Generelle regler for sportsspil

(Senest opdateret d. 05.10.2017)

A Generelt

A1 Generelle regler

A1.1 Aftalens parter:

Parterne i hvert spil er firmaet på den ene side og kunden (herefter kaldt "brugeren") på den anden side.

A1.2 Ikke spilleberettigede parter:

Det er ikke tilladt at indgå spil på andres vegne; det er ikke tilladt bookmakere eller spilleagenter at indgå spil. Det er ikke tilladt at spille på begivenheder, som spilleren deltager ("deltager” betyder her en person, som er involveret som idrætsudver, ejer, træner eller funktionær i en deltagende klub eller hold), eller som er bestilt af en deltagende person. Derudover kan spil på ligaer, cups eller andre begivenheder, hvor den respektive klub/organisation deltager, ikke sættes eller bestilles af de personer, som anses for at deltage i den respektive begivenhed. Overtrædes disse regler, forbeholder firmaet sig retten til at nægte udbetaling af samtlige gevinster eller allerede indbetalte indsatser og retten til at annullere alle spil. Firmaet er ikke forpligtet til at indhente oplysninger om, hvorvidt en bruger kan henregnes til en af de ovenfor nævnte grupper. Firmaet er derfor berettiget til at drage nævnte konsekvenser overfor en bruger, så snart det er blevet vitterligt, at brugeren kan henregnes til en af de ovenfor nævnte grupper.

A1.3 Ukendt resultat:

Spilleren erklærer, at han på det tidspunkt, hvor han indgår spillet, ikke er vidende om den respektive begivenheds udfald.

A1.4 Flertydige spil:

Firmaet forbeholder sig ret til at afvise spil eller dele af spil og til at annullere flertydige spil.

A1.5 Garanti/Databearbejdelse:

Selskabet påtager sig intet ansvar for input, transmissions og/eller vurderingsfejl. I særdeleshed forbeholder firmaet sig retten til løbende at rette fejl i odds eller i vurderingen af spilleresultater (f.eks. ombytning af odds, resultater, team osv.) - eller at erklærer de pågældende spil for ugyldige.

Derudover påtager selskabet sig intet ansvar for indholdets rigtighed, fuldstændighed og aktualitet fra informationstjenester, som f.eks. begivenhedsnyheder via E-mail og SMS m.m. Ligeledes følger angivelser i Livescores, statistikker og andre resultater i live-spil uden garanti.

Selskabet forbeholder sig yderligere retten til løbende at annullere spil, hvis disse blev vundet som følge af en teknisk fejl, og selskabet er i stand til at bevise den tekniske fejl ved hjælp af tekniske optagelser. Det påhviler selskabet at bevise en teknisk fejl. I et sådant tilfælde vil indsatsen blive tilbageoverført til spillerens konto. Hvis brugere bevidst drager fordele af tekniske eller administrative fejl ved udgående og indgående betalingsprocedurer, forbeholder selskabet sig ret til at gøre disse brugere ansvarlige for de heraf opstående skader for selskabet.

Som indsats gælder udelukkende det af selskabet godkendte og fastsatte beløb.

A1.6 Ingen organiserede spil:

Klienterne skal registrere deres spilleforespørgsler som enkeltpersoner. Der forbeholdes ret til at annullere gentagne forespørgsler, indeholdende de samme valg af den samme eller af forskellige klienter. Spil kan ligeledes annulleres, hvis firmaet har grund til den antagelse, at klienterne agerer ifølge hemmelig aftale eller som syndikat, eller hvis de pågældende spil har været indgået af en eller flere klient(er) inden for et kort tidsrum, selv efter at de beslægtede spils officielle resultat er blevet bekendtgjort.

A1.7. Spillebedrageri eller manipulation:

Hvis selskabet har mistanke om misbrug, forbeholder de sig retten til at:

 1. afslutte tilbuddet på ethvert arrangement eller en serie arrangementer i sine markeder; og
 2. udsætte og/eller tilbageholde udbetalinger fra ethvert arrangement eller en serie arrangementer fra sine markeder, frem til arrangementet er blevet renset for tvivl af det relevante idrætsforbund.

