Ako zoradím otvorené stoly spôsobom Tile and Cascade (dlaždicovým a kaskádovým)?

Každý stôl má Tile and Cascade button (tlačidlo pre dlaždicové a kaskádové usporiadanie) v lište s názvom.