Generelle Kampagnevilkår 24.05.2016

1. Introduktion

1.1 Betingelserne i dette dokument (Generelle kampagnevilkår) gælder for alle kampagnetilbud, som er tilgængelig via vores platforme (hver kaldet en kampagne) og som sammen med vores specifikke kampagnevilkår, som også kan henvises til som "Nøgleord", vises på den individuelle hjemmeside for kampagnen (Specifikke kampagnevilkår) og vores generelle anvendervilkår og fortrolighedspolitik (kollektivt, reglerne), danner en retslig aftale mellem dig og os og kan kun justeres fra vores side. Ved at deltage i en kampagne godtager du aftalen, og at du er bundet af reglerne.

1.2 Du skal læse disse Generelle kampagnevilkår igennem samt eventuelle Specifikke kampagnevilkår, før du deltager i en kampagne.

1.3 I tilfælde hvor der opstår modsigelser mellem de Generelle kampagnevilkår, eventuelle Specifikke kampagnevilkår og de Generelle anvendervilkår, er det de Specifikke kampagnevilkår, som gælder, efterfulgt af de Generelle kampagnevilkår, men kun i den grad som er nødvendig for at løse en konflikt eller modsigelse.

1.4 Du kan printe en kopi af vores Generelle kampagnevilkår ved at vælge printfunktionen i din browsers menu.

1.5 Brugen af selve platformen og alle tjenester forbundet med platformen er underlagt reglerne.

2. Kampagner og kampagneperioder

2.1 Vi afholder fra tid til anden kampagner, og disse kan tage form af bonustilbud (bonusser med rigtige penge eller andre typer belønninger), præmielodtrækninger, konkurrencer, turneringer eller andre former for kampagner, eller en kombination af disse. Den respektive kampagne beskrives i kampagneinformationen (emails, pop-ups og breve), som vi opretter for hver kampagne (hver kampagnekommunikation) og/eller på den relevante hjemmeside for kampagnen.

2.2 Kampagnens initiativtager er den enhed, som du har indgået aftale med ifølge vores Generelle anvendervilkår ("Vi", "Os" og "Vores").

2.3 Tidsperioden, som hver kampagne varer (kampagneperiode), specificeres i de Specifikke kampagnevilkår. Hver kampagne afsluttes automatisk efter kampagneperioden. Efter dette er det ikke længere muligt at deltage i kampagnen. Hvis der ikke er angivet noget tidspunkt, afsluttes kampagnen, når den afbrydes på platformen.

3. Kampagneinformation

3.1 Hvis andet ikke er indikeret i kampagneinformationen, er kampagnen åben for alle kunder på alle vores platforme men er begrænset til én per person, familie, husholdning, adresse eller organsisation, som modtager den respektive kampagneinformation. Vi forbeholder os retten til at nægte spillere, som ikke opfylder bestemte kriterier, deltagelse i en specifik kampagne. Der, hvor kampagneinformationen tillader flere deltagere, forbeholder vi os retten til at begrænse antallet af deltagere.

3.2 Hvis andet ikke er indikeret i kampagneinformationen, er dette beregnet på modtageren og kan ikke overføres til en tredjepart. Hvis du ikke er den tiltænkte modtager eller inden for kategorien af modtager, er tilbuddet ugyldigt.

4. Berettigelse til at deltage i kampagner

4.1 For at være berettiget til at deltage i en kampagne, skal du:
(a) være mindst atten (18) år, eller være over minimumalderen i dit hjemland, stat eller provins;
(b) have ret til at benytte vores tilbud ifølge vores Generelle anvendervilkår;
(c) hvis kampagnen er beregnet på spillere som er bosat og/eller befinder sig i et bestemt land, som er beskrevet i de Specifikke kampagnevilkår, være bosat og/eller befinde dig i dette landet;
(d) hvis de Specifikke kampagnevilkår ikke indikerer, at en "ingen køb nødvendig"-rute er tilgængelig og er underlagt sektion 5.2 nedenfor, være registreret på den pågældende platform og have åbnet en konto (Konto) med rigtige penge i overensstemmelse med vores Generelle anvendervilkår;
(e) tilfredsstille alle andre relevante kriterier, som er påpeget i disse Generelle kampagnevilkår i forhold til visse generelle kategorier af kampagnen og i de relevante Specifikke kampagnevilkår; og
(f) ikke være en uautoriseret person (som beskrevet i sektion 6 nedenfor).

