Filter

Sidorna Mina spel är optimerade för att du ska kunna se hela din spelhistorik. En uppsättning förinställda statusbaserade filter används på sidan. Med dem kan du lätt och enkelt kan ta dig till specifika spel.

Filtren är:

  • Öppna -> Visar alla spel som ännu inte avgjorts/fått resultatet fastställt.
  • Vinst -> Visar alla spel som du vunnit.
  • Förlust -> Visar alla spel som du förlorat.
  • Annullerade -> Spel som av olika orsaker annullerats.
  • Alla -> Visar alla spel på samma sida.

Om du vill se innehållet i varje filter väljer du det filtret genom att trycka på fliken. Vald flik gulmarkeras. Innehållet sorteras efter datum med det senaste spelet överst.

Observera att fliken Mer är en nedrullningsbar meny där du kan välja ytterligare filter. Siffrorna bredvid varje filter visar tillgängliga spel. Om du vill stänga hela sidan Mina spel trycker du på knappen .