Jag gjorde en inbetalning men beloppet överfördes inte till mitt bwin konto.

Vänligen kontrollera online hur lång tid det tar för ditt valda inbetalningssätt. Om den tiden redan överskridits, ber vi dig att skicka din e-postadress, det valda betalningssättet och felmeddelanden du fick när du försökte göra inbetalningen till vår kundtjänst.