I tilfælde hvor manipulation bliver bekræftet af de rette sportsmyndigheder, forbeholder selskabet sig retten til at suspendere spil, som er sat på et sådant arrangement enten af et individ som er identificeret, og som har siddet med insider-information angående spil, eller et individ, som i følge selskabet er forbundet, samarbejder med eller på en anden måde er involveret med et sådant individ.

Ved mistanke om spillebedrageri eller manipulation af spillene, har selskabet ret til at overrække din lagrede information (også information om eventuelle medvirkene i manipulationen) til sportsforbund, myndigheder eller andre tredjemænd som arbejder med opklaring af sådanne tilfælde af misbrug.

A1.8 Alder og juridisk kapacitet:

Med indgåelsen af/deltagelsen i et spil erklærer brugeren, at han/hun har opnået den for en deltagelse i spillet krævede myndighedsalder ifølge gældende lovgivning og har den nødvendige juridiske kapacitet.

A2 Indsatser

A2.1 Indsatsgrænser

Hver bruger bestemmer selv sin indsats med undtagelse af begrænsninger i forbindelse med gevinstgrænser i overensstemmelse med udregningen af mulige indsatsgrænser.

A2.2 Gevinstafdrag til dækning af sportsspilskat for kunder i Tyskland

Den 01.07.2012 indførte de tyske myndigheder skat af indsatser på sportsspil. I henhold til § 17 i spil- og lotteriloven er skatten på 5% af indsatsen. Spillere som vinder et spil, skal betale en del af denne skat, som trækkes fra bruttogevinsten. Dette beløb er på 5% af bruttogevinsten (indsatsen ganget med oddset). Når dette beløb er trukket, udbetales nettogevinsten. Beskatningen gælder for dem, som er bosat i Tyskland, eller som befinder sig i Tyskland, når spillet sættes. Dette gælder ikke, når brugeren sætter spil uden for Tyskland. Af skattemæssige årsager har selskabet derfor tilladelse til at bruge geolocation-teknologi til at bestemme brugerens lokalitet på det tidspunkt, spillet sættes, og at gemme denne information til beregning af skat og revision af finansstyrelsen. Desuden skal selskabet også give denne information videre ved retslig begæring.

A2.3 Saldo

Som en forudsætning for en faktisk indgåelse af spil gælder - ifølge afsnit 2.4 nedenfor - at kontoens saldo før indgåelsen af et spil udviser tilstrækkelig dækning af indsatsen inklusiv evt. skat i henhold til afsnit A2.2.

A2.4 Fuld dækning

Hvis den pågældende kontos saldo ikke yder fuld dækning, og det manglende beløb ikke bliver udlignet i rette tid, accepteres forespørgsler på indgåelse af spil af firmaet kun i den rækkefølge, som de fremsættes i og kun i det omfang, den pågældende saldo er dækkende for det pågældende individuelle spil.

A2.5 Delvis dækning

Hvis der på kontoen kun er delvis dækning for et spil, regnes spillet for at være indgået med en indsats svarende til den forhåndenværende saldo.

A3 Indgåelse af spil

A3.1 Bekræftelse:

Et spil er accepteret, når firmaet har bekræftet det. Et spil er bekræftet, når det er noteret på kundens konto under "mine spil". I enkelte tilfælde kan der være tale om forsinkelser. I tilfælde af uenighed om, på hvilket tidspunkt et spil blev indgået, gælder det af firmaet registrerede klokkeslet. I tilfælde af at kunden uanset grund ikke har fået nogen bekræftelse, er et spil bekræftet, når det vises på kundens konto under “mine spil”. I alle tilfælde forudsættes det af firmaet, at kunden har læst og accepteret firmaets forretningsbetingelser, før han/hun indgår et spil.

