Fodbold

(Seneste opdatering: 07.06.2024)

Ud over følgende specielle regler for fodbold er de Almindelige Forretningsbetingelser gældende. De specielle fodbold regler herunder har forrang i forhold til de Almindelige Forretningsbetingelser.

1. Almindelig spilletid (to halvlege af hver 45 minutters varighed plus overtid, (forlænget spilletid gælder ikke)) 

Medmindre andet er nævnt, (f.eks. kampen har 80 minutters spilletid, udvidet spilletid, straffesparkskonkurrence, etc.), afregnes alle markeder efter den almindelige kamp. Dette omfatter enhver tillægstid, men omfatter ikke forlænget spilletid eller straffesparkskonkurrencer. Yderligere, hvis en kamp finder sted, men ikke gennemføres i korrekt format (eksempelvis ikke er en 90 minutters kamp opdelt i 2 halvlege), er alle væddemål på kampen ugyldige. Specifikke spil på forlænget spilletid vil stå. Dette er defineret som enhver planlagt spilletid, normalt 2 halvlege på 15 minutter, mellem slutningen af den ordinære spilletid og slutningen af kampen. Hvis en anden tidsperiode spilles, vil disse spil blive afgjort i overensstemmelse hermed uanset de spillede perioder (f.eks. to halvlege på 10 minutter). a.) Spillesteder: For kampe, der spilles på neutrale spillesteder, er holdet, der er anført til venstre, klassificeret som 'hjemmeholdet'. Spil på kampe, der spilles neutrale steder, betragtes som gyldige, medmindre den officielle kampplan inkluderer andre detaljer om holdet end vores skemalagte kamp - i dette tilfælde betragtes spil som ugyldige. Et klubhold, der spiller i en europæisk konkurrence, betragtes som at spille på hjemmebane, hvis kampen er på et spillested, der typisk er neutralt - eks. Arsenal og Tottenham spiller deres Champions League-hjemmekampe på Wembley. Hvis der ikke længere spilles en kamp på det annoncerede sted, vil spil stadig betragtes som gyldige, så længe spillestedet forbliver i samme land og ikke skiftes til modstanderens grund. Hvis dette sker, annulleres alle væddemål. For internationale turneringer vil spil stadig betragtes som gyldige, hvis spillestedet ændres. Hvis en officiel kampoversigt viser andre holddetaljer end dem, der er opgivet på vores planlagte kamp (eks. 'XI', reserver/U-21/U-18/udviklingshold, ungdomshold eller lignende), vil alle spil betragtes som ugyldige. Dette inkluderer tilfælde hvor et helt hold erstattes af et hold fra et 'lavere niveau' med kort varsel grundet uforudsete omstændigheder (eks. medicinske restriktioner). I tilfælde hvor en planlagt kamp er beskrevet på en af de ovenstående måder, eller som en 'Venskabskamp mellem klubber', vil alle spil betragtes som gyldige, uanset hvilke spillere der er aktive i den almindelige spilletid, og alle priser vil være underlagt ændringer. Kampe, der starter med færre end 11 spillere: Hvis et hold starter en konkurrencemæssig kamp på 90 minutter med mindre end 11 spillere, annulleres alle spil på denne kamp.

b.) Starter med mindre end 11 spillere: Hvis et hold starter en konkurrencedygtigt kamp på 90 minutter med mindre end 11 spillere, annulleres alle væddemål på denne kamp.  

