočítaná na základe aktuálnych kurzov a podlieha zmenám závisle od toho, keď sa rozhodnete akceptovať 'Cash Out'. Ak je ‘Cash Out’ k dispozícii pre podanú stávku, príslušný symbol sa zobrazí v sekcii ‘Moje stávky’ (stávky live), alebo v sekcii ‘Cash Out’ (športové stávky - predzápasové) na stávkovom tikete.

  • Funkcia ‘Cash Out’ je k dispozícii iba pre jednoduché a kombi stávky. Systémové stávky nie sú súčasťou funkcie ‘Cash Out’.
  • Žiadny výber funkcie ‘Cash Out’ sa nebude započítavať do stávkových podmienok bonusov, pokiaľ tieto boli pri podaní stávky použité.
  • Keď je akákoľvek stávka zmrazená, alebo zatvorená okamžite po žiadosti zákazníka o 'Cash Out' pred jej vyhodnotením, 'Cash Out' bude zablokovaný.
  • Ak bola hodnota ‘Cash Out’ zmenená okamžite po zákazníkovej žiadosti pred vyhodnotením 'Cash Out', ‘Cash Out’ sa zablokuje, až kým zákazník nepríjme 'akceptovať všetky hodnoty výplat' vo svojich nastaveniach.
  • Vyhradzujeme si právo stiahnuť, alebo prerušiť ponuky ‘Cash Out’ bez akéhokoľvek ohlásenia vopred.
  • Dostupnosť ‘Cash Out’ ponúk na akékoľvek podujatie alebo typ stávok negarantujeme kedykoľvek, aj keď už toto bolo ponúknuté na rovnaké podujatie alebo typ stávky predtým.
  • Za prípadnú nedostupnosť ‘Cash Out’ z technických alebo iných dôvodov nie sme zodpovední. Vyslovene odporúčame nepodávať stávky iba za predpokladu, že ‘Cash Out’ bude k dispozícii na príslušnú stávku neskôr.
  • Ak je ‘Cash Out’ nami akceptovaný, keď je výsledok príslušnej stávky už stanovený, vyhradzujeme si právo ‘Cash Out’ vyhlásiť za neplatný. Taktiež si vyhradzujeme právo prehlásiť za neplatnú a nárokovať späť akýkoľvek ‘Cash Out’ v prípadoch, keď existuje náznak o zneužití funkcie ‘Cash Out’.
  • Funkcia ‘Cash Out’ nie je k dispozícii pre stávky podané ako ‘Freebets’.