A3.2 Ugyldige spil:

Hvis et spil erklæres ugyldigt aller aflyst (f.eks. pga. aflysning af den begivenhed, der spilles på), regnes dette spil som vundet til odds 1.00. For enkeltspil betyder det, at spilleren får tilbagebetalt sin indsats med samme beløb. For kombispil betyder det, at de samlede odds justeres tilsvarende, og at kombispillet stadig kan vindes, hvis alle andre heri indeholdte spil også er vundet.

A3.3 For sent indgåede spil:

Hvis spillet - uanset grund - indgåes efter starten af den begivenhed, som der spilles på, er spillet ugyldigt (dette gælder ikke for live-spil). Spillene regnes som “vundet” til odds 1.00. “live-spil”, som modtages af firmaet efter at de respektive spils officielle resultater er blevet afgjorte, er ugyldige og regnes som "vundet" til odds 1.00.

A3.4 Tilmeldingsfrist:

Tilmeldingsfristen for indgåelsen af spil afgøres i hvert enkelt tilfælde af firmaet.

A3.5 Afvisning:

Firmaet forbeholder sig ret til at afvise spil uden angivelse af grund.

A3.6 Accepterede spil:

Spil, der er indgået og accepteret i rette tid - bortset fra de i forretningsbetingelserne beskrevne undtagelser - kan ikke tilbagekaldes eller ændres. Det er brugerens eget ansvar at sikre sig, at vedkommendes spil i alle detaljer er korrekt.

A3.7 For tidlig information om spillets udfald:

Hvis der inden for det tidsrum, i hvilket spillene accepteres, gives oplysninger, der gør det muligt at forudsige spillets udfald, ændrer firmaet tidsfristen for at acceptere spil, eller spillene aflyses. Aflyste spil regnes herefter som “vundet” til odds 1.00.

A3.8 Fejl:

Firmaet påtager sig intet ansvar for stavefejl, skrivefejl, fejl under transmission, forsendelse eller beregning. Firmaet forbeholder sig i særdeleshed retten til at korrigere åbenlyse fejl - også efter en begivenhed har fundet sted - mht. spillenes odds og/eller beregningen af spilleresultater (f.eks. oddsrelaterede, holdrelaterede, begivenhedsrelaterede fejl) eller erklære påvirkede spil for ugyldige. Firmaet påtager sig ingen garanti for rigtigheden, fuldstændigheden eller aktualiteten af den givne information, for eksempel live-score- eller resultatmeddelelser sendt via e-mail eller SMS. Indsatsens størrelse er udelukkende det af firmaet bekræftede og noterede beløb. I tilfælde af at den/det fejlagtige begivenhed/marked aflyses, er alle spil ugyldige og regnes som "vundet" til odds 1,00 med mindre spillet er sat med et FreeBet. Læs mere om FreeBets her.

A4 Udregning af gevinster

A4.1 Udregning:

I spil med faste odds udregnes gevinsten ved at gange indsatsen med de givne odds.

I henhold til det, som er beskrevet under A2.2, fratrækkes en gevinstafgift til dækning af sportsspilskat for brugere, som er fast bosat i Tyskland, og som befinder sig i Tyskland på det tidspunkt, spillet sættes.

I live-spil kan kunden acceptere ændringer i odds under spilleprocessen. Med ændringer i odds forstås dem, som ændres i tidsrummet mellem, du tilføjer spillet på din spillesedel, og at spillet bliver godkendt af bwin. Oddset bliver derefter vist i spilbekræftelsen. Hvis brugeren ikke modtager en spilbekræftelse, er spillet fortsat gyldigt, hvis det vises i “Mine spil”-delen under spillekontoen.

Mere information finder du på spillesedlen i live-spilområdet.

