Insats

På spelkupongen finns två (2) olika alternativ för att ange vilken typ av insats du vill använda på valda event/spel. Mer specifikt innebär det att du i enkel- och systemspel kan ange insats på följande sätt:

  • Per spel -> Alla spel får samma insats.
  • Totalt -> Insatsen fördelas lika mellan antalet valda spel på spelkupongen. 

Exempel: Tre (3) spel har lagts in på spelkupongen. Du väljer fliken för enkelspel. Insats EUR 3.

  • Insats per spel -> EUR 3 i insats för varje spel.
  • Total insats -> EUR 1 i insats för varje spel på spelkupongen (EUR 3/3 insats = EUR 1 per spel).