Pravidlá ochrany údajov

1. OCHRANA ÚDAJOV

Zaväzujeme sa k ochrane Vašich osobných údajov. Za týmto účelom sme vytvorili pravidlá pre ochranu údajov, aby sme Vás mohli informovať ohľadne údajov, ktoré zbierame, keď využívate naše služby, prečo tieto údaje zbierame a tiež spôsob ich zberu.

Upozorňujeme, že tieto pravidlá pre ochranu údajov platia medzi vami a spoločnosťou GVC Holdings plc, spolu s jej pridruženými spoločnosťami, ako je zadefinované v užívateľských podmienkach ('bwin.party','My' alebo v prípade potreby 'Naša', 'Náš', 'Naše', ...).

V pravidelných časových intervaloch môžeme tieto pravidlá ohľadne ochrany údajov zmeniť a o týchto zmenách Vás budeme informovať zverejnením upravených podmienok na našich platformách. Za týmto účelom Vám odporúčame, aby ste si pravidelne pozreli naše pravidlá o ochrane údajov.

2. ZBIERANIE ÚDAJOV

Za osobné informácie ('Osobné údaje') považujeme informácie, ktoré slúžia k identifikácii osoby, vrátane, nie však nutne obmedzené na meno a priezvisko, dátum narodenia, informáciu o kreditnej karte, domovskú alebo inú fyzickú adresu, telefónne číslo alebo iné kontaktné informácie, profilový obrázok a zoznam priateľov. Pri použití našej webstránky, registrácii konta alebo iných služieb budete prípadne vyzvaný/á, aby ste takéto údaje poskytli. Osobné údaje, ktoré zbierame môžu zahŕňať údaje ako: kontaktné informácie (vrátane telefónneho čísla), doručovaciu adresu, adresu pre faktúry, históriu prevodov, preferencie pri používaní webstránok a feedback (spätnú väzbu) ohľadne služieb. Tieto informácie sú nami držané na serveroch v Gibraltáre a prípadne na iných miestach. Keď naviac využívate služby, naše servery si uchovávajú záznamy o aktivitách, ktoré sa vzťahujú výlučné na Vás a zbierajú pritom administratívne informácie a informácie o premávke na webe vrátane: zdrojová IP adresa, čas prístupu, dátum prístupu, navštívené webové stránky, používanie jazyka, reporty o vážnych chybách v softvéri a typ prehliadača, ktorý ste použili. Táto informácia je dôležitá pre zaručenie kvality služieb. Vaše osobné údaje nezbierame jednoducho bez Vášho vedomia.

3. SPÔSOBY ZBERU A SPRACOVANIA ÚDAJOV

Automaticky môžeme zbierať určité údaje o Vás tak ako je uvedené hore a získavať Vaše osobné údaje poskytnuté Vami cez služby, resp. iným spôsobom komunikácie a jednania s nami. Takisto môžeme získavať osobné údaje od online obchodníkov a poskytovateľov služieb a zo zoznamov zákazníkov, ktoré boli zákonným spôsobom získané od tretích strán. Naviac môžeme zapojiť služby tretích poskytovateľov pri poskytovaní technickej podpory, spracovaní Vašich online transakcií a údržbe Vášho konta. Máme prístup k akýmkoľvek údajom, ktoré poskytnete takýmto obchodníkom, poskytovateľom služieb alebo službám e-commerce tretích strán a tieto osobné údaje použijeme tak, ako je uvedené v nižšie uvedených pravidlách o ochrane údajov. Tieto údaje sú zverejnené tretím stranám mimo spoločnosti iba v súlade s týmito pravidlami. Chceme Vás ubezpečiť, že podnikáme všetky kroky, aby naše dohody s tretími poskytovateľmi služieb a online obchodníkmi ochraňovali Vaše súkromie.