(en Kvalificeret spiller).

4.2 For at kunne deltage i en kampagne, som er beregnet på nye spillere, eller som er beskrevet som "ny spiller" eller "registrerings"-tilbud (eller lignende), må du ikke tidligere have åbnet og sat penge ind på en konto hos os. Sådanne kampagner kan ikke bruges i forbindelse med andre kampagner.

4.3 Hver kampagnedeltagers identitet bestemmes ud fra alle eller en hvilken som helst kombination af de følgende kriterier: navn, adresse, email-adresse, kredit-/debit-/betalingskortnummer, IP-adresse og andre former for identifikation, som kan kræves. Vi forbeholder os retten til at bede om yderligere oplysninger fra dig, hvis du ønsker at deltage i visse kampagner.

5. Deltagelse i kampagner

5.1 Deltagelse i en kampagne er frivilligt. Du har valget mellem at afslå at deltage i enhver kampagne ved at ignorere eller ikke godtage den relevante kampagneinformation.

5.2 Hvis du ønsker at deltage i en kampagne, skal du følge instruktionerne, som er beskrevet i den specifikke kampagneinformation, som du finder på den respektive hjemmeside for kampagnen. Hvis kampagneinformationen ikke indikerer, at du skal købe dig adgang til kampagnen, kan du deltage ved at sende en email til den adresse, som er angivet i informationen.

5.3 Hvis ikke andet er specifiseret i de Specifikke kampagnevilkår, kan man kun deltage i en kampagne én gang.

6. Udelukkede og diskvalificerede spillere

6.1 Chefer, direktører, medarbejdere, konsulenter eller agenter tilnyttet bwin.party digital underholdning plc eller dets datterselskaber, moder- eller associerede selskaber, eller deres respektive leverandører eller samarbejdspartnere (herunder reklame, tryk og markedsføringsagenturer) eller enhver chef, direktør, medarbejder, konsulent eller agent, som er forbundet med kampagnen eller slægtninge af enhver af de nævnte personer, "slægtning" omfatter, men er ikke begrænset til, en ægtefælde, partner, barn eller søskende og enhver person, bosat i den samme husholdning som de ovenstående personer.

6.2 Indbyggere i Nevada, District of Columbia, Florida, Illinois, Iowa og Rhode Island og alle andre jurisdiktioner, hvor det ikke er lovligt at deltage i kampagner og/eller vinde kontantpræmier. (Uautoriserede personer)

Uautoriserede personer må ikke deltage i nogen kampagner.

6.3 Hvis en person, som ikke er kvalificeret til kampagnen, alligevel deltager, forbeholder vi os retten til at tilbagetage bonussen, udbetalinger, præmier eller andre gevinster fra spillerens konto.

6.4 Vi forbeholder os retten til, efter vores skøn, at diskvalificere enhver spiller, som snyder, påvirker eller forsøger at påvirke tilmeldingsprocessen for en kampagne, eller hvis adfærd er i strid med reglerne, reglernes ånd eller hensigten med den relevante kampagne, eller som efter vores mening skader et af vores selskaber eller deres respektive varemærker.

7. Indbetalingskrav

7.1 Så længe de Specifikke kampagnevilkår ikke indeholder en "ingen køb nødvendig"-rute (eller lignende), er deltagelse i en kampagne afhængig af, at du har overført minimumbeløbet, som kræves (kan være forskelligt fra gang til gang), til din konto (Kvalificerende indbetaling), medmindre de Specifikke kampagnevilkår specificerer, at et andet beløb gælder som kvalificerende indbetaling.

7.2 Overførsler mellem spillerkonti (Spiller A overfører penge til Spiller B) og omvendte/reverse udbetalinger gælder ikke som indbetalinger med henblik på at opfylde minimumkravene for den kvalificerende indbetaling.

8. Frigørelses- og udbetalingsrestriktioner

8.1 I nogle kampagner er der sat visse krav, ud over dem som findes i de Generelle kampagnevilkår, som skal opfyldes, før bonussen kan bruges, spilles med eller udbetales, eventuelt skal man deltage i en konkurrence, spille en liga eller en turnering. Sådanne yderligere begrænsninger eller krav vil blive anvist i de Specifikke kampagnevilkår. Du kan kun udbetale penge fra din konto, som du har vundet via en bonus på vores sportsspil, efter at du har overholdt satsningsrestriktionerne, som gælder for den respektive bonus. Alle bonusser skal spilles med odds på 1.70 eller højere.

