Hockey

Ud over følgende specielle regler, er de generelle regler for spil gældende. De specielle regler har forrang over de generelle regler.

1.) Første målscorer: Hvis kampen afbrydes på noget tidspunkt, og det første mål allerede er scoret, gælder alle væddemål på den pågældende kamp. Hvis der ikke er scoret nogen mål på tidspunktet for kampens afbrydelse, annulleres alle væddemål på den pågældende kamp. Hvis en spiller ikke kommer på banen, inden det første, gyldige mål scores, betragtes denne spiller som “ikke deltagende”, hvilket betyder, at alle væddemål på denne spiller betragtes som ugyldige.

2.) Nedrykkende hold: Dette væddemål omhandler de hold, der står til at rykke ned i slutningen af sæsonen. Alle efterfølgende ændringer vil uanset årsagen til disse betragtes som irrelevante for dette væddemål.

3.) Vi accepterer enkelte væddemål og alle væddemål derover på alle hockey-kampe: Alle væddemål på hockey afgøres baseret på 70 minutters spilletid, medmindre andet er angivet. Forlænget spilletid tæller ikke.

4.) Afbrudte kampe: Hvis en kamp afbrydes, vil alle væddemål på den pågældende kamp betragtes som ugyldige, bortset fra væddemål på markeder, som allerede er betingelsesløst afgjorte. Hvis et officielt resultat offentliggøres, vil alle væddemål på den pågældende kamp betragtes som gyldige. Alle væddemål anses som ugyldige, hvis en kamp ikke finder sted på den planlagte dato.