Strandfodbold

(Seneste opdatering d. 01.01.2012)

Ud over følgende specielle regler, er de generelle regler for spil gældende. De specielle regler har forrang over de generelle regler.

1.) For strandfodbold gælder de samme regler som for "fodbold”.