Filtre

Stránky "Moje stávky" sú optimalizované, aby vám poskytli prehľadný náhľad vašej histórie stávok. Stránka funguje s vopred definovanou sadou filtrov vychádzajúc zo stavu, čo umožňuje rýchly prístup k špecifickej skupine stávok.

Tieto filtre sú:

  • Otvorené -> uvádza všetky stávky, ktoré neboly dokončené/s výsledkami
  • Vyhraté -> uvádza všetky vyhraté stávky
  • Prehraté -> uvádza všetky prehraté stávky
  • Zrušené -> uvádza všetky stávky, ktoré boli zrušené kvôli rôznym pravidlám/podmienkam.
  • Všetky -> zobrazuje všetky stávky na jednej stránke

Pre prístup k obsahu každého filtra si vyberte filter ťuknutím na záložku. Vybraná záložka bude zvýraznená žltou. Obsah je zoradený podľa dátumu, od tej najnovšej stávky zobrazenej ako prvej.

Upozorňujeme, že záložka “Viac” je drop-down menu, kde si môžete vybrať dodatočné filtre. Číslo vedľa každého filtra označuje stávky k dispozícii. Celú stránku položky "Moje stávky" zatvoríte ťuknutím na  tlačidlo.