Alle spil på Starting Price (SP) på hestespil tæller ikke i forbindelse med overholdelsen af sådanne bonusfrigørelseskrav.

I tilfælde hvor du får udbetalt penge, som du har modtaget, eller er berettiget til at modtage, i en bonus, uden at have opfyldt de specifikke krav for udbetaling af bonussen, skal du betale hele bonussen tilbage samt eventuelle gevinster, som du har vundet ved brug af bonuspengene, og vi har derfor ret til at trække dette fra din konto.

8.2 Hvis der er et krav om, at et vist antal spil, hænder eller indsatser skal spilles eller sættes, vil spil, hænder eller indsatser med virtuelle penge ikke tælle, hvis ikke andet er specificeret i de specifikke kampagnevilkår.

8.3 Hvis der er krav om, at der skal samles et vist antal point i en kampagne, henviser referencen "point" kun til almindelige point, som er blevet samlet i kampagneperioden, hvis ikke andet er specificeret i de Specifikke kampagnevilkår. Hvis ikke andet er specificeret i de Specifikke kampagnevilkår, vil point, som er samlet via "topping" eller uden for den relevante kampagneperiode, ikke tælle.

8.4 Hvis det kræves, at der skal satses penge, vil, hvis ikke andet er specificeret i de Specifikke kampagnevilkår, spil sat på (i) roulette på at vindertallet er rødt, sort, lige, ulige, mellem tallene 1 - 18, eller mellem tallene 19 - 36; (ii) Blackjack med et spil kort; (iii) Bonus Pairs Blackjack; (iv) Triple Card Poker; (v) Texas Hold'em Bonus Poker og (vii) Tens or Better ikke være gyldige indsatser med den hensigt at opfylde udbetalings- eller indsatsbegrænsninger i kampagnen.

9. Bonusudbetalinger

9.1 Underlagt klausul 8.1 ovenfor, hvis ikke andet er indikeret i de Specifikke kampagnevilkår, bliver alle bonusser overført til spillerens konto inden for syv (7) dage efter, at spilleren deltog i den respektive kampagne.

9.2 Al brug af bonusser med rigtige penge kan komme til at blive undersøgt af os med henblik på uregelmæssige spillemønstre. For at sikre retfærdigt spil og korrekt brug af bonusser, betragter vi spil med lave marginaler, jævne spil, nulrisikospil eller s.k. hedge-spil som uregelmæssige spillemønstre, når de udnyttes i forbindelse med bonusser. Yderligere eksempler er, men ikke begrænset til, følgende spillemønstre: (i) Deltageren sætter enkelt- eller kombinerede spil på en værdi, som tilsvarer 50 procent eller mere af bonussen på et enkeltspil eller i en enkel hånd eller runde, opbygger saldoen og ændrer sit spillemønster i væsentlig grad (indsatsstørrelse, spilletyper, spillestruktur osv.) for at opfylde bonusbetingelserne. (ii) Deltageren placerer store indsatser, som resulterer i en betydelig gevinst og følger op med en mindre indsats, som tilsvarer eller er mere end 75% af den tidligere genemsnitlige indsats, for at udløse bonussen. (iii) Hvis vi har gode grunde til at mistænke dig for at forsøge at udnytte bonussen, som vi i god tro har tilbudt dig til underholdning (for eksempel hvis en bonus accepteres og indsatskravet imødekommes og midler derefter udbetales). I tilfælde hvor vi mener, at der er forekommet noget irregulært, forbeholder vi os retten til at stoppe udbetalinger fra din konto og/ eller at tilbageholde eventuelle gevinster vundet med bonussen.

9.3 I tilfælde hvor mere end én bonus (rigtige penge) eller en overbetaling overføres til en spiller, forbeholder vi os retten til at tage bonussen eller pengene tilbage fra den respektive spillers konto.

9.4 I overensstemmelse med vores nultolerancepolitik over for bonusmisbrug, der er beskrevet ovenfor, har vi en maks. indsatsgrænse på {1}£ {2}5 pr. runde på spilleautomater og {3}£{4}50 pr. runde for ethvert andet gyldigt spil, som vil blive anvendt på bonusfonde og de udløsende indbetalinger i forbindelse hermed. Enhver spiller, der misbruger vores maksimale indsatsgrænse vil miste deres bonus i sin helhed, herunder eventuelle resterende bonusbeløb og eventuelle gevinster vundet med bonusbeløbet.

