Oznámenie o ochrane osobných údajov zákazníka - bwin.com

Kto sme

LC International Limited, ElectraWorks Europe Limited a ElectraWorks Limited sú členmi skupiny spoločností Entain Group a toto oznámenie vysvetľuje, na čo sa vaše osobné údaje použijú.

Teritórium

Meno kontrolóra

Detaily

Spojené kráľovstvo ("UK”)

LC International Limited

Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar, GX11 1AA

Územia EÚ vrátane Rakúska, Maďarska, Luxemburska, Fínska, Slovinska, Malty, Litvy, Islandu, Lotyšska, Chorvátska a Estónska.

ElectraWorks Europe Limited

Penthouse Spinola Business Centre, Number 46, St Christopher Street, Valletta, Malta, VLT 1464

Zvyšok sveta

ElectraWorks Limited

Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar, GX11 1AA


Všade tam, kde sú použité výrazy "my" alebo "náš/nám/nás", je zahrnutá spoločnosť a značky (https://entaingroup.com/about/business-overview/our-brands/) a ďalšie spoločnosti v rámci skupiny Entain Group .

Zaväzujeme sa chrániť vaše osobné údaje, keď používate naše služby prostredníctvom našich webových stránok a mobilných aplikácií, a bezpečnosť vašich informácií berieme veľmi vážne. Zaviedli sme prísne bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov, zahŕňajúce dôkladné bezpečnostné postupy, ktoré sú podrobované pravidelným testom a kontrolám. Ak máte akékoľvek pochybnosti, týkajúce sa spôsobu, akým spracúvame alebo chránime vaše osobné údaje, alebo by ste nás chceli kontaktovať v súvislosti s akýmikoľvek aspektmi týchto zásad, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov v spodnej časti tohto vyhlásenia.

Toto oznámenie o zásadách ochrany osobných údajov by ste si mali prečítať v spojení s našim oznámením o zásadách cookies, akýmikoľvek oznámeniami alebo podmienkami umiestnenými v jednotlivých obchodoch a podmienkami používania / všeobecnými obchodnými podmienkami našej stránky.

Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme

Osobné údaje o vás budeme zhromažďovať z nasledujúcich zdrojov:

 • Keď si u nás zaregistrujete konto
 • Keď navštívite našu webovú stránku alebo naše stránky na sociálnych médiách
 • Prostredníctvom prieskumov, ktoré vyplníte
 • Keď s nami komunikujete (e-mailom, poštou, telefónicky, v obchode alebo prostredníctvom chatu resp. sociálnych médií)
 • Keď budeme analýzovať vaše interakcie s nami
 • Od ďalších spoločností našej skupiny z interných dôvodov, a to predovšetkým na obchodné a prevádzkové účely
 • Z verejných informačných zdrojov, akými sú verejné záznamy alebo príspevky na sociálnych sieťach
 • Zo súborov cookie a sledovacích zariadení na vašich zariadeniach, ktorým ste to ste povolili.
 • Z údajov databáz tretích strán za účelom plnenia našich právnych a regulačných povinností;
 • Od online predajcov a poskytovateľov služieb, akými sú finančné služby a slubžy zdieľanej likvidity, ako aj zo zoznamov zákazníkov, získaných od predajcov tretích strán.

K čomu používame vaše osobné údaje

 

Na čo používame vaše osobné údaje

Typické osobné údaje

Ďalšie informácie

Právny základ

Poskytovanie produktov alebo služieb

 • Vaše meno, domáca alebo e-mailová adresa, telefónne číslo alebo online identita resp. ďalšie kontaktné údaje, ktoré nám poskytnete.
 • Váš dátum narodenia, pohlavie
 • Prihlasovacie informácie
 • Informácie o herných transakciách a platobných spôsoboch

V záujme splnenia našich povinností, vyplývajúcich z akýchkoľvek dohôd, uzavretých medzi vami a nami a poskytovania informácií, produktov a služieb, ktoré od nás požadujete, vrátane informácií o zmenách na našej webovej stránke, službách alebo našich obchodných podmienkach a zásadách.

