Knappen Nästa och inställningar för spelkupongen

Knappen Nästa på spelkupongen är det näst sista steget innan du bekräftar ditt spel. När du trycker på knappen Nästa öppnas en sida med tillgängliga oddsalternativ (Acceptera högre odds eller Acceptera alla oddsändringar) och kommunikationssätt (e-post och SMS) som används för att informera dig om status på dina bekräftade spel. Om du vill kan du hoppa över det här steget. Det gör du genom att markera alternativet "Visa inte det här meddelandet igen under den här sessionen". På så sätt sparas dina senaste inställningar under hela sessionen. Inställningarna återställs när du loggar ut från din bwinkonto.

Om du vill att popupfönstret ska visas (efter att du valt "Visa inte det här meddelandet igen under den här sessionen"), trycker du på  till höger ovanför knappen Bekräfta spel. Om du vill stänga sidan trycker du på knappen .