Ako môžem urýchliť proces podávania stávok pri stávkach live?

Kurzy na stávkovom tikete sú sústavne aktualizované, a preto môžu kedykoľvek narastať alebo klesať. Nasledovné automatické nastavenia zjednodušia a skrátia priebeh podávania stávok. Vyberte si preto jednoducho niektorú z nasledovných možností:

  • Akceptovať vyššie kurzy: Ak sa kurz zvýši, bude táto zmena automaticky akceptovaná až do momentu odovzdania stávky. Toto zahŕňa aj akceptovanie zvýšenia kurzov v priebehu potvrdzovania stávky. Kurzy, ktoré sa znížili, budete však musieť akceptovať ešte pred tým, ako umiestnite stávku.
  • Accept any odds changes: Both increased and decreased odds will automatically be accepted until the bet is placed. This would also include odds changes during confirmation of the bet.