2. Afbrudte, suspenderede og udsatte kampe 

a.) Afbrudte kampe: I tilfælde af afbrudte kampe, vil alle væddemål være ugyldige, undtagen væddemål på hændelser der er afgjort inden afbrydelsen. Denne regel gælder, selvom det ledende organ erklærer, at resultatet af den forkortede kamp vil stå konkurrencemæssigt (f.eks. FIFA tildeler en 2-0 sejr til et af holdene). For eksempel, hvor det første mål er blevet scoret af en navngivet spiller, vil blandt andet markerne for første målscorer og tid for første mål stå.
 
b.) Suspenderede kampe: Væddemål på enhver planlagt kamp, der er suspenderet inden afslutningen af den normale spilletid, annulleres, hvis kampen ikke genstartes den samme dag (lokal tid) og spilles til afslutning, selvom det styrende organ erklærer, at resultatet af den forkortede kamp vil stå i konkurrencemæssig hensigt. Væddemål, hvis udfald allerede er bestemt på tidspunktet for suspensionen, vil være gældende. For eksempel, hvor det første mål er blevet scoret af en navngivet spiller, vil blandt andet markerne for første målscorer og tid for første mål stå. Hvor kampen afsluttes den samme dag, som den startede (lokal tid), gælder alle væddemål uanset suspension af spillet. Hvor markeder annulleres, vil vi bestræbe os på at stille nye væddemålsmarkeder til rådighed, når styrende organer bekræfter detaljer.

Eksempel: 
Real Madrid mod Barcelona står 1-0 og kampen suspenderes på grund af en folkemængdeforstyrrelse efter 47 minutter. Kampen fortsætter ikke den samme dag, men spilles til en konklusion (48-90) en uge senere. Eventuelle væddemål, der allerede er bestemt, afvikles, f.eks. første målscorer, halvtid, første mål osv. Alle andre væddemål annulleres. 

Real Madrid mod Barcelona står 1-0 og kampen suspenderes på grund af en folkemængdeforstyrrelse efter 47 minutter. Kampen fortsætter 2 timer senere samme dag og spilles til en konklusion (48-90). Alle væddemål afvikles som normalt.

c.) Afbrudte kampe: Hvis kampe aflyses eller udsættes, vil spil, der er placeret inden den oprindelige starttid, betragtes som ugyldige, medmindre kampen forsinkes inden den oprindelige starttid og derefter afvikles den samme dag, (som beregnet ud fra den lokale tid på spillestedet). I tilfælde med kampe, der spilles på en fastsat dato ifm. turneringsfinaler, eks. hvis slutspillet i VM finder sted fra d. 10. juni – d. 12. juli, slutspillet i EM finder sted fra d. 10. juni – d. 12. juli eller Copa America-slutspillet finder sted fra d. 10. juni – d. 12. juli, (men der ikke er nogle kvalificerende kampe inden finalerne), vil spil stadig betragtes som gyldige, hvis kampen udsættes, og vil stadig gælde for den nye dato, hvor kampen afvikles.

Hvis spil placeres på en kamp, der spilles inden den dato eller det tidspunkt, der oprindeligt var opgivet, vil spillet stadig betragtes som gyldigt, hvis det blev placeret inden den nye spilletid; hvis spillet ikke blev placeret inden det, vil det betragtes som ugyldigt. 

d.) Andre ugyldige kampe: Hvis en kamp er afsluttet, men resultatet senere anses for at være ugyldigt, afgøres alle væddemål på det oprindelige resultat uanset en eventuelt efterfølgende omarrangeret kamp.

3. Væddemål på korrekt målscore: Alle væddemål afregnes på slutresultatet i slutningen af den ordinære spilletid. Hvis der er en mulighed for ”Enhver anden målscore”, omfatter dette resultater, der ikke står i den oprindelige liste over resultater at satse på og vil blive afregnet i overensstemmelse hermed.

a.) Korrekt score når som hels  Alle væddemål afregnes, hvis resultatet sker når som helst i almindeligt spil.

4. Halvleg væddemål Væddemål afgøres på resultatet af kampen i slutningen af første halvleg (dvs. i slutningen af 45 minutter inklusive skadesperiode). Væddemål er ugyldige, hvis kampen annulleres i første halvleg. 