A4.2 Udbetaling:

Gevinster udbetales kun op til gevinstmaksimum (se afsnit “A.4.3” og “A.4.4”). Hvis spilleren indgår et spil med en sum, der er større end gevinstmaksimum, er firmaet ikke ansvarlig for det overskydende beløb. I dette tilfælde reduceres udbetalingen af gevinsten tilsvarende. Dette gælder også, hvis firmaet ikke har underrettet spilleren om en eventuel overskridelse af gevinstmaksimum på det tidspunkt, da spillet blev indgået.

A4.3 Gevinstmaksima:

Gevinstmaksima for spil med penge:

A4.3.1 Per spiller og uge:

Gevinstgrænser per spiller og uge (mandag kl. 00:00 til søndag kl. 23:59 CET) er: CHF 300.000, USD 310.000, EUR 250.000, £ 200.000, DKK 1.800.000, SEK 2.100.000, NOK 1.800.000, PLN 950.000, CZK 6.000.000, HUF 72.000.000, YTL 500.000, HRK 1.800.000, RON 1.000.000, RUB 9.000.000, LVL 175.000, LTL 860.000, BGN 490.000, ARS 1.700.000, MXN 4.000.000, CAD 350.000.

De anførte tal er omtrentlige beløb, da disse er underlagt udsving i vekselkurserne.

A4.3.2 Per spiller og spil:

Gevinstgrænse for hver spiller og hvert tilbudte spil er: CHF 15,500, USD 12,000, EUR 10,000, £7,000, DKK 75,000, SEK 92,000, NOK 82,500, PLN 44,500, CZK 300,000, HUF 2,500,000, YTL 17,000, HRK 70,000, RON 30,000, RUB 300,000, LVL 7,000, LTL 35,000, BGN 20,000, ARS 70,000, MXN 170,000, CAD 14,000. De anførte grænser er omtrentlige beløb, da disse er underlagt udsving i vekselkurserne. Hvis en spiller har åbnet flere konti og indgået spil på disse og derved ikke har overholdt forretningsbetingelserne, og hvis firmaet beslutter ikke at annullere de pågældende spil, gælder begrænsningen i gevinstens størrelse for den pågældende spillers samlede gevinst i alle de pågældende spil.

A4.4 Andre gevinstmaksima:

Firmaet forbeholder sig ret til at ændre gevinstmaksimum i henhold til afsnit “A4.3.1” og “A4.3.2” og/eller ret til at ændre individuelle grænser for spillere i særlige tilfælde.

A4.5 Specielle gevinstgrænser

Specielle gevinstgrænser gælder for pre-match-spil for bestemte sportsgrene, arrangementer og spiltyper, som følgende:

Sport Liga/Arrangement (KUN PRE-MATCH – ALLE LIVE-SPIL €10,000) Spiltype (alle spiltyper for kampe er kun resultater efter ordinær spilletid, ikke bestemte perioder) Grænse
Fodbold
 • Premier League (ENG)
 • Primera Division(ESP)
 • Bundesliga (GER)
 • Serie A (ITA)
 • Ligue 1 (FRA)
 • Champions League (Group Stages and beyond)
 • VM og EM (Slutrunder)
 • 1X2
 • Liga eller turneringsivinder (KUN anviste ligaer)
EUR 250.000
 • Handicap
 • Samlet mål (KUN anviste ligaer)
EUR 100.000
Tennis
 • Grand Slam Events (Australian, French og US Opens, Wimbledon)
 • 2-vejs
 • Turneringsvinder (KUN på Grand Slam events)
EUR 100.000
Basketball
 • NBA
 • 2-vejs
 • Handicap
 • Vinder af mesterskabet
EUR 250.000
 • Samlet point
EUR 100.000
 • Euroleague
 • 2-vejs
 • Handicap
 • Turneringsvinder
Ishockey
 • NHL
 • 2-vejs
 • 3-vejs
 • Stanley Cup vinder
EUR 250.000
 • Samlet point
EUR 100.000
Baseball
 • MLB
 • 2-vejs
 • World Series vinder
EUR 250.000
 • Totalt Runs
EUR 100.000
Amerikansk fodbold
 • NFL
 • 2-vejs
 • Handicap
 • Superbowl vinder
EUR 250.000
 • Samlet points
EUR 100,000

Kombispil: I tilfælde af forskellige gevinstgrænser for de valg som danner et kombispil, er den laveste grænse relevant for den samlede gevinstgrænse på kombispillet.

