Rally

(Seneste opdatering d. 01.01.2012)

Ud over følgende specielle regler, er de generelle regler for spil gældende. De specielle regler har forrang over de generelle regler.

1.) Klassificeres fører X i den endelige løbsrangliste?: Spillene afgøres i henhold til de officielle resultater.

2.) Hold Head-to-Head (H2H) spil: Spillene afgøres i henhold til holdet med den bedst klassificerede bil i FIAs officielle resultatliste. Hvis ingen af de to hold har en klassificeret bil, er alle spil ugyldige.

3.) Fører Head-to-Head (H2H) spil: Hvis mindst én af de to førere ikke kommer til start, er alle spil ugyldige. Hvis ingen af førerne klasssificeres til en finalepads i det endelige løb, er alle spil ugyldige.