5. Begge hold scorer: En forudsigelse om, hvorvidt begge hold vil score et mål i den ordinære spilletid. Hvis en kamp afbrydes, vil alle væddemål blive annulleret, undtagen hvor afregningen er blevet fastslået, fx hvis begge hold allerede har scoret på ophørspunktet, bliver JA afgjort som vinder. Selvmål tæller på dette marked.  

6. Samlet mål – Over/Under: Forudsig, om det samlede antal mål scoret i den ordinære spilletid vil være over eller under et bestemt antal, f.eks. Over/Under 0,5 mål, 1,5 mål, 2,5 mål osv. Hvis en kamp bliver afbrudt, før den ordinære spilletid er gennemført, vil alle væddemål blive ugyldige, medmindre det allerede er bestemt. 

7. Samlet mål – Præcist: Forudsig det nøjagtige antal mål, der blev scoret i den ordinære spilletid. 

8. Samlet antal mål 1. halvleg – præcist og 2. halvleg - præcist: Forudsig det nøjagtige antal mål scoret i en 45 minutters halvleg.  

9. Antal mål – Ulige/lige Forudsig, om det samlede antal mål vil være et ulige tal eller lige antal (ingen mål i kampen tæller som lige). Forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence tæller ikke. I tilfælde af en afbrydelse, før den ordinære spilletid er blevet spillet, annulleres alle væddemål.

10. Antal mål 1. halvleg – Ulige/lige: Forudsig, om det samlede antal mål i 1. halvleg vil være et ulige antal eller lige antal (ingen mål i kampen tæller som lige) 

11. Samlet antal mål – Over/Under 1. halvleg og Over/Under 2. halvleg: Forudsig, om det samlede antal mål der bliver scoret i en 45 minutters halvleg vil være over eller under et bestemt antal, f.eks. Over/Under 0,5 mål, 1,5 mål, 2,5 mål osv. I tilfælde af at en kamp bliver afbrudt, før halvlegen er afsluttet, vil alle væddemål blive ugyldige, medmindre det allerede er bestemt. 

12. Flere mål: Forudsig, om det samlede antal mål falder inden for det angivne antal for den tilsvarende periode, kamp eller for det tilsvarende hold.

For eksempel:

Real Madrid Flere mål 1-2: Hvis Real Madrid scorer ét eller to mål, så er væddemålet vundet; hvis Real Madrid scorer et andet antal mål, så er væddemålet tabt.

Første halvleg Flere mål 1-4: Hvis det samlede antal mål, der scores i første halvleg af begge hold, er enten ét, to, tre eller fire, så er væddemålet vundet. Hvis det samlede antal mål er et andet, så er væddemålet tabt.

Forlænget spilletid og straffesparkskonkurrencer tæller ikke. Hvis en kamp opgives, inden den regulære spilletid er færdig, vil alle væddemål betragtes som ugyldige, medmindre den angivne periode er færdig, (eks. første halvleg for markeder på første halvleg).

13. Hold der scorer først/andet/Næste mål/Først i halvlegen: Selvmål tæller for det hold målet bliver tildelt.   Hvis INGEN MÅL IKKE tilbydes på dette marked og der ikke er scoret noget mål i den specifikke halvleg, vil væddemål på begge hold være tabte. Forlænget spilletid tæller ikke med henblik på dette marked.  

14. Hold der scorer sidst:  Væddemål bliver ugyldige hvis kampen afbrydes. 

15. 1X2 og Over/Under (Kampresultat og Over/Under): En forudsigelse om hvem der vil vinde kampen, og om det samlede antal mål der bliver scoret i løbet af den ordinære spilletid er Over/Under f.eks Bayern München vinder kampen og over 2,5 mål. Hvis en kamp afbrydes vil alle væddemål på disse markeder blive annulleret. 

