Ako sa používa "Cash Out"?

Možnosť "Cash Out" je k dispozícii pre jednoduché stávky live ešte pred ich vyhodnotením.

Pre zobrazenie vašich stávok s možnosťou "Cash Out" musíte uskutočniť nasledujúce kroky:

  • Pristúpte do položky Moje stávky ťuknutím na ### v ľavom hornom rohu hlavičky bwin alebo cez menu Vášho konta (v ľavom hornom rohu)
  • Výberom filtra "Cash Out" si zobrazíte všetky stávky s možnosťou "Cash Out"
  • Ťuknutím na žlté tlačidlo (k dispozícii pod stávkou) začnete proces "Cash Out" pre túto stávku
  • Potvrďte krok výplaty
  • Po úspešnom uskutočnení sa zobrazí potvrdenka

Zobrazuje stávky zoradené chronologicky s najnovšími stávkami uvedenými ako prvé. Ťuknutím na  si zobrazíte dodatočné údaje stávky.

Upozorňujeme, že záložka “Viac” je drop-down menu, kde si môžete vybrať dodatočné filtre. Číslo vedľa každého filtra označuje stávky k dispozícii. Celú stránku zatvoríte ťuknutím na tlačidlo .