10. Gevinster

10.1 Spillere som vinder en præmie som et resultat af en kampagne, som består af en lodtrækning, konkurrence, liga eller turnering (hver kaldet en Vinder og en Præmie respektivt) skal godtage præmien, "som den er", og har ikke krav på et kontantalternativ, hvis vi ikke tilbyder et sådant alternativ, (som kan være af mindre værdi end selve præmien). Vi forbeholder os retten til at kunne bytte præmien til en anden med samme værdi. Vi kan gøre dette, hvis det viser sig, at f.eks fragt til vinderens geografiske position er upraktisk eller har store omkostninger.

10.2 Præmierne trækkes og ingen spillere favoriseres i forhold til køn, alder, bosted, hvor længe spilleren har spillet, hvilken platform spilleren har brugt eller andre faktorer.

10.3 Alle præmier trækkes ved det tidspunkt eller inden for den tidsramme, som er angivet i de Specifikke kampagnevilkår og, hvis ikke andet fremgår af disse, betales præmier, som består af penge, til vinderens konto. Hvis vi arrangerer levering af præmier, som ikke består af penge, kan det være, at leveringen skal underskrives. I alle tilfælde forbeholder vi os retten til at kræve, at præmien kun er tilgængelig, hvis vinderen henter den selv, hvilket kan inkludere, men ikke er begrænset til, at en sådan præmie kan være upraktisk eller kostbar at levere. Hvis præmien ikke består af penge, vil vi prøve at kontakte vinderen med hjælp af kontaktinformationen på vinderens konto. Hvis det ikke lykkedes at komme i kontakt med vinderen i løbet af 30 dage, efter at vinderen er valgt, forbeholder vi os retten til at trække en anden vinder i stedet eller at annullere præmien, uden at vinderen kan kræve erstatning.

10.4 Vi forbeholder os retten til at lade være med at uddele en præmie eller at tage præmien, som er delt ud, tilbage, hvis vinderen ikke er berettiget til en sådan præmie ifølge de gældende regler (forudsat at vinderen altid er ansvarlig for at forsikre sig om, at han eller hun er berettiget til at modtage præmien), eller hvis vi har diskvalificeret vinderen som følge af indholdet i afsnit 6.4.

10.5 Hvis du deltager i en konkurrence, liga eller turnering og, uanset grund, ikke kan eller vælger ikke at fortsætte til næste runde, efter at du har kvalificeret dig til denne, mister du din plads og er ikke berettiget til at modtage en præmie, som deles ud i næste runde eller slutpræmien.

10.6 Man kan ikke overføre en præmie til en anden person.

10.7 Vinderen er selv ansvarlig for at betale eventuel skat af præmien og andre eventuelle omkostninger, som associeres med præmien eller brugen af den. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, omkostninger på grund af lokal lov. Eksempel på sådanne omkostninger omfatter, men er ikke begrænset til, hvis præmien er et motorkøretøj, og der er omkostninger på forsikring og certifikat eller, hvis præmien er en udenlandsrejse, og der er omkostninger på pas, visum og krav om rejseforsikring eller, hvis præmien er lokalitetsspecifik (for eksempel et arrangement, en aktivitet eller en ferierejse), omkostninger for rejsen til eller fra et bestemt sted (hvis det ikke er specificeret, at præmien består af rejse inklusiv fly-, tog- eller bådrejse, da vinderen selv er ansvarlig for rejsen til og fra et bestemt punkt).

10.8 Hvis en præmie består af et arrangement, en aktivitet, en ferierejse eller gennemføringen af en tjeneste, er vinderen selv ansvarlig for at opfylde eventuelle bookingvilkår eller andre vilkår eller instruktioner, som fastsættes af berørte tredjepartsleverandører eller tredjepartsorganisatører og skal kunne opfylde eventuelle restriktioner angående dato og tider i forhold til præmien (som ikke kan ændres) og eventuelle andre restriktioner, som fastsættes af berørte tredjepartsleverandører eller tredjepartsorganisatører. Kontrakten, som gælder i forhold til et sådant arrangement, en sådan aktivitet, ferierejse eller tjeneste, oprettes direkte mellem vinderen og de berørte tredjepartsleverandører eller tredjepartsorganisatører. Vi har ikke del i kontrakten og har ikke noget ansvar, når det gælder en eventuel gennemføring, hvilket udelukkende er tredjepartsleverandørernes eller tredjepartsorganisatørernes ansvar. Vi tilbyder ingen form for forsikring, inklusiv men ikke begrænset til enhver offentlig ansvars- eller afbrydelsesforsikring, i forbindelse med enhver form for præmie, som består af en event, aktivitet, ferie eller service.