 • Plnenie zmluvy
 • Zákonné povinnosti

 

Na službách zákazníkom nám záleží

 • Meno, online identita, ID/užívateľské meno hráča
 • Kontaktné informácie
 • Poznámky o konte a komunikácia, záznamy hovorov 
 • Informácie o herných transakciách a platobných spôsoboch
 • IP adresa, MAC adresa, typ zariadenia, aplikácie, poloha

V záujme poskytovania zákazníckych služieb, zodpovedania vašich otázok alebo riešenia vašich sťažností alebo obáv.

 • Plnenie zmluvy
 • Oprávnený záujem o spokojnosť hráčov, v záujme ochrany nášho podnikania a našich zákazníkov v súvislosti so zodpovedným hraním hazardných hier

Plnenie našich právnych a regulačných povinností

 • Meno, online identita, ID/užívateľské meno hráča, kontaktné informácie
 • Hrané hry, stávky, výhry a prehry, vklady a výbery, platobné spôsoby
 • Obrázky z online hier a snímky obrazovky
 • IP adresa, MAC adresa, typ zariadenia, aplikácie, poloha

 

Za účelom plnenia našich zákonných a regulačných povinností a záväzkov, zahŕňajúcich okrem iného zákon o hazardných hrách a povinnosti zodpovedného hrania hazardných hier, boj proti praniu špinavých peňazí a proti podvodom. To môže zahŕňať elektronické spôsoby identifikácie, napríklad pomocou súborov cookie a obrázkov pri online hraní

 • Zákonné povinnosti
 • Ochrana životne dôležitých záujmov dotknutých osôb a ostatných
 • Plnenie úlohy vo verejnom záujme
 • Oprávnené záujmy za účelom ochrany nášho podnikania, našich zamestnancov a zákazníkov

Kontroly totožnosti, overenie veku a zodpovedné hranie hazardných hier

 • Meno, online identita, ID/užívateľské meno hráča, kontaktné informácie, dátum narodenia a pohlavie
 • Prihlasovacie údaje a navštívené webové stránky
 • Informácie o herných transakciách a platobných spôsoboch
 • IP adresa, MAC adresa, typ zariadenia, aplikácie, poloha
 • História komunikácie a poznámky o konte, záznamy hovorov
 • Informácia o spokojnosti hráča
 • Kontroly cenovej dostupnosti, ktoré môžu zahŕňať získavanie údajov z iných zdrojov, akými sú napríklad informácie z verejnej sféry alebo úverová história
 • Obrázky a tzv. selfie

V záujme splnenia našich povinností, týkajúcich sa zodpovedného hrania hazardných hier (napríklad záznamy o vylúčení vlastnej osoby a situácie, kedy sa domnievame, že má zákazník problém s hraním hazardných hier).  
Za účelom kontroly vašej totožnosti, overenia veku a ochrany vašich údajov
Sem môžu patriť elektronické spôsoby identifikácie, napríklad pomocou súborov cookie

 • Súhlas
 • Plnenie zmluvy
 • Zákonné povinnosti
 • Ochrana životne dôležitých záujmov dotknutých osôb a ostatných
 • Plnenie úlohy vo verejnom záujme

 

Účasť na prieskumoch, v súťažiach a na promočných akciách

 • Meno alebo online identita
 • Kontaktné údaje, domáca adresa, e-mail alebo telefónne číslo
 • Preferencie kontaktu
 • Odpovede v prieskumoch, preklikávanie sa cez marketingové informácie, uprednostňované produkty a spätná väzba, ktorú nám poskytnete

Za účelom pozvať vás na účasť v súťažiach, poskytnutia spätnej väzby o vašich skúsenostiach, účati na propagačných akciách alebo poskytovania informácií o produktoch jednotlivých služieb, ktoré by mohli byť pre vás zaujímavé.
V záujme merania alebo pochopenia efektívnosti reklám, ktoré poskytujeme vám a ostatným, ako aj za tým účelom, aby sme vám poskytli relevantnú reklamu. 
Z prijímania priamej marketingovej komunikácie sa môžete kedykoľvek odhlásiť. 