16. Kamp resultat og begge hold scorer: En forudsigelse af, hvem der vinder kampen og at begge hold scorer mål inden for den ordinære spilletid. Alle andre resultater er tilgængelige under dette marked, herunder at hold 1 eller 2 vinder til nul, begge hold ikke scorer og begge hold scorer og kampen slutter uafgjort. Hvis en kamp afbrydes vil alle væddemål på disse markeder blive annulleret. 

17. Målscorer markeder

Alle målscorer væddemål, (1./Sidste/Når som helst) tilbydes på udvalgte vigtige kampe. Væddemål afgøres i henhold til om spilleren scorer (1./Sidst/Når som helst) i kampen i den ordinære spilletid. Selvmål tæller ikke for nogen målskyttemarkeder. Odds på unoterede spillere vil altid være tilgængelig på anmodning og disse spillere vil tælle som vindere i tilfælde af, at de scorer og ikke er noteret. 

a.) 1. målscorer i kampen: Væddemål accepteres kun for ordinær spilletid. Dette marked vil blive afgjort på spilleren der scorer det første lovlige mål. Vær opmærksom på, at selvmål ikke tæller i afviklingen af disse væddemål. Hvis kampen afbrydes, tæller det første scorede mål. Hvis der ikke er blevet scoret på tidspunktet for afbrydelsen, bliver alle væddemål ugyldige. Hvis en spiller ikke kommer på banen, regnes denne som “ikke deltager”, hvilket betyder, at alle væddempl på denne spiller er ugyldige.  

"Selvmål”: Hvis det første mål er et "selvmål", vil dette marked blive afgjort på spilleren der scorer det næste lovlige mål, bortset fra væddemål på spillere, der ikke er kommet på banen før det første mål er blevet scoret, hvilket betyder at sådanne spillere betragtes som "ikke deltagere". Alle væddemål på disse spillere vil være ugyldige. 

“Ikke på listen”: Hvis det første mål bliver scoret af en spiller, der ikke er på listen over spillere at satse på, er alle væddemål "tabte", bortset fra væddemål på spillere, der ikke er kommet på banen før det første mål er blevet scoret, hvilket betyder at sådanne spillere anses for "ikke deltagere". Alle væddemål på disse spillere vil være ugyldige. 

b.) Sidste målscorer i kampen: Væddemål accepteres kun for ordinær spilletid. Dette marked vil blive afgjort på spilleren der scorer det sidste lovlige mål. Hvis kampen afbrydes, vil alle væddemål blive ugyldige. Hvis en spiller ikke kommer på banen i kampen, anses denne spiller som "ikke deltager". Alle væddemål på denne spiller vil være ugyldige. 

"Selvmål”: Hvis det sidste mål er et selvmål, vil dette marked blive afgjort på spilleren der scorede det næstsidste lovlige mål, bortset fra væddemål på spillere, der ikke er kommet på banen under kampen. Sådanne spiller erklæres "ikke deltagere" og alle væddemål på disse spillere vil være ugyldige. 

“Ikke på listen”: Hvis det sidste mål bliver scoret af en spiller, der ikke er på listen over spillere at satse på, er alle væddemål "tabte", bortset fra væddemål på spillere, der ikke er kommet på banen i kampen. Sådanne spiller erklæres "ikke deltagere" og alle væddemål på disse spillere vil være ugyldige. 

c.) Målscorer når som helst i kampen: Væddemål accepteres kun for ordinær spilletid. Dette marked vil blive afgjort på alle spillere, der scorer et lovligt mål. Hvis en spiller ikke kommer på banen i kampen overhovedet, erklæres denne spiller for "ikke deltager" og alle væddemål på denne spiller vil være ugyldige. Hvis kampen afbrydes, når som helst, vil alle væddemål som allerede er blevet afgjort forblive gyldige, undtagen væddemål på spillere som ikke er kommet på banen i løbet af kampen inden afbrydelsen. 