I tilfælde af at en gevinst som overskrider grænserne i denne paragraf overføres til en konto, forbeholder vi os retten til at tilbagetrække det overskridende beløb.

A4.6 Reduceret indsats:

Firmaet forbeholder sig ret til at reducere indsatsen for at overholde gevinstmaksimum, hvis en spiller indgår flere lige spil (indbefattet en kombination af single- og kombi-spil) med en samlet gevinstsum, der overstiger gevinstmaksimum, i henhold til afsn. “A4.3” eller “A4.4”.

A4.7 Spillernes sikring mod tab:

Hvis en spiller taber EUR 5,000.-- eller mere inden for fire uger, forbeholder firmaet sig ret til at drage passende omsorg for, at den pågældende spiller sikres mod yderligere tab.

A5 Live Video

Live-spil området byder regelmæssigt på sports-events via live videostreams. Her finder du vore vilkår og betingelser.

B Spilleresultat

B1 Almindelige spilleregler

B1.1 Specifikke sportsregler (B2):

Der findes undtagelser og variationer i reglerne for visse sportsgrene og spil. Spilleren henvises derfor til altid at underrette sig om de specielle regler, der gælder for den respektive sport – se "specielle regler ” - idet de specielle sportsregler erstatter de generelle spilleregler.

B1.2 Alle spil gælder:

Medmindre andet er anført – som i de nedenfor anførte undtagelser, i spilletilbuddet eller i den respektive sports specielle regler – gælder princippet “alle spil gælder” for alle spil. Det betyder: Deltager den startende atlet (hold, hest osv.), som spillet omhandler, ikke - uanset grund - er spillet tabt, hvis begivenheden finder sted. Spillene erklæres kun undtagelsesvist for ugyldige, især i de følgende tilfælde:

 • Hvis begivenheden/turneringen aflyses.
 • Hvis begivenheden/turneringen erklæres ugyldig.
 • Hvis begivenheden flyttes til et andet sted.
 • Hvis begivenheden/turneringen afbrydes eller udskydes og ikke afholdes senere end 72 timer efter det oprindelige begyndelsestidspunkt.
 • Live-spil: Hvis der ved live-spil er tale om en ikke-deltagende udøver (se også regel B1.8), er alle spil på denne mulighed ugyldige.
 • Head-to-Head (H2H) spil: Hvis én eller flere deltager(e) trækker sig før start i begivenheden/turneringen.

B1.3 Holdenes rækkefølge i kampprogrammet:

Generelt er holdenes rækkefølge i kampprogrammet baseret på det officielle program for den pågældende konkurrence. I nogle tilfælde kan det officielle udehold dog angives som hjemmeholdet. Alle spil vil stadigvæk være gældende. 

B1.4 Afgjorte spil:

Alle afgjorte spil, (dvs. udfaldet er allerede afgjort), er gyldige og afgøres tilsvarende uden hensyn til en eventuel efterfølgende aflysning af den pågældende begivenhed/turnering.

B1.5 Rettelser (24 timers regel):

Firmaet anerkender udelukkende resultater, der er blevet opnået på/i den respektive kamps bane/arena. Resultater af idømte straffe af en sportsdomstol eller anden ret eller domstol tages ikke i betragtning. Ved en overskridelse af sportsretslige regler, forbeholder firmaet sig retten til at fryse gevinster og tilbageholde udbetalinger.

