Obchodné podmienky pre stávky FreeBet

Úvod

1.1

Tieto obchodné podmienky platia pre špeciálne promočné ponuky, súvisiace s našimi produktmi Športové stávky a Stávky live a nesúce názov resp. označenie"FreeBet".

1.2

Okrem týchto obchodných podmienok pre stávky FreeBet platia aj naše všeobecné obchodné podmienky a naše všeobecné obchodné podmienky pre promočné akcie.

1.3

V prípade rozporu alebo nezrovnalostí medzi týmito podmienkami účasti pre stávky FreeBet, všeobecnými podmienkami účasti promočných akcií a našimi všeobecnými obchodnými podmienkami majú prednosť tieto podmienky účasti pre stávky FreeBet, a to však len v tom rozsahu, ktorý je pre vyriešenie prípadného rozporu alebo nezrovnalosti nutný.

Stávka FreeBet

2.1

Keď Vám bude ponúknutá stávka FreeBet, máte oprávnenie uzavrieť stávku bez predchádzajúceho odpočtu vkladu zo zostatku na Vašom konte. Suma, ktorá bude použitá na výpočet možnej výhry z tejto stávky ("hodnota stávky FreeBet") bude uvedená ako "Vklad".

2.2

FreeBet môžu podliehať istým obmedzeniam: napríklad môžu platiť len pre isté druhy športu alebo konkrétne ligy alebo podávanie stávok na špecifických zariadeniach. V takýchto prípadoch bude príslušné obmedzenie zobrazené v prehľade FreeBet.

2.3

V prípade, že je možné výber, ktorý máte na svojom stávkovom tikete, hrať pomocou FreeBet, zobrazí sa ponuka FreeBet automaticky na Vašom stávkovom tikete. Potom budete môcť hrať svoj výber ako FreeBet alebo sa môžete rozhodnúť pre jeho neskoršie použitie.

2.4

Stávky FreeBet, ktoré sú k dispozícii, budú na internetovej stránke uvedené nad stávkovým tiketom. Kliknutím na túto plôšku otvoríte prehľad FreeBet, v ktorom nájdete zoznam všetkých svojich FreeBet, ktoré ešte môžete použiť.

2.5

Pokiaľ nie je uvedené inak, sú stávky FreeBet k dispozícii len hráčom, hrajúcim o skutočné peniaze. V prípade, že sa rozhodnete takúto stávku využiť, musíte najprv na svoje konto vložiť vklad v minimálnej výške 10 EUR.

2.6

Ak bude stávka FreeBet vyhodnotená ako vyhratá, bude Vám k dobru pripísaná výhra za stávku FreeBet, rovnajúca sa hodnote stávky FreeBet, vynásobená kurzom, ktorý je uvedeným na stávkovom tikete, po odpočítaní hodnoty stávky FreeBet.

2.7

Ak bude stávka s použitím FreeBet vyhodnotená ako ‘zrušená’, tak potom FreeBet stratí svoju platnosť.

2.8

Ak bude stávka vyhodnotená ex aequo a remíza ‘dead heat’ (d/h) a jej príslušné kurzy budú <1.0, potom Vám nebudú odpočítané žiadne prostriedky.

2.9

Stávku FreeBet môžete podať ako jednu jednoduchú stávku alebo jednu kombinovanú stávku. Hodnota stávky FreeBet nemôže byť rozdelená na viaceré stávky. Viaceré jednoduché stávky, systémové stávky alebo banky sú z ponuky stávok FreeBet vylúčené.

2.10

Ak Vám bude ponúknutá stávka FreeBet, môžete ju použiť len jeden raz, a to v lehote, uvedenej na stránke. Po uplynutí tejto lehoty a v prípade nevyužitia tejto stávky, stráca stávka FreeBet svoju platnosť.

2.11

Stávka FreeBet môže byť použitá výlučne pre naše produkty Športové stávky a Stávky live. Všetky ostatné produkty sú z tejto ponuky vylúčené.

2.12

V prípade, že pre vybraté stávkové možnosti platia mimoriadne podmienky, ako napr. minimálny kurz, obmedzenia pre kombinované stávky atď., platia takéto podmienky aj pre stávky FreeBet.

2.13

Kde sú hráčske stávkové limity menšie ako hodnota FreeBet, FreeBet bude musieť prepadnúť.

2.1.4

Spoločnosť nezaručuje dostupnosť FreeBet na všetkých zariadeniach a vo všetkých verziách internetových prehliadačov.