När får jag tillbaka mina pengar?

Det spärrade beloppet försvinner automatiskt från ditt konto inom 10 till 30 dagar beroende på bank. Tyvärr kan inte bwin göra något för att annullera det spärrade beloppet.

Dubbelavgiften i ditt bankkonto är en tillfällig spärr som inte orsakats av bwin.