4. POUŽITIE ÚDAJOV

Osobné údaje, ktoré od Vás vyžadujeme, sú zbierané v súvislosti s uskutočnením našich služieb, pri poskytnutí zákazníckej podpory, pri podniknutí potrebných bezpečnostných opatrení a overovaní totožnosti, pri spracovaní akýchkoľvek Vašich online transakcií, pri pridávaní aktivít v rámci hry medzi Vaše správy o novinkách a zdielanie obsahu s inými hráčmi, čo može viesť k vernostným bodom alebo bodom, či odmenám (tieto aktivity je možné kontrolovať vo Vašich osobných pokerových nastaveniach), pri pomáhaní Vám pri účasti na promočných akciách tretích strán, pri splnení určitých obchodných kritérií a za akýmkoľvek iným účelom v súlade s prevádzkou našich služieb. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s našimi dôkladne vybratými partnermi (čo zahŕňa akékoľvek ďalšie strany, s ktorými takýto partneri uzavreli dohodu o zdieľaní údajov). Vaše osobné údaje môžeme tiež použiť na to, aby sme Vám poskytovali: (a) promočné ponuky a informácie o našich produktoch a službách; a (b) promočné ponuky a informácie o produktoch a službách našich dôkladne vybratých partnerov tak, aby sme Vám mohli poskytnúť širšiu paletu produktov a služieb a ešte kvalitnejší zákaznícky servis. Súhlasite ďalej s informovaním ostatných užívateľov našej webstránky, ktorí majú založené konto a majú Vašu e-mailovú adresu uloženú vo svojich adresároch e-mailových adries, že táto e-mailová adresa je už registrovaná. Z času na čas môžeme získavať údaje prostredníctvom prieskumov alebo súťaží. Účasť v takýchto prieskumoch alebo súťažiach je absolútne dobrovoľná a preto je len na Vás, či takéto informácie postúpite ďalej. Požadované údaje môžu zahŕňať kontaktné údaje (ako napr. meno, korešpondenčnú adresu a telefónne číslo) a demografické údaje (ako napr. PSČ alebo vek). Akceptovaním výhry v rámci súťaže alebo výhier od nás súhlasite, že smieme použiť Vaše meno a podobizeň za účelmi reklamy alebo promočnými účelmi bez akéhokoľvek nároku na dodatočnú kompenzáciu až na výnimku, keď je to zakázané zákonom. Ak ste sa náhodou nerozhodli pre ignorovanie promočných informácií, môžeme použiť vaše osobné údaje (vrátane Vašej e-mailovej adresy a telefónneho čísla) pre poskytovanie informácií ohľadne našich produktov, služieb a promočných akcií, vrátane iných gamingových produktov (vrátane online pokeru, kasína, stávkovania, stávkových hier) a produktov a služieb od nami dôkladne vybraných tretích poskytovateľov.

5. KONKRÉTNE VÝNIMKY ZVEREJNENIA

Vaše osobné údaje môžeme postúpiť ďalej, ak je tak požadované od zákona, alebo sme v dobrej viere toho názoru, že tento krok je potrebný pre: (1) akékoľvek právne konanie v súvislosti s nami, alebo ktoroukoľvek z našich webových stránok či služieb alebo za okolností, za ktorých nám vzniká podobná právna povinnosť; (2) ochranu alebo obranu našich práv alebo vlastníctva; alebo (3) pri ochrane osobnej bezpečnosti užívateľov služieb alebo verejnosti. Pokiaľ dospejeme k tomu názoru, že ste podvádzali, alebo sa pokúšali o podvod, spoločnosť, alebo ktorýkoľvek užívateľ služieb v akejkoľvek miere, avšak nie obmedzene na manipulácii hry, či podvode pri platbe, alebo máme vo Vašom prípade vážne podozrenie z nekalého konania pri platbe, vrátane ukradnutých kreditných kariet, alebo inej nekalej aktivity (vrátane spätnej platby, či iného spôsobu navrátenia platby), alebo bola uskutočnená zakázaná transakcia, vyhradzujeme si právo tieto údaje zdieľať (vrátane Vašej totožnosti) s ostatnými gamingovými stránkami, bankami, poskytovateľmi kreditných kariet a príslušnými orgánmi. (4) Za účelom výskumu prevencie závislosti môžu byť údaje anonymne postúpené príslušným inštitúciám.