Undtagelse: Alle spil omhandlende det endelige resultat af en begivenhed/turnering afgøres i henhold til det officielle resultat, som det bekendtgøres af den respektive sports/ligas/begivenheds pågældende myndighed - almindeligvis umiddelbart efter begivenhedens afslutning. Hvis det officielle resultat ændres inden for 24 timer efter begivenhedens afslutning af den pågældende myndighed, forbeholder firmaet sig ret til at korrigere afregningen tilsvarende (f.eks. allerede udbetalte gevinster annulleres, hvorefter spillene opgøres i henhold til det berigtigede resultat). Hvis en begivenhed/turnering uanset grund ikke tilendeføres (f.eks. pga. dårligt vejr, problemer med trængsel el.l.), og de pågældende myndigheder forelægger et officielt resultat inden for 24 timer, afregnes kun spil, der omhandler vinderen af begivenheden/turneringen tilsvarende. Hvis de for den pågældende sports/ligas/begivenheds relevante myndigheder ikke har forelagt noget resultat inden for 24 timer efter begivenheden, afgøres alle spil, der ikke var afsluttede før afbrydelsestidspunktet som ugyldige. Dette gælder også for langtidsspil. Ved beregningen af spilleresultatet tages der ingen hensyn til ændringer i rangplaceringer, der uanset grund, foretages senere end 24 timer efter begivenhedens afslutning.

B1.6 Udskudt regel

For enhver annulleret eller udskudt væddemålsbegivenhed er alle væddemål, der er sat inden den planlagte kick-off, ugyldige. Alle væddemål gælder for enhver kamp, der er forsinket inden den planlagte starttid og finder sted den samme dag (lokal tid). De eneste undtagelser er kampe, der finder sted inden for en fast dato-turneringsramme, f.eks. OL, EM finaler, VM finaler, French Open, Wimbledon osv., Så vil væddemål være gældende (gælder ikke for ikke-kvalificerende tenniskampe, der finder sted uden for den faste dato-turneringsramme.). Se regler for individuel sport for at erstatte regler. Hvis startdatoen for en begivenhed ikke er kendt på det tidspunkt, hvor et væddemål tilbydes, vil denne begivenhed blive markeret med udvidelsen "dato skal bekræftes". For alle disse begivenheder og markeder vil den korrekte startdato blive indtastet, så snart det er kendt. Væddemål på en sådan begivenhed er gyldige, selvom den estimerede startdato ikke svarer til den aktuelle.

B1.7 Kombispil:

B1.7.1 Ikke alle startende:

Hvis en startende, som der spilles på i et kombispil, ikke deltager i en begivenhed (undtagen “Alle spil gælder”-princippet (B1.2)), eller hvis en af de valgte begivenheder aflyses, afbrydes eller uanset grund ikke finder sted og de respektive begivenheder, der spilles på, ikke finder sted inden for 72 timer, regnes disse spil som “vundet” til odds 1.00. Det betyder, at kombispillet stadig kan vindes, afhængig af de andre resultater, som er en del af det pågældende spil.

B1.7.2 Beslægtede spil:

Det er ikke tilladt kunden at kombinere beslægtede spil i den samme begivenhed (lade den oprindelige indsats stå på samme kort). Beslægtede spil er to eller flere forskellige spil med beslægtede forhold.

Eksempel:

 • Spil 1:“Hvilket hold scorer det næste mål?” indeholder følgende spilleoptioner:
  • “Hold A”
  • “Hold B”
  • “Intet mål”
 • Spil 2:“Hvornår scores det næste mål?” indeholder følgende spilleoptioner:
  • “Tidspunkt x”
  • “Tidspunkt y”
  • “Intet mål”
 • Da optionen “intet mål” berører begge spil, regnes de for at være " beslægtede” med hinanden.

Beslægtede spil indeholder ikke nødvendigvis de samme resultater og refererer ikke nødvendigvis til samme handling. Da beslægtede spil ikke altid er så tydelige som i det ovenfor citerede eksempel, forbeholder firmaet sig ret til at afgøre, hvilke spil, der er beslægtede. Hvis et kombispil, der indeholder 2 eller flere beslægtede valg, fejlagtigt er blevet accepteret, forbeholder firmaet sig ret til at annullere dette spil (se regel A3.2 "ugyldige spil").