10.9 Hvis vi bruger en tredjeparts navn eller varemærke i forbindelse med en præmie tilhører disse de berørte tredjeparter. Krav om licens, tilknytning, sponsorering eller godkendelse skal ikke foreligge ved brug af disse navne eller varemærker eller ved brugen af fotografier af præmien. Fotografier, som bruges til at markedsføre en præmie med, bruges kun til illustration. Den faktiske gevinst kan se anderledes ud end objektet, som vises på fotografiet, inklusiv men ikke begrænset til model, specifikationer, farve, finish, emballage og andre funktioner.

10.10 Vores tilbud om en specifik præmie forudsætter for vores del ingen tilknytning, sponsorering af eller støtte til den berørte producent, leverandør, udbyder eller organisatør.

10.11 Vinderen er selv ansvarlig for brugen af præmien. Med undtagelse af hvad som fremkommer i disse Generelle kampagnevilkår, gives eller godkendes ingen garantier, betingelser eller andre villkår af os, og ingen andre villkår skal gælde mellem os og andre personer, når det kommer til præmier, inklusiv men ikke begrænset til velegnethed, pålidelighed, tilfredsstillende kvalitet eller formålsegnethed eller andre underforståede bestemmelser, som vi ekskluderer i maksimalt omfang i forhold til, hvad der tillades ved lov.

11. Præmielodtrækning

11.1 Ved præmielodtrækninger trækkes vinderne vilkårligt blandt samtlige deltagere, som har tilmeldt sig. Detaljeret information om processen, som bruges, fremgår af paragraf 11.2 nedenfor (Lodtrækningsprocessen). Under forudsættning af at alle spillere er kvalificerde spillere, bliver ingen favoriseret med hensyn til køn, alder, geografisk lokalitet, hvor lang tid, deltageren har været kvalifceret, hvilke platforme, den respektive spiller bruger, eller andre faktorer.

11.2 Lodtrækningsproces:
(a) Hver tilmelding sorteres vilkårligt i et Microsoft Excel-dokument og tildeles et unikt ciffer, fra 1 og op til totalt antal tilmeldte (Unikt ID-nummer).
(b) Tilfældighedsgeneratoren i Microsoft Excel bruges til at bestemme de unikke ID-numre, som vinder.
(c) Ansvarlig for præmielodtrækningen (den præmielodtrækningsansvarlige) er de kampagneansvarlige eller en anden ansvarlig person, som de udvælger.
(d) Lodtrækningen gennemføres på vores kontor i Gibraltar af præmiedommeren og bevidnes af en medarbejder fra vores juridiske afdeling.

12. Casino freespin

12.1 Casino freespin kan tilbydes engang imellem i form af en bonus eller belønning, til spillere som kvalifcerer sig. Casino freespin består af et antal gratis spin på en bestemt spilleautomat. Det præcise antal casino freespin uddeles efter vores skøn og er underlagt vores betingelser og vilkår fastsat i punkt 12.2 og 12.3 nedenfor .

12.2 Casino freespin kan tilbydes til kvalificerende spillere i følgende tilfælde:

(a) hvis en kvalificerende spiller registrerer sig med et tilbud inklusiv casino freespin;

(b) hvis en kvalificerende spiller deltager i en kampagne, hvor casino freespin gives for en indbetaling;

(c) som en del af en kampagne eller

(d) på vores skøn.

12.3 Betingelserne for at modtage casino freespin beskrives i de relevante kampagne betaingelser og vilkår. Hvis der ikke er nogle specifikke kampagne betingelser og vilkår, gælder følgende betingelser for casino freespin:

(a) Casino freespin kan uddeles til kvalificerende spillere i form af en bonuskode som skal indtastes når der indbetales (hvis påkrævet);

(b) alternativt kan casino freespin tilbydes til kvalifcerende spillere inden for en bestemt tidsramme, hvor den kvalificerende spiller skal hente sin casino freespin, som ellers vil udløbe;

(c) når casino freespin er blevet uddelt, har de en gyldighedsperiode, hvor spilleren skal bruge sine casino freespin, for at undgå at de udløber;

(d) gevinster vundet med casino freespin kan ikke bruges med det samme til andre spil. Efter alle casino freespin er blevet brugt af en kvalificerende spiller, får denne en bonus som kan være forbundet med udbetalingskrav;

(e) hvis du har casino freespin tilbage, som er udløbet, forbeholder vi os retten til at fjerne gevinster og tilbageværende freespin;

(f) Casino freespin kan kun bruges på specifikke spilleautomater.

