Allmänt

Sofort är ett nytt TÜV-certifierat system för betalningar online. Systemet baseras på välkända internetbaserade system med PIN/TAN-kod och garanterar snabb och säker hantering av ditt onlineköp.