6. PRÍSTUP

Ďalej sa môžete rozhodnúť neakceptovať prijímanie akýchkoľvek promočných informácií jednoducho výberom tejto možnosti na našich stránkach, alebo prostredníctvom e-mailu od nás, alebo kedykoľvek zaslaním e-mailu nám, alebo keď nám napíšete na zákaznícky servis (Customer Service), Suite 711, Europort Gibraltar, pod číslom spoločnosti 93313. Naviac sa s nami môžete spojiť na tejto adrese v prípade, keď: 1) chcete potvrdiť presnosť Vašich osobných údajov, ktoré o vás máme; 2) chcete aktualizovať Vaše osobné údaje; a/alebo 3) máte sťažnosť ohľadne používania Vašich osobných údajov. Pokiaľ o to zažiadate, môžeme aktualizovať akékoľvek údaje, ktoré nám poskytnete za predpokladu, že poskytnete taktiež prípadné potrebné dokumenty, ktoré v takýchto prípadoch môžeme vyžadovať, alebo (b) označiť akúkoľvek informáciu, keď nechete, aby táto bola v budúcnosti použitá za marketingovými účelmi. Pre odstránenie pochybností, nič v týchto pravidlách o ochrane údajov nám nemôže zabrániť v tom, aby sme disponovali ďalej Vašimi osobnými údajmi v prípade, keď to vyžaduje zákon.

7. COOKIES

7.1. Údaje na Vašom počítači

Niektoré údaje môžeme ukladať na Vašom počítači, laptope, tablete alebo mobilnom zariadení, keď si prezeráte naše stránky, mobilné stránky alebo mobilné aplikácie. Používame cookies, sú malé textové súbory ukladané na vašom počítači, alebo zariadení, keď navštevujete konkrétne online stránky, ktoré ukladajú Vaše preferencie. Taktiež používame lokálne zdieľané objekty, či tzv. 'flash cookies'. 'Flash cookies' sú podobné cookies v prehliadači. Tieto cookies nám umožňujú zapamätať si detaily o Vašich návštevách našich stránok, avšak nemôžu použiť ďalšie informácie na vašom počítači. Flash cookies nepoužívame, aby sme si zapamätali, alebo priamo požili identifikujúci osobný údaj o Vás, ako napríklad Vaše meno alebo e-mailovú adresu. Flash cookies sú používané iba cez naše vlastné stránky a nie iné. Cookies a flash cookies používamie pri stopovaní našich stránok. Taktiež môžeme používať cookies a cookies tretích strán pri monitorovaní premávky na stránku, zlepšiť služby a uľahčiť ich používanie/relevantnosť. Flash cookies a cookies tretích strán používame pri zobrazení reklám, ktoré sú relevantné ohľadne Vašich záujmoch na základe používania našich webových stránok.

7.2. Kedy používame cookies?

7.2.1. V priebehu registračného procesu

 • Tieto cookies ukladajú informácie počas Vašej registrácie, umožnia nám identifikovať Vás ako zákazníka a poskytovať Vám Vami požadované služby. Vďaka získaným údajom môžeme tiež lepšie porozumieť Vašim záujmom v priebehu Vašich online sedení a zlepšovať tak Vaše návštevy našich platforiem.

7.2.2. Na našich webových stránkach

Pomocou cookies zaznamenávame informácie o návštevnosti našich internetových stránok. Naše servery používajú tri druhy cookies.