13. Reklame og ophavsret

13.1 Ved at deltage i en kampagne, hvor du vinder en præmie eller som præsenteres i form af en konkurrence, liga eller turnering, hvor du går videre til næste runde, accepterer du at samarbejde, når det gælder annonce-, markedsføring- og reklamemateriale og alle aktiviteter som vi, på vores omkostning, producerer eller arrangerer. Du samtykker også at, hvis du bliver bedt om det, (a) bære varemærkeprofileret tøj eller tilbehør, som vi anskaffer. Du samtykker også at, hvis du bliver bedt om det, (b) underskrive en bindende kontrakt, som giver os muligheden for, uden at der kan kræves erstatning for det, må bruge dit navn, fotografier eller billeder af dig, information om hvilket land og/eller hvilken by du bor i, eventuelle udtalelser, som du har gjort, eller som kan spores til dig og al sådan information og alle lyd- og videoindspilninger eller udsendelser, til markedsføringsformål i alle former for media over hele verden.

13.2 Når du deltager i et arrangement, hvor vi er vært, eller som vi arrangerer i forbindelse med en kampagne, samtykker du ikke at bruge varemærker, som tilhører en tredjepart eller at gøre reklame for en organisation, som vi anser for en konkurrent. Dette omfatter, men begrænses ikke til varemærker eller reklame, som repræsenterer andre spilleselskaber. Du samtykker også ikke at opføre dig på en sådan måde som, efter vores mening, kan føre til at vi, vores samarbejdspartnere eller deres respektive varemærker får et dårligt ry. Hvis kravet ikke opfyldes, forbeholder vi os retten til ikke at uddele en præmie, eller eventuelt at tage præmien tilbage.

13.3 Når det gælder dine egne bidrag og indlæg i kampagneperioden, garanterer du, at relevant materiale er dit eget originalarbejde, og at det ikke strider mod nogen anden persons ejendomsret. Du samtykker at overlade alle rettigheter (inklusiv intellektuel ejendomsret) for sådant materiale (og til at afstå fra eventuelle moralske rettigheder) og samtykker at overlade alle dokumenter og at gøre alt andet, som bedømmes værende nødvendigt for at forsikre vores ejendomsret til sådant materiale og for at gøre det muligt for os at bruge et sådant materiale, som vi selv ønsker det.

14. Valutaveksling

14.1 Hvor en pengesum omtales i informationen eller markedsføringsmaterialet for en kampagne (kampagnebeløb), og et sådant kampagnebeløb skal veksles fra en specifik valuta til din kontovaluta, følges de kurser, som vi tilbyder på tidspunktet, hvor vekslingen finder sted. Hvis du ønsker mere information, kan du læse vores ofte stillede spørgsmål (FAQ) eller kontakte vores kundeservice. Du godtager, at udenlandske valutakurser kan ændre sig hurtigt, og at vi derfor ikke er ansvarlige for, at kursen ændrer sig.

15. Vores ansvar

15.1 Med undtagelse af at vi ikke udelukker eller begrænser vores ansvar for personskader eller dødsfald som følge af vores uagtsomhed eller falsk mistanke om bedrageri, tager vi ikke ansvar for din deltagelse (eller at du ikke kan deltage) i en kampagne. Dette er inklusiv, men ikke begrænset til fuld brug af en præmie inden for lovens rammer.

15.2 Hvis en kampagne ikke kan gennemføres som planlagt, for eksempel på grund af et tekniske problem eller omstændigheder uden for vores kontrol, påtager vi os ikke noget ansvar og ingen bonus, betaling eller præmie gives.

15.3 Vi lægger muligvis begrænsninger på din konto, herunder indbetalingsgrænser, for at overholde vores juridiske og lovgivningsmæssige forpligtelser. Vi er ikke ansvarlige, hvis disse begrænsninger påvirker din evne til at udfylde kravene i en kampagne og / eller til at frigive bonus, fordele eller præmier.

