Čo je to turnaj?

Všetci hráči na turnaji pokračujú v hre, až kým nezíska jeden hráč všetky žetóny.

Každý turnaj má buy-in a taktiež poplatok. Buy-in je vložený do banku; poplatok si ponecháva bwin. Veľkosť výherného banku závisí od počtu ľudí, ktorí na turnaji hrajú, a tento je vyplatený vo svojej celkovej výške výhercom.

Na začiatku každého turnaja získa každý hráč rozdanú kartu. Hráč s najvyššou kartou začína hru ako krupiér. Cieľom každého hráča je nazbierať čo najviac žetónov. Hráči, ktorí prehrajú všetky svoje žetóny vypadávajú z turnaja. S každou ďalšou fázou turnaja vypadáva viac a viac hráčov, až kým nezostane iba jeden: víťaz turnaja!