Podmienky používania bwin Video

§ 1 Použitie a prístup k bwin Live Video

 • (1) K bwin Live Video budú mať prístup len zákazníci bwin. Pre účely týchto Zmluvných podmienok bude zákazník znamenať akúkoľvek osobu, ktorá si otvorila konto na bwin a má pozitívny stav na konte (bonusové peniaze sa nezapočítavajú) alebo bola aktívna v posledných 24 hodinách.

 • (2) Pevne stanovený zoznam zemepisných oblastí, v ktorých má bwin možnosť ponúkať službu bwin Live Video, neexistuje. Zoznam plánovaných zápasov ponúka prehľad podujatí, ktoré je možné sledovať v príslušnej lokalite.

 • (3) V súčasnosti nie sú za používanie bwin Live Video účtované žiadne poplatky. bwin však môže podľa vlastného uváženia kedykoľvek zaviesť poplatok, predplatné alebo iný poplatok resp. stanoviť podmienku na používanie bwin Live Video. O takejto zmene bude zákazník príslušným spôsobom vopred informovaný.

 • (4) bwin si vyhradzuje právo odmietnuť prístup alebo ukončiť prístup k bwin Live Video alebo pozmeniť, pozastaviť alebo ukončiť bwin Live Video podľa vlastného uváženia a bez informovania zákazníka. Všetok obsah, naplánovaný na bwin Live Video, podlieha zmene a bwin môže pozmeniť, pozastaviť, nahradiť alebo stiahnuť obsah na bwin Live Video podľa vlastného uváženia a bez oznámenia zákazníkovi. bwin nezaručuje, že každé podujatie bude obsahovať zvukový komentár, pretože zvukový komentár je poskytovaný len k vybratým podujatiam.

 • (5) Prístupom k bwin Live Video zákazníci akceptujú tieto zmluvné podmienky.

§ 2 Technické požiadavky

 • (1) bwin odporúča neobmedzený prístup na internet (tzv. pripojenie flat-rate) s minimálnou kapacitou 500 kbps (ADSL); v opačnom prípade by streaming (prúdenia dát) mohol mať za následok vyššie náklady za používanie internetu.

 • (2) Odporúčané systémové požiadavky sú 256 MB RAM, procesor s 1 GHz a Adobe Flash Player 8.0 alebo vyšší.

§ 3 Možný časový posun

 • bwin upozorňuje, že napriek tomu, že bwin Live Video je uvádzaný ako „živé vysielanie“, v streamingu dát môže nastať časový posun v rozsahu niekoľkých sekúnd. Podrobnosti o presnej dĺžke posunu nie je možné poskytnúť. bwin odmieta prevziať akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek straty, ktoré by mohli byť takýmto posunom spôsobené, pretože zákazník sa na bwin Live Video spolieha.

§ 4 Vylúčenie zodpovednosti

 • (1) bwin výslovne odmieta prevziať akúkoľvek zodpovednosť v prípadoch, kedy bude bwin Live Video prerušené alebo chybné resp. zákazníkom nebude počas vysielania reklamy dostupné. bwin ďalej nepreberá žiadnu zodpovednosť za to, že bwin Live Video bude spĺňať technické požiadavky zákazníkov resp. že bude bez problémov fungovať v spojení s akýmkoľvek softvérom alebo hardvérom.

 • (2) bwin nezaručuje pevne stanovenú video kvalitu služby bwin Live Video, pretože prenos závisí od internetového pripojenia užívateľa, na ktoré bwin nemá žiadny vplyv. Rovnako sa môže od podujatia k podujatiu odlišovať aj ponúkaná kvalita obrazu i jeho formát.

 • (3) bwin nepreberá žiadnu zodpovednosť za priame alebo nepriame straty, vrátane, ale bez obmedzenia za straty zisku, dát, predaja alebo dobrej povesti, ktoré zákazníkovi vzniknú z dôvodu spoliehania sa na bwin Live Video.

§ 5 Práva duševného vlastníctva

 • (1) Všetok ponúkaný video obsah je chránený právami duševného vlastníctva. Právo používať bwin Live Video je nevýlučné, neprenosné, odvolateľné a poskytované len pre osobné, súkromné a nekomerčné účely. Zákazník svojím používaním neporuší žiadne autorské práva, obchodné značky, ani iné upozornenia o vlastníctve. V opačnom prípade môže bwin príslušnému zákazníkovi automaticky odobrať právo na používanie bwin Live Video.

 • (2) Zákazníci nesmú kopírovať, ukladať ani upravovať alebo distribuovať obsah bwin Live Video ani podporovať v takejto činnosti tretie strany.

 • (3) Zákazník nesmie poskytovať obsah bwin Live Video verejnosti, a to ani v prípadoch, kedy by za to neúčtoval žiadne poplatky a žiaden zákazník nesmie v takejto činnosti podporovať inú osobu.

 • (4) Každý zákazník, ktorý poruší ustanovenia týchto Zmluvných podmienok, môže byť žalovaný o odškodné. Toto zahŕňa porušenie práv tretích strán, ktoré môžu zákazníka tiež žalovať.

§ 6 Všeobecné ustanovenia

 • (1) Tieto Zmluvné podmienky môže firma bwin kedykoľvek zmeniť. Ak bwin urobí významné zmeny, bude o nich zákazníka príslušným spôsobom informovať. Napriek tomu zostáva povinnosťou každého zákazníka, z času na čas Zmluvné podmienky skontrolovať. Ak budú zákazníci po zmene Zmluvných podmienok aj naďalej používať bwin Live Video, bude to považované za akceptovanie zmenených Zmluvných podmienok.

 • (2) Tieto Zmluvné podmienky podliehajú zákonom Gibraltaru a akékoľvek spory budú riešiť súdy, príslušné pre záležitosti Gibraltaru.