 • Súhlas
 • Oprávnený záujem porozumieť názorom našich zákazníkov a podporiť väčšiu interakciu s našimi zákazníkmi

Životný štýl, demografické prehľady a profilovanie

 • Preferencie kontaktu
 • Odpovede v prieskumoch, preklikávanie sa cez marketingové informácie, uprednostňované produkty a spätná väzba, ktorú nám poskytnete
 • Záujmy a zvyky

Za účelom vytvorenia vášho profilu, vašich preferencií a zvykov, v záujme lepšie porozumieť vašim záujmom a spôsobu hry. 

 • Zákonné povinnosti
 • Plnenie úlohy vo verejnom záujme
 • Oprávnené záujmy

Zlepšovanie našich služieb a zaistenie bezpečnosti a aktuálnosti našich systémov

 • ID/užívateľské meno hráča
 • Prihlasovacie údaje a navštívené webové stránky
 • hrané hry,
 • IP adresa, MAC adresa, typ zariadenia, aplikácie, poloha
 • Ako používate mobilné aplikácie a webové stránky

 

Slúži zaisteniu toho, aby bol obsah stránky vám a vášmu počítaču prezentovaný čo najefektívnejším spôsobom, spravuje a vylepšuje naše produkty a služby, optimalizuje obchodné procesy, zabezpečuje integritu našich systémov a spravuje naše informačné technológie, zabezpečuje kvalitu, podporuje efektívne riadenie našich zamestnancov, analyzuje výkon webových stránok alebo reklamných akcií a poskytuje vám relevantný obsah.

Oprávnený záujem zabezpečujúci primerané, funkčné a efektívne interakcie so zákazníkmi

Prevencia a odhaľovanie trestnej činnosti,
Prevencia strát
Ochrana zamestnancov a zákazníkov

 • Meno, online identita, ID/užívateľské meno hráča, kontaktné informácie
 • Prihlasovacie údaje a navštívené webové stránky
 • Hrané hry, stávky, výhry a prehry, kredity a výbery, platobné spôsoby 
 • Obrázky z online hier a snímky obrazovky
 • IP adresa, MAC adresa, typ zariadenia, aplikácie, poloha
 • Rizikové skóre, klasifikácia profilov
 • Historická komunikácia a poznámky o konte

Zoznam aktívnych softvérových aplikácií a aktívnych procesov počas používania našej webovej stránky, vrátane prístupu k súborom a programovým priečinkom, súvisiacim so stránkou a za účelom prevencie alebo odhaľovania trestných činov, podvodov, krádeží alebo strát našej spoločnosti a našich zákazníkov, slúžiac zabráneniu používania nekalých praktík na našich webových stránkach alebo potenciálneho porušenia našich všeobecných obchodných podmienok a platných právnych predpisov.
Slúži ochrane našich spolipracovníkov a ďalších osôb pred poškodením alebo stratami.
Môže zahŕňať sledovanie online aktivít, elektronické spôsoby identifikácie vašej totžnosti, napríklad pomocou súborov cookie, vašich online transakcií a platieb.

 • Plnenie úlohy vo verejnom záujme
 • Oprávnený záujem za účelom ochrany našich zákazníkov, spoločností a spolupracovníkov.

