Fel i översättningen

Vi försöker alltid att ange korrekt information men det kan förekomma att misstag görs inom översättningarna vilket leder till att ett felaktigt spel visas. I dessa fall måste vi kanske stryka spel. När spel stryks betalas insatsen tillbaka till kunden. Vänligen läs spelreglerna för mer information.