Kako lahko več odprtih miz razpostavim ali jih prikažem kaskadno?

Vsaka miza ima v naslovni vrstici ustrezni gumb.