Kako lahko razvrščam informacije?

Kliknite področje glave tabele. Glede na izbrane podatke se spremeni številčni ali abecedni vrstni red vnosov v naslovih.