Ako zistím, akú sumu ešte môžem vložiť na moje konto?

Ak nemáte istotu, či ešte môžete vložiť istú sumu, choďte do rubriky „Platby“, v ktorej nájdete prehľad transakcií, obsahujúci okrem iného aj všetky Vaše platby. V prípade, že sa pokúsite vložiť sumu, ktorá je vyššia ako Váš mesačný limit, bude táto platba odmietnutá.