B1.8 Ex-aequo placeringer og uafgjort (Dead Heat):

Ex-aequo placeringer forekommer når to eller flere udøvere/hold får samme placering. Hvis en event/kamp ender som i tilfældet med Ex-aequo placeringer eller uafgjort, og dette ikke er tilbudt som spilvalg, gælder følgende regler mht. gevinstens størrelse: odds for vindermuligheder (beregnet på europæisk måde, dvs med decimaler) bliver delt med antallet af vundne udfald og ganges med den respektive oprindelige indsats. Denne måde at beregne gevinster på gælder for alle tilbudte odds (EU, Storbritanien og USA). Disse tilfælde bliver vist i din konto under Mine Spil med tilføjelsen d/h (engelsk, dead heat).

Hvis ikke andet er angivet, gælder denne regel for alle tilfælde, hvor to eller flere spilmuligheder anses for at være vindermuligheder.

Eksempel: I en skikonkurrence ender to udøvere med samme resultat. Udøver A (odds på 4,60) og Udøver B (odds på 9,00). Brugere, som satser 10 euro på Udøver A, vinder 23 euro (Odds x indsats /antal spil som er rigtige = 4,60 x 10 / 2). Brugere, som satser 10 euro på Udøver B, vinder 45 euro (9,00 x 10 / 2).

B1.9 Live-spil:

B1.9.1 Forklaring:

Særskilte live-spil tilbydes før og under en konkurrence på en speciel live-spil platform. Odds bliver konstant opdateret for at reflektere udviklingen i kampen/konkurrencen. For at undgå at et spil ikke bliver godkendt på grund af ændringer i odds, kan kunden bruge funktionen "Accepter alle oddsændringer" eller “Accepter højere odds”, når der sættes et spil.

Mere information finder du på spillesedlen i live-spilområdet.

B1.9.2 Resultater:

Ved live-spil er de resultater, der fremkommer umiddelbart efter spillemarkedets afslutning, gældende for beregningen af gevinsten/gevinsterne. Efterfølgende ændringer (f.eks. resultater af en jurys beslutning efter en kamp) har ingen indflydelse på live-spil tilbuddets afregning. Live-spil afgøres i henhold til firmaets egen statistik, baserende på det aktuelle kampforløb. Medmindre andet er angivet, er alle spil på ikke-deltagende udøvere i live-spil ugyldige.

B1.9.3 Almindelige regler:

For live-spil gælder ligeledes de “almindelige spilleregler” (B1) vedr. et spils vurdering. Undtaget er specielle spil, der afgøres før den aktuelle afbrydelse. Disse regnes som værende gyldige.

B1.10 Spilletider:

I alle sportsgrene med bestemte spilletider, gælder resultatet efter den regulære kamptid (inklusiv tillægstid). Ekstratid eller straffespark etc. har ingen indflydelse på, hvordan spillene afgøres. Eventuelle undtagelser bekendtgøres, når/mens de forekommer, eller de er en del af den pågældende sportsgrens specielle regler.

bwin kan ikke garantere at den ordinære spilletid for et arrangement tilsvarer "normal" spilletid for den respektive sport (f.eks. venskabskampe i fodbold). Der gives besked om afvigende spilletidspunkter, hvis denne information er tilgængelig. Allerede satte spil gælder uanset hvad.

B1.11 Diskvalifikationer:

Alle spil, der omhandler det endelige resultat af en begivenhed/turnering, og hvor en deltager/startende/et hold diskvalificeres uanset grund inden for 24 timer efter begivenhedens/turneringens afslutning, anses for tabt.

B1.12 Former for spil

B1.12.1 Lige/ulige spil:

Hvis resultatet er “0”, afgøres spillene som “lige”.

B1.12.2 Handicap/udligning:

Begivenheden skal være afsluttet, for at spillene er gyldige.