16. Ændring og ophør af kampagner; modificering af reglerne

16.1 Vi forbeholder os retten til, når som helst, med eller uden forvarsel, at ændre, udsætte eller at afbryde en kampagne og hvert aspekt af den, uanset anledning, inklusiv, men uden begrænsning til, eventuelle tryk-, produktions- eller distributionsfejl eller andre fejl i kampagneinformationen eller på platformen eller eventuelle fejl i forberedelsen eller gennemføringen af en kampagne, som påvirker kampagnens resultat, antal deltagere eller værdien af præmien.

16.2 Reglerne kan når som helst ændres af os ved, at vi gør opmærksom på de ændrede vilkår på platformens relevante sider. Vi anbefaler dig at læse disse Generelle kampagnevilkår regelmæssigt. Ved at fortsætte med at spille samtykker du alle ændringer, som er blevet foretaget.

17. Poker live-events

17.1 Vinderne deltager i en liveturnering som medlem af vores team.

17.2 Vinderne må ikke indløse en liveturneringsbillet til en kontantpræmie.

17.3 Disse vilkår for live-team-events kan erstattes af konkrete regler for liveturneringer leveret af arrangøren af liveturneringen. Hvis en bestemmelse i disse vilkår for live-team-events erstattes af en regel for en liveturnering, skal de resterende bestemmelser i disse vilkår for live-team-events fortsat have fuld gyldighed.

17.4 Hvis vinderen ikke er i stand til at deltage i en angiven liveturnering, kan vinderen gives mulighed for at deltage i en alternativ liveturnering med samme eller mindre værdi. Såfremt vi efter eget valg anser den alternative liveturnering for at have en mindre værdi, vil vinderen modtage forskellen i buy-in-værdien kontant. Hvis der ikke findes en passende, alternativ liveturnering, kan præmiepakken gå tabt.

17.5 Hvis vi ikke er i stand til at sende vinderen til en liveturnering grundet årsager, der er uden for vores rimelige kontrol eller grundet årsager knyttet til formålet med at sende vinderen til liveturneringen, vil vinderen få mulighed for at deltage i en alternativ liveturnering.

17.6 En eventuel erstatningsturnering bestemmes af os efter eget valg.

17.7 Vi kan, efter eget valg, beslutte ikke at sende et team til en liveturnering. Vi skal give meddelelse til vinderen mindst 2 uger før liveturneringens start om årsagen/årsagerne til, at vinderen ikke skal deltage. Vi skal også give mulighed for at deltage i en alternativ liveturnering.

17.8 Hvis spilleren sendes til en alternativ liveturnering, kan vi ikke holdes ansvarlig for omkostninger, tab eller skade som følge deraf.

17.9 Som medlem er vores team vil følgende omkostninger forbundet med en liveturnering blive dækket af os. De betalte omkostninger afhænger af den pakke, som vinderen har vundet:

a) Buy-in i en turnering: Vi vil dække omkostningerne til buy-in i en turnering.

b) Rejseomkostninger og lommepenge: vi vil dække rejseomkostninger og yde lommepenge til vinderen. Det beløb, der betales, vil blive meddelt via vores repræsentant og vil blive betalt til vinderen før afgang til en liveturnering. Beløbet skal dække eventuelle omkostninger og udgifter, som vinderen måtte have under opholdet på det sted, hvor en liveturnering afvikles. Beløbet vil blive krediteret spillerens konto på vores side.

c) Indkvartering på hotel: Vi vil dække omkostningerne til indkvartering på hotel. Eventuelle yderligere omkostninger, f.eks. måltider, roomservice, telefonsamtaler etc., er spillerens eget ansvar.

17.10 Ved deltagelse i en liveturnering eller en tilknyttet begivenhed, skal vinderen bære tøjet fra os synligt hele tiden, medmindre arrangørerne af turneringen udtrykkeligt forbyder sådanne visninger.

17.11 I forbindelse med deltagelse i en liveturnering accepterer vinderen at blive interviewet og/eller engageret af PR-virksomheder på vegne af os. Dette kan omfatte, men er ikke begrænset til, at blive interviewet vores medarbejdere på daglig basis og levere yderligere oplysninger, der måtte have interesse i forhold til indberetninger på en hvilken som helst af vores sider. Vi ejer de eksklusive rettigheder til at kopiere, reproducere og anvende hele eller dele af resultatet af interviews eller engagementer, inklusive fotos og video af vinderen. Vinderen giver afkald på rettigheden til at kontrollere og godkende en sådan anvendelse.

