Skihop

(Seneste opdatering: 05.12.2022)

Ud over følgende specielle regler, er de generelle regler for spil gældende. De specielle regler har forrang over de generelle regler.

1.) Konkurrenceregler: Denne regel gælder for World Cup-konkurrencer For turneringer (f.eks. VM, EM, nationale mesterskaber, olympiader osv.) gælder regel nr. 2. Alle spil afgøres ifølge den officielle klassifikation ved podiumplaceringen. Hvis en konkurrence bliver afbrudt eller flyttet, men afholdes inden for 80 timer efter den oprindelige starttid, er alle spil på denne konkurrence fortsat gyldige. Hvis konkurrencen ikke finder sted inden for 80 timer efter den oprindelige starttid, er alle spil ugyldige.

2.) Regler for større turneringer: Alle spil afgøres ifølge den officielle klassifikation ved podiumplaceringen (blomsteroverrækkelsen). Hvis der spilles en event inden for en større sportsturnering (f.eks. VM, EM, nationale mesterskaber, olympiader osv.), og denne event flyttes inden for den officielle tidsramme for turneringen, forbliver alle afgivne spil gyldige. Hvis en event ikke kan afholdes inden for den officielle tidsramme for den større turnering, annulleres alle spil.

3.) Antepost/vinder (andre på efterspørgsel): Hvis en spillemulighed diskvalificeres, afgøres alle spil på denne mulighed som "tabte"”. Hvis en konkurrence vindes af en atlet/nation, hvorpå der ikke er blevet tilbudt odds, vinder muligheden "udøver som ikke står på listen", medmindre denne mulighed ikke er givet - i det tilfælde afgøres alle spil som “tabte”.

Hvis der er mulighed for at spille på “andre på forespørgsel”, kan der på kundens opfordring tilbydes odds på skiløbere, der ikke står på den oprindelige liste over deltagere.

4.) Slutter i top 3 (andre på forespørgsel): Denne regel gælder for en lang række “top”-rangeringer (f.eks Top 5, Top 10). Hvis en af de to spillemuligheder diskvalificeres, afgøres alle spil på denne mulighed som "tabte". Hvis en eller flere af de respektive “top”-rangeringer opnås af en atlet/nation, hvorpå der ikke er blevet tilbudt odds, vil kun spil på atleter/nationer, der opnår “top”-rangering, og som der er blevet tilbudt odds på, blive afgjort som "vundet".

Hvis der er mulighed for at spille på “andre på forespørgsel”, kan der på opfordring tilbydes odds på deltagere, der ikke står på listen over de oprindelige deltagere.

5.) Head-to-head (H2H): Vinderen er den højest placerede atlet/nation. Når begge atleter/nationer er begyndt på kvalifikationen, er H2H gyldig.  

Hvis en atlet/nation uanset grund diskvalificeres eller ikke genemfører kampen, udpeges den anden atlet/nation som vinder. Hvis begge atleter/nationer diskvalificeres, eller uanset grund ikke gennemfører begivenheden, er alle spil ugyldige. Hvis én af de to atleter/nationer ikke kvalificerer sig til hovedbegivenheden, udpeges den anden atlet/nation som vinder. Hvis begge atleter/nationer ikke kvalificerer sig til hovedbegivenheden, afgøres spillene i henhold til resultaterne fra kvalifikationen. 


Hvis begge atleter/nationer kvalificerer sig til hovedbegivenheden, men én af dem ikke starter i 1. runde, er alle spil ugyldige.
 

5.a) Live Head-to-heads: Hvis head-to-head-spil sættes efter en af de to atleter har sprunget, og konkurrencen startes på ny, er de respektive spil ugyldige.

5.b) Længste spring: Spil på det længste spring i en enkel omgang afgøres i henhold til head-to-head-reglerne.

5.c) Hvis løbet arrangeres med de nye regler, (længden i tilløbet kan ændres midt i en runde, uden at man skal starte på ny), vil de generelle head-to-head-spil (inklusiv "Hvem opnår flere point?") gælde uanset længden på tilløbet. Spil på længste hop head-to-head er ugyldige.

6.) Triple Head-to-Head: Vinderen er kampens højest placerede atlet/nation. Hvis en atlet/nation diskvalificeres, eller uanset grund ikke gennemfører løbet, afgøres dette valg som tabt og spillet afgøres mellem de tilbageværende 2 atleter/nationer. Hvis 2 atleter/nationer diskvalificeres, eller uanset grund ikke gennemfører løbet, udpeges den tilbageværende atlet/nation som vinder. Hvis alle 3 atleter/nationer diskvalificeres, eller uanset grund ikke gennemfører begivenheden, er alle spil ugyldige.

7.) Vinderens nationalitet: Dette spil omhandler det land, atleten kæmper for, uanset hvilket land han/hun er født i.

8.) Bedste atlet fra “hver nation”: Spillene afgøres i henhold til en bestemt nations højest placerede atlet. Dette spil omhandler det land, atleten kæmper for, uanset hvilket land han/hun er født i.

9.) Skihop: Hvis begivenheden afkortes, f.eks. pga. dårligt vejr, afgøres alle spillene i henhold til de officielle resultater. Undtagelse: Spil indgået efter FIS's officielle sluttid annulleres.