"Poistená stávka" - Podmienky účasti

Úvod

1.1

Tieto podmienky účasti platia pre odmeny v našich stávkach na športy a produktoch v stávkach live, ktoré sa nazývajú "Poistená stávka" a sú tak aj označované. Naviac k poisteným stávkam existujú ďalšie dva typy odmien a to sú stávky FreeBet a Super kurzy.

1.2

Maximálne jedna odmena môže byť použitá na stávkový tiket. Kombinácia viacnásobných odmien nie je možná.

1.3

Naviac k týmto podmienkam účasti pre Poistené stávky platia naše Všeobecné obchodné podmienky a naše Všeobecné obchodné podmienky pre promočné akcie.

1.4

V prípade konfliktu alebo rozporu medzi týmito podmienkami účasti pre Poistené stávky, podmienky účasti pre promočné akcie a naše Všeobecné obchodné podmienky, tieto podmienky účasti pre Poistené stávky budú mať prednosť a nasledujú ich Všeobecné obchodné podmienky pre promočné akcie a potom Všeobecné obchodné podmienky, ale to iba v rozsahu, keď je potrebné vysvetlenie konfliktu alebo rozporu.

Poistená stávka

2.1

Ak je ponúknutá "Poistená stávka", potom budete mať právo stávku "ochrániť" a dostať tak späť 100% svojho vkladu, ak je Vaša stávka vyhodnotená ako prehratá.

2.2

Poistené stávky môžu podliehať obmedzeniam: napríklad, platiť môžu iba pre niektoré športy alebo môžu byť podané iba na niektorých zariadeniach. V takýchto prípadoch budete informovaní o obmedzeniach v príslušnom prehľade odmien.

2.3

Ak tip na Vašom tikete môže byť ochránený s Poistenou stávkou, potom bude príslušná stávka automaticky zobrazená na stávkovom tikete. Potom budete môcť svoj tip ochrániť s Poistenou stávkou, alebo si uložiť Poistenú stávku na neskôr.

2.4

Dostupné Poistené stávky budú zobrazené hore na stávkovom tikete (desktope) alebo priamo na Vašom konte (mobilnom zariadení). Prehľad odmien si môžete zobraziť cez banner, v ktorom sú zobrazené všetky dostupné odmeny.

2.5

Ak nie je inak uvedené, Poistené stávky sú k dispozícii iba pre hráčov o skutočné peniaze. Musíte uskutočniť prvotný vklad v minimálnej výške 10 € na Vašom konte, aby ste mohli Poistenú stávku použiť.

2.6

Ak bude Poistená stávka vyhodnotená ako "prehratá", potom ochránený vklad bude pripísaný ako stávka FreeBet, ktorá môže podliehať určitým podmienkam. Výhry FreeBet môžu byť použité iba hráčmi o "skutočné peniaze" na podanie nasledujúcich stávok. Nový zákazník si môže nechať vyplatiť prípadne'výhry z vyhranej FreeBet, alebo použiť výhry na iné stávky potom, čo dosiahli status "hráča o skutočné peniaze" a uskutočnili vklad a podali stávku o skutočné peniaze.

2.7

Ak je stávka, ktorá bola podaná Poistenou stávkou, vyhodnotená ako "zrušená", poto stratí Poistená stávka svoju platnosť a nemôže byť znova použitá pre inú stávku. To isté platí, ak je stávka uzavretá s použitím Poistenej stávky a je vyplatená alebo zmenená s použitím "Cash Out", "Auto Cash Out" alebo funkcie "Upraviť moju stávku".

2.8

Ak je Poistená stávka vyhodnotená ako dead heat (d/h) a všetky príslušné kurzy dead head klesnú pod 1,00, potom Poistená stávka stratí svoju platnosť.

2.9

Poistená stávka môže byť obmedzená na (1) jednoduchú alebo jednu (1) kombi stávku. Poistená stávka sa nemôže týkať viacnásobných stávok. Viacnásobné jednoduché stávky, systémové stávky a banker stávky sú z Poistených stávok vynechané.

2.10

Ak je Poistená stávka ponúknutá, potom môže byť ponúknutá iba raz a iba v rámci lehoty zobrazenej na obrazovke. Ak doba platnosti vyprší bez použitia Poistenej stávky potom bude táto neplatná.

2.11

Poistená stávka môže byť použitá iba pre športové stávky a produkty stávok live. Všetky ostatné produkty sú vylúčené.

2.12

Ak platia špeciálne podmienky, ako napríklad minimálne kurzy, obmedzenia pre kombi stávky, atď, platia pre konkrétne stávkové možnosti, alebo promočné akcie, tieto obmedzenia budú platiť tiež pre Poistené stávky.

2.13

Spoločnosť nemôže garantovať dostupnosť Poistených stávok na všetkých zariadeniach a vo všetkých prehliadačoch.

2.14

Stávky podané s poukážkami Poisťovacej stávky SA NEBUDÚ počítať do promočných kampaní.

2.15

Stávky podané s poukážkami Poisťovacej stávky SA NEBUDÚ počítať do plnenia stávkových podmienok.