Obchodný predaj, akvizícia a práva 

 • Meno, online identita, ID/užívateľské meno hráča, kontaktné informácie
 • Prihlasovacie údaje a navštívené webové stránky
 • Hrané hry, stávky, výhry a prehry, kredity a výbery, platobné spôsoby 
 • IP adresa, MAC adresa, typ zariadenia, aplikácie, poloha
 • Rizikové skóre, klasifikácia profilov
 • Historická komunikácia a poznámky o konte

Na výkon a obranu právnych nárokov alebo nadobudnutia resp. predaja spoločnosti

Oprávnený záujem na ochranu a obranu našej spoločnosti

S kým zdieľame vaše údaje

Možno budeme musieť zdieľať osobné informácie s inými organizáciami, aby sme zabezpečili splnenie našich zákonných povinností alebo tam, kde potrebujeme podporu pri plnení vašich potrieb alebo našich zmluvných záväzkov. Informácie môžeme tiež zdieľať aj s inými organizáciami, pokiaľ to budeme považovať za vec verejného záujmu alebo v oprávnenom záujme našej strany alebo týchto iných strán. Tieto ďalšie strany sú zvyčajne:

 • obchodní partneri, dodávatelia a subdodávatelia za účelom plnenia zmlúv, ktoré s nimi alebo s vami uzatvárame;
 • naše pridružené spoločnosti a vybraté tretie strany, v rámci ktorých ste sa výslovne odhlásili z prijímania našich marketingových informácií / marketingových informácií tretích strán, boli vylúčení alebo ste vylúčili vlastnú osobu; v takom prípade môžeme zdieľať zoznamy vymedzenia s našimi pridruženými spoločnosťami a vybratými tretími stranami a zaistiť tak, aby ste nedostávali žiadne nevyžiadané marketingové informácie;
 • členovia skupiny Entain Group, dodávatelia a poskytovatelia služieb tretích strán za účelmi, uvedenými hornej tabuľke; dodávatelia a poskytovatelia služieb tretích strán v rozsahu, v akom spolupracujú so skupinou Entain v rámci jej právnych / regulačných povinností, napr. poskytovatelia služieb v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí, podvodov, overovania atď .;
 • vybraté tretie strany, ktoré vás môžu kontaktovať vo veciach nimi poskytovaných služieb, k odberu ktorých ste sa výslovne prihlásili / súhlasili so sprístupnením svojich osobných údajov za týmto účelom;
 • poskytovatelia analytických a vyhľadávacích nástrojov, ktorí nás podporujú pri zlepšovaní a optimalizácii našej webovej stránky a ďalšie vybraté tretie strany;
 • ďalšie organizácie tretích strán, ktoré požadujú, podporujú alebo zaznamenávajú spätnú väzbu a akékoľvek online náhľady vašich skúseností a pomáhajú nám zlepšiť a optimalizovať naše služby.  
 • banky, spoločnosti vydávajúce kreditné karty, športové riadiace orgány a príslušné agentúry, ktoré môžu za účelom vyšetrovania za účelom vyšetrovania a ochrany neplnoletých osôb, podvodných, trestných alebo podozrivých činností alebo v záujme bezpečnejšieho hrania hazardných hier (alebo iných činností, ku ktorým sme viazaní zákonom, predpismi alebo smernicami) zdieľať s tretími stranami alebo vtedy, keď máme dôvod domnievať sa, že ste podnikli takúto činnosť; a
 • naše regulačné orgány, orgány činné v trestnom konaní alebo orgány na prevenciu podvodov, ako aj naši právni poradcovia, súdy, príslušné nezávislé hodnotiace služby, športové riadiace orgány a akékoľvek ďalšie autorizované orgány, vrátane pokerových organizácií za účelom vyšetrenia akýchkoľvek skutočných alebo podozrivých trestných činností, dodržiavania štandardov správania v športe, pri pokeri, hrách alebo v rámci iných regulačných alebo právnych záležitostí.

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s ostatnými členmi Entain Group na marketingové účely. Nebudeme ich však zdieľať s inými organizáciami tretích strán, pokiaľ ste sa za týmto účelom výslovne neprihlásili / nesúhlasili so sprístupnením svojich osobných údajov na tieto účely.