B1.12.3 Totalspil (alle spil, der indeholder spillemuligheden “over” og “under”):

Hvis en begivenhed afbrydes før sin afslutning, er alle spil ugyldige, medmindre det størst mulige antal spillepoint er opnået. I det tilfælde er alle spil gyldige.

B1.12.4 Head-to-Head (H2H) spil:

 • Enkelt begivenhed: Hvis én eller flere deltager(e) trækker sig før starten af en begivenhed, er alle spil på begivenheden ugyldige. Hvis en deltager diskvalificeres eller uanset grund ikke gennemfører begivenheden, regnes spil på denne deltager som tabte. Hvis alle deltagerne i et Head–to-Head-spil diskvalificeres eller uanset grund ikke gennemfører begivenheden, er alle spil ugyldige. Hvis 2 eller flere deltagere slutter med den samme placering, gælder reglen for “dødt løb” (B1.7).
 • Turnering: Denne regel gælder for alle turneringer, der spilles som knockout eller round robin eller som blanding af begge. Vinderen er den deltager, der placeres højest i turneringens endelige rangliste. Hvis der ikke er nogen officiel rangliste, regnes den sidst gennemførte match/det sidst opnåede niveau som endelig placering. Hvis to eller flere deltagere slutter en turnering med den samme placering eller hvis deres sidst gennemførte match/deres sidst opnåede niveau er den/det samme, gælder reglen for dødt løb. Hvis én eller flere deltagere trækker sig før starten af turneringen, er alle spil ugyldige.

B1.12.5 Medaljespil:

Alle spil på antallet af medaljer bliver afgjort ved den officielle medaljeoverrækkelse ved slutningen af den pågældende begivenhed (f.eks. OL, VM, ...). Ændringer, som foretages på et senere tidspunkt, har ingen indflydelse på spillet.

Holdmedaljer: Medaljer vundet af et hold/en nation per begivenhed gælder som én medalje, uanset antallet af deltagere på det pågældende hold.

B1.12.6 Nominerede finalister:

Finalisterne er spillere/hold som konkurrerer i finalen, uden at det spiller nogen rolle, hvordan de er kommet dertil, inklusiv afgørelser som er afgjort af bestemte myndigheder.

B1.12.7 En anden/feltet:

Hvis et spil indeholder valgmuligheden "en anden”, "resten af feltet”, ”en deltager som ikke står på listen” eller lignende, inkluderer et spil på dette resultat alle deltagerne, bortset fra dem, som er nævnt på listen – uanset om der er odds tilgængelige på dem eller ej.

B1.12.8 Ændrede odds-specials (Enhanced Odds Specials):

For alle spil på resultater på mere end én event, skal hver event starte senest 72 timer efter det fastsatte tidspunkt for at tælle.

Hvis mindst ét af spillene ikke starter i tide, ikke er slut, eller en officiel vinder ikke er blevet fundet, tæller spil på det pågældende ændrede odds ikke.

Denne regel gælder ikke for spil, der sættes som kombispil.

B1.12.9 Pengene retur specials (Money Back Specials):

For alle spil i ‘Pengene retur specials’-sektionen, gælder følgende:

 • Maks indsats: Spillere kan satse op til 100 euro (eller et tilsvarende beløb i en anden valuta) på hvert marked, med mindre andet er anført.
 • Hvis kravene er opfyldt, vil indsatsen for tabte spil blive betalt tilbage.
 • Hvis spillet overskrider maks. indsatsen, bliver kun maks. indsatsen betalt tilbage.
 • Tilbagebetalte spil bliver vist som "Aflyst" på spillerens konto.
 • ‘Penge retur’-spil kan kun sættes som enkeltspil. Hvis et ‘Penge retur’-spil sættes i et kombispil, bliver der ikke tilbagebetalt nogle penge for dette spil.

B2 Specialregler

Her finder du Specialregler for de enkelte sportsgrene.