Baseball

Ud over følgende specielle regler, er de generelle regler for spil gældende. De specielle regler har forrang over de generelle regler.

1.) Ekstra innings: Medmindre andet er angivet, vil alle spil afgøres baseret på det officielle resultat, inkl. eventuelle ekstra innings.

2.) Spilletid: Hvis en kamp opgives, vil resultaterne anses som officielle, hvis mindst fem (5) innings allerede er spillet (eller 4 ½ innings, hvis hjemmeholdet er foran). Vinderen bestemmes ud fra scoren efter den sidste, færdigspillede inning, (medmindre kampen opgives i den sidste halvdel af den pågældende inning, og hjemmeholdet er foran; i dette tilfælde vil hjemmeholdet anses som kampen vindere).

Medmindre andet er angivet, gælder denne regel for alle spil.  

Undtagelser:

  • ‘Live-spil:’  Kampen skal spilles i sin fulde længde, for at alle markeder på kampen skal gælde - dvs. 9 innings (8 ½ hvis hjemmeholdet er foran) for kampe med 9 innings, eller 7 innings (6 ½ hvis hjemmeholdet er foran) for kampe med 7 innings. Hvis kampen afgøres inden dette tidspunkt, vil alle spil anses som ugyldige, undtagen de spil, der allerede er definitivt afgjort.
  • Finsk baseball: to halvlege skal spilles færdige, for at spil skal anses som gyldige.
  • Samlet: Spil afgøres baseret på det officielle resultat efter 9 innings (8 ½ hvis hjemmeholdet er foran). Hvis det er nødvendigt med ekstra innings for at afgøre kampen, vil spil afgøres baseret på det endelige, officielle resultat. Hvis kampen afgøres på et tidligere tidspunkt, vil alle spil anses som ugyldige, uanset i tilfælde hvor den størst mulige, samlede score, der kan spilles på, allerede er nået; i dette tilfælde vil alle spil stadig anses som gyldige.

3.) Dato: Alle kampe skal finde sted på den angivne kalenderdag (på det angivne spillested) og på det angivne spillested. Ellers annulleres alle spil. Hvis en kamp derimod suspenderes, efter kampen allerede er gået i gang, eks. pga. vejrforholdene eller andre udsættelsesårsager, vil alle spil stadig gælde, hvis kampen genoptages inden for 36 timer efter det oprindelige starttidspunkt. Hvis en kamp suspenderes og først genoptages efter, der er gået mere end 36 timer efter det oprindelige starttidspunkt, og kravene for min. spilletid ikke er opfyldt, vil alle spil anses som ugyldige, undtagen spil, der allerede var definitivt afgjort, inden kampen blev afbrudt.

4.) Run-line: Spil afgøres baseret på det officielle resultat efter 9 innings (8 ½ hvis hjemmeholdet er foran), inkl. eventuelle ekstra innings.

Tidlig afslutning: hvis en kamp afsluttes af den årsag, at det en hold fører stort, vil alle run-line-spil stadig gælde, (dette gælder kun for World Baseball Classics, World Cup og OL).

5.) “Grand Salami”/MLB: Dette spil henviser til det samlede antal runs, der opnås på tværs af alle de kampe, der spilles, på en given dag. Kun kampe spillet på den pågældende dag (i overensstemmelse med MLB-programmet) tæller med. Hvis en eller flere kampe bliver udsat eller føjet til programmet, efter de første odds er offentliggjort, vil alle spil anses som ugyldige. Skulle en kamp blive afbrudt før den er fuldført, anses alle spil som ugyldige.

6.) Divisionsvinder Hvis sæsonen afkortes, afgøres spillene ifølge Divisionsvinderen, der er udpeget af den respektive autoritet.

7.) I hvilken situation vil (spiller X) befinde sig i, efter hans/hendes første bat: Spil afgøres baseret på, hvad der sker, efter den pågældende batter, forlader hjemmebasen. Spilleren vil enten være "Ude", "På basen" eller score en "Home run". Alle handlinger, der forårsages af en anden batters tilsynekomst på hjemmebasen tæller ikke, når spil på markedet skal afgøres.

8.) Hvis et moneyline-, total- eller handicapspil ender uafgjort, og ingen odds er tilbudt på denne mulighed, vil alle spil være ugyldige.

9.) Specialspil på spillere: den respektive spiller skal deltage i kampen, for at spillet skal gælde.

10.) Spiller mod spiller-match-ups – langsigtet (f.eks. hvilken spiller opnår det største antal runs i den regulære sæson? Spiller A/Spiller B): Hvis en spiller ikke er en del af det aktive hold på første dag i den regulære sæson, vil alle spil anses som ugyldige. Hvis en af spillerne skifter hold, vil de kombinerede statistikker tælle.

11.) Hvor mange sejre i den regulære sæson vil hold X tage hjem?: Holdet skal spille mindst 159 regulære sæsonspil, hvis spil på markedet skal gælde.

12.) Seriespil: En Serie referer ifm. dette spil til et antal kampe (som oftest tre eller fire), som spilles i træk af de samme hold på det samme spillested. Seriespil referer til det hold, som vinder flest kampe i serien; hvis begge hold vinder det samme antal kampe, vil alle spil anses som ugyldige.

  • Kun kampe, der spilles færdigt inden for seriens specifikke tidsramme, tæller.
  • Hvis et hold spiller mod en anden modstander mellem seriens planlagte kampe, vil denne kamp ikke have nogen indvirkning på seriespillene.
  • Mindst én kamp i serien skal spilles, for at spil på markedet skal gælde.
  • Hvis en kamp i serien aflyses eller afbrydes, vil kampen stadig tælle med i serien, hvis en officiel vinder udnævnes.
  • Suspenderede kampe fra tidligere serier tæller ikke med i den nuværende serie.
  • Hvis en kamp udskydes eller suspenderes − uanset årsagen til dette − men fortsættets og spilles færdig den samme dag, tæller kampen stadig med i serien.

13.) Hit(s): for at opnå et hit, skal batteren nå første base, før en fielder enten kan tagge batteren med bolden, kaste til en anden spiller og dermed beskytte basen, før batteren når den, eller tagge første base , mens fielderen bærer bolden. Hittet scores i det øjeblik, batteren når første base sikkert; hvis batteren sættes ud, mens han/hun forsøger at strække sit hit til et dobbelt eller tredobbelt hit eller en home run i samme ombæring, får han/hun stadig tildelt et hit, (ifølge den sidste base, som batteren når sikkert i samme ombæring).

Hvis batteren når første base grundet en offensiv forstyrrelse fra en forudgående runner, (inkl. tilfælde hvor en forudgående runner rammes af en bold, der battes), tildeles batteren også med et hit.

14.) Home run derby: Udregningen af det samlede antal home runs ifm. Home run derby-spil inkluderer home runs, der opnås under swing-offs.

15.) Head to head-spil på vundne kampe i den regulære sæson: Spil på antallet af vundne kampe i den regulære sæson, der opnås af et hold i konkurrence med et andet hold. Min. 159 kampe skal spilles af hvert hold, for at spil på markedet skal gælde, undtagen i tilfælde hvor de pågældende spil allerede er definitivt afgjort.