Vaše osobné údaje môžeme tiež sprístupniť tretím stranám, a to za nasledujúcich okolností:

 • v prípade, že zvážime predaj alebo kúpu akejkoľvek spoločnosti alebo majetkových hodnôt, tak poskytneme vaše osobné údaje potenciálnym predajcom alebo kupujúcim takejto spoločnosti alebo majetku;
 • v prípade akejkoľvek platobnej neschopnosti (napr. správa alebo likvidácia) spoločnosti Entain Group plc alebo správcu údajov alebo niektorého z jej subjektov skupiny;
 • ak nás alebo v podstate všetky naše aktíva získa tretia strana, v takom prípade budú osobné údaje, ktoré máme o našich zákazníkoch, jedným z prevedených aktív;
 • za účelom presadenia alebo uplatnenia podmienok používania našich webových stránok;
 • v záujme ochrany práv, majetku alebo bezpečnosti nás, našich zamestnancov, našich zákazníkov alebo iných.   Sem patrí výmena informácií s inými spoločnosťami a organizáciami (okrem iného vrátane iných prevádzkovateľov hazardných hier, miestnej polície alebo iných miestnych orgánov, činných v trestnom konaní) za účelom bezpečnosti zamestnancov a zákazníkov, prevencie kriminality, ochrany proti podvodom a znižovania kreditného rizika;
 • ak budeme mať povinnosť sprístupniť alebo zdieľať vaše osobné údaje za účelom splnenia akýchkoľvek právnych povinností alebo regulačných požiadaviek alebo z iných dôvodov, aby sme zabránili alebo odhalili podvod alebo trestný čin;
 • Ak bývate v Spojenom kráľovstve, musíme skontrolovať vašu totožnosť vo chvíli, keď sa po prvý raz stanete zákazníkom alebo skontrolovať váš finančný stav tak, ako to od nás vyžadujú naše licenčné podmienky a tieto informácie zdieľať s referenčnou úverovou agentúrou, čo zanechá “mäkkú” stopu vo vašich úverových záznamoch. Ďalšie informácie o tom, ako príslušná agentúra vaše informácie uchováva a používa, nájdete tu: https://www.callcredit.co.uk/legal-information/bureau-privacy-notice; a
 • Ak ste z hrania hazardných hier vylúčili vlastnú osobu, môžeme tieto informácie zdieľať s našimi regulátormi alebo inými spoločnosťami nášho odboru, ak sa domnievame, že je dôležité podporiť vaše vylúčenie.

Plnenie našich povinností v oblasti zodpovedného hrania hazardných hier

 • Spoločnosť Entain berie zodpovedné hranie hazardných hier veľmi vážne. Vaše údaje môžeme zdieľať medzi našimi značkami Entain Group a podľa potreby aj s inými organizáciami s cieľom splniť naše záväzky, týkajúce sa zodpovedného hrania hazardných hier.
 • Máme povinnosť čo najskôr identifikovať osoby, poškodené hazardnými hrami a pomôcť im ukončiť hranie hazardných hier stanovením konkrétnych obmedzení a limitov na konte; to môže zahŕňať limity vkladov, limity produktov, obmedzenie schopnosti konta hazardovať s určitými produktmi / časmi / obdobiami. V záujme splnenia týchto povinností analyzujeme transakcie zákazníkov a vyhodnocujeme správanie alebo finančný stav našich produktov a značiek, a to nás môže viesť k rozhodovaniu o vašom konte/kontách. Prosím, prečítajte si na našej webovej stránke rubriku o cenovej dostupnosti, v ktorej nájdete bližšie informácie.
 • Neustále hľadáme inovatívne cesty, ktoré môžu napomôcť pri vyhľadávaní hráčov, smerujúcich k problémom a digitálne ich identifikovať. To znamená, že môžeme používať systémy na identifikáciu zákazníkov (napríklad súbory cookie na zariadeniach hráčov alebo vami zaslaných obrázkov) a interne sme vyvinuli systémy, ktoré porozumejú vašej hre a mohli vás upozorniť na riziká, spojené s vašimi aktivitami. Môžeme tiež zdieľať alebo prijímať údaje o hráčoch s inými organizáciami, ktoré pomáhajú vyhodnocovať riziká alebo cenovú dostupnosť tým, že sledujú komunikáciu s inými prevádzkovateľmi hazardných hier alebo jednotlivcom priamo pomáhajú.

