Australsk fodbold

(Seneste opdatering d. 30.12.2021)

Ud over følgende specielle regler, er de generelle regler for spil gældende. De specielle regler har forrang over de generelle regler.

1.) Matchede væddemål: vi accepterer enkeltspil på alle spil, medmindre andet er angivet. Alle væddemål på Australian Rules afgøres på baggrund af 80 minutters spil, medmindre andet er angivet. Hvis kampen ender uafgjort, vil indsatsen refunderes, med mindre der er tilbudt en pris for et uafgjort resultat. Væddemål afgøres udelukkende baseret på officielle AFL-resultater. Hvis en kamp opgives, inden der er spillet 80 minutter, vil alle væddemål på den pågældende kamp betragtes som ugyldige, med undtagelse af væddemål på markeder, der allerede er endeligt bestemt. Alle spil på en kamp, der ikke finder sted på den planlagte dato, eller som spilles på et andet stadion, end hvad der var angivet, da væddemålet blev placeret, betragtes som ugyldige.

2.) Første spiller der scorer: Spillet afgøres af, hvilken spiller der scorer det første legale mål. Hvis kampen afbrydes, tæller det først legalt scorede mål. Hvis der indtil spillets afbrydelse ikke er scoret noget mål, er alle spil ugyldige. Hvis en spiller endnu ikke er kommet på banen, før det første mål er scoret, dømmes han som “non-runner”. Alle spil på denne spiller er ugyldige.

3.) Sidste spiller der scorer: Hvis en spiller ikke er kommet på banen før kampen er slut, dømmes alle spil på denne spiller som “non-runner” og er dermed ugyldige.