7.3. Cookies nám umožňujú?

 • Lepšie pochopiť Vaše záľuby a Vám tak ponúkať cielené promočné ponuky.
 • Odlíšiť Vás od ostatných užívateľov našich stránok a vďaka tomu Vám poskytnúť kvalitné zážitky pri prehliadaní našich stránok a neustále ich zdokonaľovať.
 • Identifikovať Vaše preferencie pri prispôsobovaní poskytovaného obsahu a funkcií.
 • Potvrdiť Vašu totožnosť registrovaného užívateľa a ukladať Vaše prihlasovacie úd
 • Potvrdiť Vašu totožnosť registrovaného užívateľa a ukladať Vaše prihlasovacie údaje pri prístupe k špecifickým zariadeniam našich internetových stránok.
 • Zobrazovať reklamu, ktorá je pre Vás vzhľadom k Vašim záujmom relevantná.
 • Zbierať štatistické údaje o využívaní našich zariadení.
 • Cookies a tzv. web beacons môžeme tiež používať pri zabezpečovaní správneho fungovania našich mailingových nástrojov.

7.4 Druhy cookies a ich účel

Cookies používame na zber údajov od návštevníkov našej stránky. Naše servery používajú dva druhy cookies: Cookies ‘sedenia’: tento druh cookies sa na Vašom počítači nachádza len po dobu trvania Vášho sedenia pri našej internetovej stránke. Cookies sedenia nám pomáhajú urýchliť Váš pohyb na stránkach a poskytovať Vám relevanté informácie. Vo chvíli, kedy zatvoríte svoj prehliadač, tieto cookies automaticky zaniknú.

`Trvalé´ cookies zostanú na Vašom počítači po dobu svojho časového nastavenia. Medzi trvalé cookies patria aj flash cookies.

COOKIES PRVEJ STRANY: Tieto cookies sú vytvorené a spravované stranou, zodpovednou za internetovú stránku. Internetová stránka používa trvalé cookies prvej strany za nasledujúcimi účelmi:

 • Lepšie porozumieť tomu, čo uprednostňujete
 • Odlišovať Vás od ostatných užívateľov našich webových stránok našich stránok a vďaka tomu Vám poskytnúť kvalitné zážitky pri prehliadaní našich stránok a neustále ich zdokonaľovať.
 • Identifikovať Vaše preferencie v záujme personalizácie obsahu a funkčnosti.
 • Potvrdiť, že ste registrovaným užívateľom a uložiť Vaše prihlasovacie údaje v záujme umožnenia Vášho prístupu k ďalším zariadeniam našej webovej stránky.
 • Zbierať štatistické údaje o využívaní našich zariadení.
 • Umožňujú nám spravovanie reklamných plôch na základe istých kritérií, napr. frenkvencia zobrazovanej reklamy.
 • Cookies a web beacons môžeme používať aj v záujme zaistenia správneho fungovania mailingových nástrojov.

COOKIES TRETÍCH STRÁN: Tieto cookies sú spravované reklamnými agentúrami a poskytovateľmi analytické služieb mimo webovej stránky. 

Nižšie uvádzame konfiguračné a prístupové cookies tretích strán, ukladané na Vašom prístroji, ako aj dôvody ukladania daných informácií:

Analytické cookies (používané Adobe Omniture): Tieto súbory cookies sú určené na štúdium vnútorného pohybu na stránkach a poskytovanie analytických informácií o návštevníkoch, vrátane kliknutí a pohybov myši. Adobe Omniture nám poskytuje štatistické informácie. Adobe v našom mene zaručuje anonymitu údajov o návštevách webovej stránky. Tieto informácie slúžia na štúdium objemu používania našich internetových stránok a ich zlepšenie. Cookies, využívané na zber týchto údajov patria do skupiny cookies prvých a tretích stránok a zahŕňajú údaje o návštevnosti a návštevníkoch. Tieto cookies neobsahujú ani nezbierajú žiadne osobné údaje. Umožňujú nám vyhodnocovať počet užívateľov a tak merať a vykonávať štatistické analýzy o používaní služieb užívateľmi. Analýza Vašich krokov na našej webovej stránke nám umožňuje zlepšiť rozsah zariadení, ktoré Vám poskytujeme. Viac informácií nájdete na stránke:

http://www.adobe.com/en/privacy/cookies.html

Reklamné cookies (používané Doubleclick a Adform): Tieto cookies sú najefektívnejším spôsobom spravovania reklamných plôch na internetových stránkach, v aplikáciách alebo na platformách, poskytujúcich požadované služby, a to na základe kritérií editovaného obsahu alebo frekvencie zobrazovanej reklamy.Bližšie informácie nájdete tu:

https://support.google.com/adsense/answer/2839090?hl=en

7.5. Zoznam našich hlavných kategórií cookies

Bezpodmienečne nutné cookies sú nevyhnutné na to, aby užívateľovi umožnili pohyb na internetovej stránke a využívanie jeu funkcií, ako napríklad prístup k bezpečným oblastiam webovej stránky alebo k nákupnému košíku. Bez týchto cookies by sme neboli schopní zabezpečiť efektívne fungovanie našich webových stránok.

Cookies výkonu nám umožňujú zbierať informácie o využívaní internetovej stránky. Tieto cookies zbierajú anonymné informácie, ktoré návštevníka neidentifikujú. Sú to napríklad

- webová analýza

- miera odozvy na reklamu

- chybový manažment

- testovanie dizajnu

Funkčné cookies povoľujú webovej stránke zapamätať si voľby, pre ktoré sa užívateľ rozhodol (užívateľské meno, jazyk, poloha) a umožňujú webovej stránke poskytovať rozšírené služby. Informácie, nazbierané týmto druhom cookies môžu byť anonymizované a nemôžu sledovať individuálne prezeracie aktivity. Sú to napríklad

- zapamätanie nastavení užívateľa

- zistenie, že istá služba už bola v minulosti ponúknutá

- splnenie užívateľovej požiadavky

Analytické cookies rozpoznávajú a spočítavajú užívateľov za účelom vyhodnotiť pohyb návštevníkov po stránke v čase jej využívania.

7.6. Deaktivácia a odstránenie cookies

7.6.1. Cookies

Máte možnosť cookies akceptovať alebo odmietnuť. Väčšina internetových prehliadačov poskytuje možnosť kedykoľvek spravovať užívateľské preferencie používania cookies.

Ak chcete konfigurovať naše cookies a cookies tretích strán, môžete postupovať nasledovne:

Google Chrome: Nástroje → Nastavenia → Zobraziť rozšírené nastavenia → Nastavenia obsahu → Cookies → Blokovať cookies tretích strán a údaje webových stránok

Mozilla Firefox: Nástroje → Možnosti → Ochrana osobných údajov → História→ Použite vlastné nastavenia histórie (zrušte označenie všetkých políčok)

Internet Explorer: Nástroje → Internetové možnosti → Ochrana osobných údajov → Nastavenia internetovej zóny (posuňte navigačnú lištu na “Blokovať všetky cookies”)

Safari: Nastavenia → Preferencie → Ochrana osobných údajov → Blokovať cookies (vyberte “vždy”)

Safari (iOS): Nastavenia → Safari → Blokovať cookies

7.6.2. Flash cookies

Nastavením svojho Flash Playeru môžete zabrániť používaniu flash cookies.

Ak chcete spravovať využitie flash cookies, navštívte nasledujúci odkaz: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager03.html

Ak si neželáte akékoľvek ukladanie údajov Flash Playeru, zrušte označenie políčok “Povoliť Flash obsahu ukladať údaje na Vašom počítači” a “Ukladať spoločné Flash komponenty pre zníženie doby sťahovania”. Ak chcete obmedziť množstvo údajov, zozbieraných flashovými aplikáciami, pohnite posuvník Všeobecných nastavení ukladania do požadovanej polohy.