Môžete si byť istí, že vo všetkých týchto prípadoch svoje povinnosti berieme veľmi vážne. Pomáhame zákazníkom zodpovedne hrať a pri ochrane vašich osobných informácií. Môžeme vás uistiť, že prijímame maximálne vhodné opatrenia a kontroly na ochranu vašich údajov.  

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje

Druh údajov

Typická doba uchovávania

Informácie

Nahrávky hovorov zákazníkov

3 roky

Predĺženie doby uchovávania sa môže v istých prípadoch odlišovať

Údaje o zákazníkoch

Sedemročné obdobie uchovávania začína plynúť odo dňa zrušenia vášho konta

Osobné údaje, týkajúce sa vášho konta budeme uchovávať len v tom rozsahu, ako to povoľujú právne predpisy o ochrane údajov (i) pokiaľ sme právnymi predpismi o hazardných hrách alebo daňovýmu predpismi viazaní k uchovávaniu vašich údajov; a (ii) za účelom výkonu alebo obrany našich zákonných práv
Ak sa zaregistrujete v rámci vylúčenia vlastnej osoby, môže mať samotné vylúčenie kratšie trvanie, záznam o ňom však bude dlhšie uchovaný ako súčasť vášho zákazníckeho profilu.

Vyššie uvedené obdobia uchovávania sa môžu predĺžiť ak je to napríklad potrebné na splnenie konkrétnej regulačnej povinnosti, vyšetrovania trestného činu, vybavenia sťažnosti alebo vyriešenia sťažnosti.

Kam môžeme preniesť vaše osobné údaje

Môže sa stať, že poskytovatelia služieb, členovia skupiny Entain a organizácie, s ktorými spolupracujeme, sa budú nachádzať mimo Spojeného kráľovstva alebo Európskeho hospodárskeho priestoru, a to v krajinách, ktoré nemajú rovnaké štandardy ochrany osobných údajov ako Spojené kráľovstvo alebo krajiny EHS. V každom prípade však vyvinieme maximálne úsilie na to, aby sme zabezpečili dostatočnú ochranu vašich osobných údajov. Rovnako zaistíme, aby naši poskytovatelia služieb s nami uzatvárali vyhovujúce dohody o spracovaní tak, aby sme zaistili, že vaše osobné údaje budú spracovávané v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov. Ďalšie informácie o mechanizmoch, ktoré používame, môžete nájsť tu; ak však máte konkrétne otázky, týkajúce sa medzinárodných prevodov, kontaktujte nás na nižšie uvedenej e-mailovej adrese: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_en.

Bezpečnosť

Prísne dodržiavame bezpečnostné predpisy, normy, smernice a zákony na ochranu súkromia a berieme ich veľmi vážne. Riadime sa a presadzujeme bezpečnostné opatrenia, ktoré zaručujú dôvernosť, integritu a dostupnosť osobných údajov. Na ochranu osobných údajov zákazníkov pred neoprávneným prístupom používame primerané organizačné, technické a administratívne opatrenia, zabezpečujúce neoprávnený prístup, zmenu, zverejnenie alebo zničenie osobných údajov, ktoré sú u nás uložené.

Naša spoločnosť má bezpečené dátové centrá chránené firewallom, certifikované šifrované webové stránky a je držiteľkou certifikátu ISO27001: 2013. Podnikáme tiež kroky, ktoré zabezpečujú skutočnosť, že naše dcérske spoločnosti, agenti, pridružené spoločnosti a dodávatelia využívajú v rámci celej spoločnosti primeranú úroveň ochrany.

