Ako triedim informácie?

Kliknutím na hlavičku s radom stolov sa záznamy v zoznamoch zmenia na číselné alebo abecedné podľa informácií, ktoré sa vyberajú.