17.12 Såfremt vinderen interviewes af en tredjemand i forbindelse med en liveturnering, skal vinderen nævne, at denne har kvalificeret sig til liveturneringen ved at spille på vores side, medmindre arrangørerne af turneringen udtrykkeligt har forbudt en sådan kommunikation.

17.13 Spilleren er bekendt med og accepterer, at vi kan anvende billeder og video af vinderen samt vinderens rigtige navn og nickname på enhver side, som tilhørere os, i forbindelse med rapportering fra en liveturnering.

17.14 Vi kan yde vederlag for yderligere aktiviteter efter afslutning af en liveturnering, som vinderen kan blive bedt om at deltage i. Aktiviteter, der ligger uden for en liveturneringsperiode, kræver vinderens forudgående samtykke.

17.15 Såfremt vinderen ikke opfylder de forpligtelser, der er anført i nærværende kontrakt, vil vinderen blive udelukket fra vores fremtidige team-events, inklusive kvalificerings-events og live-events. Vi vil give skriftlig meddelelse til vinderen om en udelukkelse og konsekvenserne af en sådan udelukkelse.

17.16 Såfremt en udelukket vinder deltager og vinder en præmie ved en kvalificerings-event, vil præmien være tabt.

17.17 Vi kan organisere yderligere aktiviteter på det tidspunkt, hvor en liveturnering løber af stabelen. Vi er ikke på nogen måde ansvarlig for ting, der kan ske for vinderen i forbindelse med disse aktiviteter. Vinderen er altid ansvarlig for personlig sikkerhed og bør handle i overensstemmelse dermed. Dette gælder i hele den tid, hvor vinderen fungerer som medlem af vores team.

17.18 Den anslåede, samlede præmie anført på vores side kan kun garanteres til en vinder, der deltager i alle ekstra aktiviteter. Vi kan ikke holdes ansvarlig, såfremt vinderen beslutter sig for ikke at deltage eller er forhindret i at deltage grundet personlige årsager eller turneringsspil.

17.19 I tilfælde af uoverensstemmelser med hensyn til vilkårene og betingelserne for vores præmiepakke, skal vores afgørelse være endelig og bindende for parterne.

17.20 Vinderen skal være myndig for at deltage i en liveturnering, og det er alene vinderens ansvar at dokumentere sin alder. Vi kan til enhver tid kræve dokumentation for vinderens alder.

17.21 Det er alene vinderens ansvar, at vedkommende er i besiddelse af et rejsevisum eller øvrige forhold, såsom vaccinationer etc., der er nødvendige for, at vinderen kan få adgang til det land/den region, hvor liveturneringen finder sted.

17.22 Vinderen skal medbringe kreditkort eller hævekort for at blive indkvarteret. I modsat fald vil dette medføre, at der vil blive arrangeret alternativ indkvartering, eventuel indkvartering af lavere kvalitet. Dette vil blive arrangeret af os. Alle ekstra og tilknyttede omkostninger i tilfælde af en sådan ændret indkvartering skal betales af vinderen.

17.23 Vinderen er selv ansvarlig for skatter forbundet med at vinde præmien.

18. Generelt

18.1 Du må ikke overdrage eller overføre nogle eller alle dine rettigheder eller pligter i reglerne.

18.2 Ingen tredjepart har ret til at håndhæve reglerne.

18.3 Hvis vi ikke håndhæver et af punkterne i reglerne, betyder det ikke, at det pågældende punkt ikke er gældende.

18.4 Hvis en del af reglerne ikke kan håndhæves på grund af lov, er alle andre dele af reglerne stadigvæk gyldige.

18.5 Vores afgørelser og vores beslutninger er gældende i alle spørgsmål. Eventuelle uenigheder eller situationer, som ikke dækkes af vores betingelser og vilkår, afgøres af selskabets ledelse. Beslutningen er endelig og bindende for alle spillere.

18.6 Du og vi samtykker at gældende love i Gibraltar bruges i forbindelse med uenigheder mellem dig og os.

18.7 Hvis disse Generelle kampagnevilkår eller Specifikke kampagnevilkår oversættes til et andet sprog end engelsk, er den engelske version gældende, hvis der forekommer spørgsmål eller uoverensstemmelser.

Kontakt venligst vores kundeservice, hvis du har spørgsmål.