Výsledok nie je možné stanoviť

Vo výnimočných prípadoch, keď nemôže byť potvrdený výsledok určitého podujatia, môžu byť stávky na takéto podujatie zrušené. K zaisteniu správneho výsledku sú potrebné informácie z dôveryhodného zdroja a než prikročíme k zrušeniu stávok, vynasnažíme sa takýto zdroj nájsť.