7.7 Odvolanie súhlasu s používaním cookies (opt-out)

Užívatelia môžu odvolať svoj súhlas s používaním cookies na svojom internetovom prehliadači využitím možností, poskytovaných výrobcom prehliadača alebo inštaláciou odmietacieho systému (“odhlásenie”) prostredníctvom odkazov príslušných tretích strán, inštalujúcich súbory cookies na internetových stránkach.

Adobe Omniture opt-out: http://www.adobe.com/en/privacy/opt-out.html

Doubleclick opt-out: http://www.google.com/ads/preferences/html/opt-out.html

Ak chcete odstrániť flash cookies, ktoré sú na Vašom počítači už nainštalované, použite:

http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html

Zvoľte možnosť “Zmazať všetky stránky” (Delete all sites) alebo si vyberte konkrétnu internetovú stránku, ktorú chcete zrušiť a kliknite na “Zmazať webovú stránku” (Delete website).

Mali by ste si byť však vedomí toho, že niektoré obsahové funkcie internetových stránok sú k dispozícii len vtedy, keď je inštalácia súborov cookies vo Vašom prehliadači povolená. Ak sa rozhodnete cookies odmietnuť, nebudete môcť využívať časti alebo aj všetky interaktívne funkcie, ktoré naše webové stránky ponúkajú.

Alternatívne môžete navštíviť aj stránku http://www.aboutcookies.org/, na ktorej nájdete bližšie informácie o vymazávaní a kontrole súborov cookies..

7.8 Zmeny zásad, platných pre súbory cookies

Tieto zásady, platné pre súbory cookies, môžeme zmeniť na základe nových legislatívnych alebo regulačných požiadaviek alebo v záujme zabezpečenia toho, že uvedené zásady sú v súlade s pokynmi, vydanými Gibraltárskym úradom pre ochranu údajov.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako používame cookies, obráťte sa na náš zákaznícky servis.

8. SÚHLAS S POUŽITÍM ELEKTRONICKÝCH POSKYTOVATEĽOV SLUŽIEB

Pre hru o reálne peniaze v rámci našich služieb budete musieť posielať peniaze, aby ste mohli peniaze od nás obdržať. Pri spracovaní takýchto finančných transakcií môžeme používať tretích poskytovateľov elektronických platieb a/alebo finančné inštitúcie ('ESPs'). Akceptovaním týchto pravidiel ochrany súkromia vyslovene súhlasíte so zdielaním osobných údajov s ESP (tretími poskytovateľmi elektronických platieb), vrátane, v prípade potreby, transferu údajov mimo vašu krajinu. Ubezpečujeme Vás, že podnikáme všetky potrebné kroky spolu s ESP, aby bolo Vaše súkromie ochránené.

9. SÚHLAS S BEZPEČNOSTNOU PREVIERKOU

Vyhradzujeme si z času na čas právo uskutočniť bezpečnostnú previerku, aby sme overili Vašu totožnosť, vek, registračné údaje, ktoré ste nám poskytli a overiť Vaše využívanie služieb a finančné transakcie za účelom prevencie pri možnom porušovaní našich užívateľských podmienok a v prípade, keď to vyžaduje zákon. Akceptovaním našich užívateľských podmienok nás, našich zamestnancov, spolupracovníkov a dodávateľov autorizujete používať Vaše osobné údaje a zverejniť ich tretím stranám za účelmi ich overenia pri využívaní služieb a, v prípade potreby, tieto informácie previesť mimo vašu krajinu. Bezpečnostné previerky môžu, ale nemusia nutne zahŕňať objednanie správy o bonite/histórii kreditov a/alebo v inom prípade overanie Vami poskytnutých informácií s databázami tretích strán. Pre uľahčenie týchto bezpečnostných previerok naviac súhlasite s poskytnutím takýchto informácií alebo dokumentácie, keď o to požiadame.