Ak sme vám dali heslo (alebo kde ste si ho vybrali sami), ktoré vám umožní prístup do určitých častí našej stránky, nesiete zodpovednosť za uchovanie tohto hesla v tajnosti. Žiadame vás, aby ste svoje heslo s nikým nezdieľali.

Prenos informácií cez internet nie je, žiaľ, úplne bezpečný. Napriek tomu, že sa snažíme o ochranu vašich osobných údajov, nemôžeme zaručiť absolútnu bezpečnosť údajov, prenášaných na našu stránku; akýkoľvek prenos prebieha na vaše vlastné riziko. Keď dostaneme vaše údaje, aplikujeme v záujme ochrany proti pokusom o neoprávnený prístup prísne postupy a bezpečnostné funkcie.

Cookies

Súbory cookie používame na rôzne účely, vrátane zdokonalenia vašich zážitkov na našej webovej stránke. Podrobnejšie informácie o našom používaní súborov cookie nájdete v upozornení o súboroch cookie.

Marketingová komunikácia a vaše možnosti

Pri prvom zisťovaní vašich osobných údajov vás požiadame, aby ste nám povedali, ako by ste chceli od nás v budúcnosti dostávať informácie o našich ďalších produktoch a službách. Zvykne to byť prostredníctvom začiarkavacích políčok na formulároch alebo na webovej stránke a vy budete mať možnosť svoje rozhodnutie kedykoľvek zmeniť.

Čo znamená možnosť odhlásenia 'Opting Out'?

Pojem „opt-out“ označuje niekoľko spôsobov, pomocou ktorých sa jednotlivci môžu vyhnúť prijímaniu nevyžiadaných informácií o produkte alebo službách. Táto možnosť jbývazvyčajne spojená s kampaňami priameho marketingu, akým je telemarketing, e-mailový marketing alebo priama pošta.

* Upozorňuejeme vás, že „odhlásenie“ nezabráni žiadnej dôležitej korešpondencii so zákazníkmi, napr. korešpondencií o stávke alebo konte.

Ako sa môžem odhlásiť z prijímania marketingovej korešpondencie?

Ak si neprajete dostávať žiadne ponuky, informácie o promočných akciách, podujatiach a na mieru šitú komunikáciu, zakladajúcu sa vašich aktivitách na konte, môžete prostredníctvom niektorej z nasledujúcich možností požiadať, aby sme vás nekontaktovali:

 • pomocou možnosti “zrušiť odber”, uvádzanej v každej marketingovej komunikácii, ktorú dostanete
 • zmenou preferencií v nastaveniach svojho konta
 • pomocou kontaktu s naším oddelením pre zákaznícky servis.

Aké údaje budete odo mňa požadovať?

Ak chceme zaistiť, aby vám už nebola zasielaná ďalšia nežiadúca korešpondencia, potrebujeme čím viac informácií:

 • vaše plné meno
 • číslo vášho bankového účtu
 • Ako sme vás kontaktovali: e-mailom, SMS alebo poštou
 • Mobilné tel. číslo alebo e-mailová/poštová adresa, na cez ktorú sme vás kontaktovali
 • Číslo mobilného telefónu alebo e-mailová adresa, z ktorej správa pochádza
 • Dátum a čas, kedy ste boli kontaktovaní
 • Kópia správy, ktorá vám bola zaslaná (napr. snímka obrazovky alebo preposlaný e-mail, zaslaný nášmu tímu zákazníckemu servisu)

Vaše práva

Popis práv

Právo
Právo na prístup

Máte právo na to, aby vám boli poskytnuté jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako vaše údaje a práva používame.

Právo 2
Právo na informácie

Právo na prístup k osobným údajom, ktoré máme o vás uložené.

Právo 3
Právo na opravu

Právo požadovať od nás opravu akýchkoľvek nepresných osobných údajov, ktoré o vás máme uložené.

