Varför annullerades mitt utbetalningsuppdrag?

En annullering kan ha olika orsaker:

  • Utbetalningar kan bara göras från/till betalningsmedel resp. bankkonton som står i bwin-kontoinnehavarens namn.
  • Utbetalning från gratisspel- resp. speltillgodohavanden och marketingbonus-tillgodohavanden lyder under vissa promotion-villkor.
  • Används inte inbetalningarna för att delta i något av vårt stora utbud, utan begärs att bli utbetalda igen, kan bwin i vissa fall annullera dessa i stället för att genomföra utbetalningen som begärts.
  • bwin förbehåller sig rätten, att vid kreditkortsbetalningar i vissa fall göra kontroller genom att begära en kopia av kortet.
  • Utbetalningar kan bara göras mot legitimation.