Nordisk kombination

(Seneste opdatering d. 01.01.2012)

Ud over følgende specielle regler, er de generelle regler for spil gældende. De specielle regler har forrang over de generelle regler.

1.) Konkurrenceregler: Denne regel gælder for World Cup-løb. For turneringer (f.eks. VM, EM eller nationale mesterskaber, olympiader osv.) gælder regel nr. 2. Alle spil afgøres ifølge den officielle klassifikation ved podiumplaceringen. Hvis et løb afbrydes eller flyttes, men afholdes indenfor 72 timer efter den oprindelige starttid, er alle spil gyldige. Hvis løbet ikke finder sted indenfor 72 timer efter den oprindelige, officielle starttid, er alle spil ugyldige.

2.) Regler for større turneringer: Alle spil afgøres ifølge den officielle klassifikation ved podiumplaceringen (blomsteroverrækkelsen). Hvis der spilles en event inden for en større sportsturnering (f.eks. VM, EM, nationale mesterskaber, olympiader osv.), og denne event flyttes inden for den officielle tidsramme for turneringen, forbliver alle afgivne spil gyldige. Hvis en event ikke kan afholdes inden for den officielle tidsramme for den større turnering, annulleres alle spil.

3.) Antepost/vinder (andre på efterspørgsel): Hvis et valg diskvalificeres, afgøres alle spil på denne mulighed som "tabte"”. Hvis et løb vindes af en atlet/nation, på hvem der ikke er blevet tilbudt odds, vinder muligheden "udøver som ikke står på listen", medmindre denne mulighed ikke er givet - i det tilfælde afgøres alle spil som “tabte”.

Hvis der er mulighed for at spille på “andre på forespørgsel”, kan der på kundens forespørgsel tilbydes odds på deltagere, der ikke står på listen over de oprindelige udøvere.

4.) Slutter i top 3 (andre på forespørgselt): Denne regel gælder for en lang række “top”-rangeringer (f.eks. top 5, top 10). Hvis et valg diskvalificeres, afgøres alle spil på dette valg som "tabte". Hvis en eller flere af de respektive “top”-rangeringer opnås af en atlet/nation, der ikke blev tilbudt odds på, vil kun spil på atleter/nationer, der opnår “top”-rangeringer og som der er blevet tilbudt odds på, blive afgjort som "vundet".

Hvis der er givet mulighed for at spille på “andre på forespørgsel”, kan der på kundens forespørgsel tilbydes odds på deltagere, der ikke står på listen over de oprindelige udøvere.

5.) Head-to-Head (H2H): Vinderen er den atlet/nation, der bliver højest placeret. Hvis en atlet/nation diskvalificeres eller uanset grund ikke fuldfører løbet, udpeges den anden atlet/nation som vinder. Hvis begge atleter/nationer diskvalificeres eller uanset grund ikke fuldfører løbet, er alle spil ugyldige.

5.a) Skihop delen: Når begge atleter/nationer er startet på kvalificeringen, gælder H2H. Begge deltagere skal springe fra den samme luge for at H2H-spil er gyldige, i modsat fald er alle spil ugyldige. Vinderen er den ved turneringens slut højest placerede atlet/nation. Hvis en af de to atleter/nationer ikke kvalificerer sig til hovedbegivenheden, udpeges den anden atlet/nation som vinder. Hvis begge atleter/nationer ikke kvalificerer sig til hovedbegivenheden, afgøres spillene i henhold til resultaterne fra kvalificeringen. Hvis begge atleter/nationer kvalificerer sig til hovedbegivenheden, men én af dem uanset grund ikke gennemfører den, udpeges den anden atlet/nation som vinder. Hvis begge atleter/nationer diskvalificeres eller uanset grund ikke fuldfører kampen, er alle spil ugyldige.

5.b) Hvis løbet arrangeres med de nye regler, (længden i tilløbet kan ændres midt i en runde, uden at man skal starte på ny), vil de generelle head-to-head-spil (inklusiv "Hvem opnår flere point?") gælde uanset længden på tilløbet. Spil på længste hop head-to-head er ugyldige.

6.) Triple Head-to-Head: Vinderen er løbets højest placerede atlet/nation. Hvis en atlet/nation diskvalificeres eller uanset grund ikke fuldfører løbet, er denne spillemulighed "tabt" og spillet afgøres imellem de 2 tilbageværende atleter/nationer. Hvis 2 atleter/nationer diskvalificeres eller uanset grund ikke fuldfører løbet, udpeges den tilbageværende atlet/nation som vinder. Hvis alle 3 atleter/nationer diskvalificeres eller uanset grund ikke fuldfører løbet, er alle spil ugyldige.

7.) Hvilket hold fører ved første, andet, tredje skift: Alle spil afgøres i henhold til den officielle klassifikation ved de respektive etaper, der er posteret af den pågældende myndighed (FIS/IOC).

8.) Vinderens nationalitet: Dette spil omhandler, hvilket land atleten kæmper for, uanset hvilket land han/hun er født i.

9.) Bedste atlet fra “hver nation”: Spillene afgøres i henhold til en bestemt nations højest placerede atlet. Dette spil omhandler det land, som atleten kæmper for, uanset hvilket land han/hun er født i.

10.) Skihop delen: Hvis begivenheden afkortes, f.eks. som følge af dårligt vejr, er alle spil gyldige og afgøres i henhold til det officielle resultat.

11.) Træningsomgang: Hvis resultatet fra den sidste træningsomgang før løbet bruges som udgangspunkt for langrend, tæller alle satte spil på det respektive arrangement.