Kde sa nachádzajú možnosti hry ako napríklad Auto Post Blind-y?

Tieto možnosti si môžete zobraziť kedykoľvek kliknutím na symbol pre nastavenia v ľavom dolnom rohu stola.