10. SÚHLAS S POUŽITÍM SOFTVÉRU V BOJI S PODVODMI

Náš softvérový balík - používaný pri prístupe k našim službám - obsahuje konkrétne funkcie, ktoré slúžia na to, aby odhalili automatické programy, ktoré umožňujú umelej (neľudskej) inteligencii hrať na našej webovej stránke. Použitie takéhoto 'bot' softvéru je v rozpore s našimi užívateľskými podmienkami a považujeme to za neférové voči ostatným hráčom. Nainštalovaním nášho softvéru a používaním našich služieb súhlasíte s fungovaním nášho softvéru tak, ako je to popísané v tejto sekcii. Náš softvér môže vykonať ktorúkoľvek alebo všetky nasledujúce funkcie za účelom odhalenia nepovolených automatizovaných programov a zabezpečiť tak prostredie bez akéhokoľvek podvádzania pre všetkých našich užívateľov: (1) prejdite si zoznam Vašich aktívnych softvérových aplikácií počas užívania služieb; (2) prejdite si zoznam aktívnych procesov počas užívania služieb; a (3) predjite si súbory vo Vašich priečinkoch služieb a iných programových priečinkoch, ktoré súvisia s našou webovou stránkou, aby ste sa uistili, že použité sú iba 'nenabúrané/neupravené' verzie nášho softvéru. Pokiaľ niektorý z uvedených procesov odhalí podozrivú aplikáciu či proces, náš softvér môže preskenovať súbory, ktoré sú asociované s podozrivou aplikáciou alebo procesom a vytvoriť kompiláciu údajov (napr. profil, ktorý charakterizuje súbory asociované s aplikáciou alebo procesom), ktorá je porovnaná s profilmi, v rámci ktorých už nepovolené programy boli použité. Náš softvér neuskutoční žiadne náhodné prehľadávanie vášho pevného disku, hardvéru alebo súborov a nepostúpi žiadne informácie nám alebo tretím stranám. Toto sa však netýka prípadov, keď ide o postúpenie informácií pri použití nepovolených automatizovaných programov, ako je uvedené hore. Náš softvér nemení žiadne súbory alebo údaje na vašom počítači alebo zariadení a neprekáža pri prevádzke akýchkoľvek vašich aplikácii. Používanie nášho softvéru môžete prerušiť kedykoľvek odinštalovaním nášho softvérového balíka.

11. BEZPEČNOSŤ

Sme si vedomí dôležitosti bezpečnosti a technológií pre zabezpečenie informácií. Všetky osobné údaje, ktoré od Vás obdržíme, ukladáme v zaheslovanej databáze v rámci našej vlastnej bezpečnej siete za najmodernejším firewall softvérom. Naše služby podporujú verziu SSL 3 so 128-bitovým šifrovaním. Chceme Vás ďalej ubezpečiť, že naše pobočky, spolupracovníci, partneri a dodávatelia taktiež dodržujú vysoké štandardy bezpečnosti.

12. OCHRANA DETÍ

Služby nie sú určené alebo zamerané pre osoby mladšie ako osemnásť rokov (18 - čo sa netýka osôb, ktoré dosiahnú plnoletosť určenú zákonom v krajine svojho trvalého pobytu, alebo starších osôob). Naším cieľom v rámci prevencie je odhaľovanie pokusov maloletých získať prístup k našim službám a za týmto účelom môžeme získať prístup k Vašim údajom a tieto overiť. Pokiaľ bude zrejmé, že maloletý sa pokúsil, alebo dokonca poskytol svoje osobné údaje prostredníctvom služieb, tieto údaje nebudeme akceptovať a podnikneme kroky za účelom odstránenia takýchto údajov z našich záznamov.

13. MEDZINÁRODNÉ PREVODY

Osobné údaje zbierané v rámci našich služieb môžu byť ukladané a spracované v ktorejkoľvek krajine, v ktorých sa nachádzame my, naši partneri, dodávatelia, poskytovatelia elektronických platieb alebo spolupracovníci, resp. sú prevádzkované naše/ich zariadenie. Užívaním našich služieb vyslovene súhlasite s prevodom údajov mimo Vašu krajinu (vrátane tretích krajín, v rámci ktorých nie je možné získať vďaka adekvátnym zákonom na ochranu súkromia prístup k Vašim údajom. Aj napriek tomu podnikáme kroky, aby sme Vás uistili, že naši spolupracovníci, partneri alebo dodávatelia drodržujú naše štandardy ochrany súkromia nezávisle od ich lokácie.