Právo 4
Právo na výmazanie

Právo požadovať od nás vymazanie osobných údajov, ktoré o vás máme uložené.  Toto právo sa bude uplatňovať len vtedy, keď (napríklad): osobné údaje už nepotrebujeme používať za tým účelom, pre ktorý sme ich získali; alebo keď odvoláte svoj súhlas, ak používame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu; alebo keď máte výhrady voči spôsobu, akým vaše údaje spracúvame (v súlade s právom 6, uvedeným nižšie). Toto právo nie je absolútne a nebude platiť, ak platia legitímne a vyššie dôvody.

Právo 5
Právo namietať voči spracovaniu

Právo, obmedziť za určitých okolností naše spracúvanie osobných údajov, ktoré máme o vás uložené.  Toto právo sa uplatní, iba ak (napríklad): spochybňujete presnosť osobných údajov, ktoré máme o vás uložené; alebo ak by ste mali právo požadovať od nás vymazanie osobných údajov, ale radšej chcete obmedzili naše spracovanie týchto údajov; alebo keď už nemusíme používať osobné údaje na dosiahnutie pôvodného účelu, na ktorý sme ich zhromaždili, ale vy si tieto údaje vyžadujete za účelom riešenia právnych nárokov. 

Právo 6
Právo na prenositeľnosť údajov

Právo, získať za istých okolností osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.   Máte tiež právo žiadať, aby sme tieto osobné údaje na vašu žiadosť preniesli do inej organizácie.

Právo 7
Právo namietať spracovanie

Právo námietky voči nášmu spracúvaniu osobných údajov, ktoré máme o vás uložené, ak je spracúvanie týchto údajov nevyhnutné na účely našich oprávnených záujmov. Pokiaľ nie sme schopní vyvážene preukázať oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie osobných údajov, ktoré by mali prednosť pred vašimi právami alebo právami, týkajúcimi sa vzniku, výkonu alebo obrany právnych nárokov.

Právo 8
Právo nebyť predmetom automatizovaných rozhodnutí vrátane profilovania

Právo na to, aby ste nepodliehali rozhodnutiam, založeným výlučne na automatizovanom procese - vrátane profilovania - ktoré má právne účinky, týkajúce sa vašej osoby alebo vás podobne výrazným spôsobom ovplyvňujú.

Právo 9
Právo na stiahnutie súhlasu

Právo odvolať váš súhlas, keď sa spoliehame na to, že budeme používať vaše osobné údaje (napríklad za tým účelom, aby sme vám poskytli marketingové informácie o našich službách alebo produktoch).  

Právo 10
Právo na podanie sťažnosti

Máte právo podať sťažnosť na príslušnom dozornom orgáne pre ochranou údajov.

 • United Kingdom - Information Commissioner's Office (https://ico.org.uk/)
 • Územie EÚ - vrátane Rakúska, Maďarska, Luxemburska, Fínska, Slovinska, Malty, Litvy, Islandu, Lotyšska, Chorvátska a Estónska - Komisár pre informácie a ochranu údajov ( https://idpc.org.mt / ) alebo váš národný úrad pre ochranu údajov
 • Zvyšok sveta - regulačný úrad Gibraltáru Gibraltar Regulatory Authority ( https://www.gra.gi/ )

Kontaktujte nás alebo nášho úradníka pre ochranu údajov

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, týkajúce sa tohto oznámenia alebo potrebujete ďalšie informácie o svojich právach, kontaktujte nás niektorým z nasledujúcich spôsobov:

dataprotection@entaingroup.com.

Nášho úradníka pre ochranu údajov môžete kontaktovať aj na vyššie uvedenej adrese alebo e-mailom na adrese dataprotectionofficer@entaingroup.com.

Otázky, pripomienky a požiadavky, týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov sú vítané

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Akékoľvek budúce zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov budú uverejnené na tejto stránke a prípadne dostanete patričnú informáciu prostredníctvom e-mailu. Prosíme vás, aby ste pravidelne kontrolovali prípadné aktualizácie alebo zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov.

Tieto pravidlá boli naposledy kontrolované a aktualizované: Máj 2021