14. PRAKTIKY TRETÍCH STRÁN

Ochranu akýchkoľvek údajov, či fotografií, ktoré poskytnete tretím stranám online, ktoré majú odkazy z alebo na naše služby, či akýchkoľvek informácií zbieraných treťou stranou cez náš partnerský program (ak je to ten prípad), alebo iný program, nemôžeme zaručiť, keďže tieto tretie online stránky sú prevádzkované nezávisle od nás. Akékoľvek informácie/údaje zozbierané týmito tretími stranami nie sú zahrnuté v našich pravidlách o ochrane údajov, ale v pravidlách ochrany údajov tretej strany. Pokiaľ máte otázky o zaobchádzaní s údajmi z tretích strán, prečítajte si, prosím jej/ich pravidlá o ochrane údajov. Za praktiky, konanie alebo pravidlá takýchto tretích strán nepreberáme zodpovednosť a nie sme zodpovední za obsah alebo bežné konania pri zaobchádzaní so súkromnými údajmi takýchto online stránok.

15. PRÁVNE PREHLÁSENIE

Služby sú prevádzkované tak ako sú a ako sú dostupné bez záruk akéhokoľvek druhu. Za akékoľvek udalosti nad rámec našej kontroly nenesieme zodpovednosť. Z dôvodu komplexnosti a neustále meniaceho sa charakteru našich technológií a branže nemôžeme garantovať bezchybnosť ohľadne ochrany Vašich osobných údajov a nenesieme zodpovednosť za akékoľvek nepriame, náhodné alebo iné chyby v dôsledku škôd alebo náhradu škôd plniacich represívnu funkciu pri použití alebo zverejnení osobných údajov.

16. ZLÚČENIA A INÉ UDALOSTI VYŽADUJÚCE TRANSFER

Pokiaľ by sme niekedy mali podať žiadosť o bankrot, stať sa insolventnými, alebo ak by nás mala kúpiť tretia strana, ak by malo dôjsť k fúzii s takouto treťou stranou, ak by mala byť predaná časť alebo všetok náš majetok, alebo by mal byť náš majetok celkovo alebo čiastočne prevedený na tretiu stranu, máme právo zdieľať osobné údaje a všetky ďalšie informácie, ktoré ste nám prostredníctvom našich služieb poskytli potenciálnym a budúcim spoločnostiam a partnerom pri fúzii. Súhlasom s týmito užívateľskými podmienkami súhlasite s transferom takýchto údajov/informácií.

17. SÚHLAS S PRAVIDLAMI OCHRANY SÚKROMIA

Kliknutím na 'Submit' (odoslať) alebo 'I agree' (súhlasím) počas registrácie, alebo aj pokračovaním užívania služieb s nasledujúcim zverejnením týchto pravidiel ochrany údajov (ak je to ten prípad), súhlasite s dodržiavaním týchto pravidiel ochrany údajov. Toto sú naše celé a exkluzívne pravidlá ochrany údajov a nahradzujú akúkoľvek predošlú verziu. Tieto pravidlá ochrany údajov sú viazané na naše užívateľské podmienky a akékoľvek dodatočné príslušné podmienky zverejnené na našich platformách. Z času na čas môžeme tieto pravidlá zmeniť a o týchto zmenách Vás budeme informovať na našich platformách. Z tohto dôvodu Vám odporúčame, aby ste pravidelne nazreli do týchto pravidiel ochrany údajov.

ElectraWorks Limited je spoločnosť registrovaná v registri Regulačného úradu pre ochranu údajov Gibraltáru (Gibraltar Regulatory Authority Data Protection Register).

Upravené/vytvorené: Jún 2015