d.) Spiller scorer 2 eller flere mål: Væddemål accepteres kun for ordinær spilletid. Dette marked vil blive afgjort på alle spillere, der scorer 2 eller flere lovlige mål. Hvis en spiller ikke kommer på banen i kampen overhovedet, erklæres denne spiller for "ikke deltager" og alle væddemål på denne spiller vil være ugyldige. Hvis kampen afbrydes, når som helst, vil alle væddemål som allerede er blevet afgjort forblive gyldige, undtagen væddemål på spillere som ikke er kommet på banen i løbet af kampen inden afbrydelsen. 

e.) Spiller scorer 3 eller flere mål: Væddemål accepteres kun for ordinær spilletid. Dette marked vil blive afgjort på alle spillere, der scorer 3 eller flere lovlige mål. Hvis en spiller ikke kommer på banen i kampen overhovedet, erklæres denne spiller for "ikke deltager" og alle væddemål på denne spiller vil være ugyldige. Hvis kampen afbrydes, når som helst, vil alle væddemål som allerede er blevet afgjort forblive gyldige, undtagen væddemål på spillere som ikke er kommet på banen i løbet af kampen inden afbrydelsen. 

f.) Spiller, der scorer og deres hold vinder / taber / spiller uafgjort: Væddemål accepteres kun for ordinær spilletid. Dette marked vil blive afgjort på alle spillere der scorer et lovligt mål og deres respektive hold vinder/taber eller spiller uafgjort. Hvis en spiller ikke kommer på banen i kampen overhovedet, erklæres denne spiller for "ikke deltager" og alle væddemål på denne spiller vil være ugyldige. Hvis en kamp annulleres inden afslutningen af 90 minutter og et mål er scoret, er væddemål ugyldige.

g.) Scorecasts: Væddemål accepteres kun for ordinær spilletid. Dette marked vil blive afgjort på den første spiller der scorer et lovligt mål og resultatet af kampen. Selvmål tæller ikke med i den første målscorer, men tæller med i den korrekte score. Hvis en spiller ikke er på banen, når eller inden det første mål scores, så vil denne spiller være en "non-runner" - og alle spil på denne spiller/score betragtes som ugyldige. Hvis kampen afbrydes, vil alle væddemål blive ugyldige. Prisen på scorecast vil være forskellig fra den akkumulerede pris for de to separate resultater.

h.) Spiller, der scorer FØRST og deres hold vinder / taber / spiller uafgjort: Væddemål accepteres kun for ordinær spilletid. Dette marked vil blive afgjort på alle spillere der scorer det første lovlige mål og deres respektive hold vinder/taber eller spiller uafgjort. Hvis en spiller ikke kommer på banen, regnes denne som “ikke deltager”, hvilket betyder, at alle væddempl på denne spiller er ugyldige.  Hvis kampen afbrydes, når som helst, vil alle væddemål som allerede er blevet afgjort forblive gyldige, undtagen væddemål på spillere som ikke er kommet på banen i løbet af kampen inden afbrydelsen. Hvis en kamp annulleres inden afslutningen af 90 minutter og et mål er scoret, er væddemål ugyldige.

i.)  Første målscorer for hjemme-/udeholdet:  Væddemål accepteres kun for ordinær spilletid. Dette marked vil blive afgjort på spilleren der scorer det første lovlige mål for deres hold. Vær opmærksom på, at selvmål ikke tæller i afviklingen af disse væddemål. Hvis kampen afbrydes, tæller det første scorede mål. Hvis der ikke er blevet scoret på tidspunktet for afbrydelsen, bliver alle væddemål ugyldige. Hvis en spiller ikke kommer på banen før det første mål scores, regnes denne som “ikke deltager”, hvilket betyder, at alle væddempl på denne spiller er ugyldige.  

"Selvmål”: Hvis det første mål er et "selvmål", vil dette marked blive afgjort på spilleren der scorer det næste lovlige mål, bortset fra væddemål på spillere, der ikke er kommet på banen før det første mål er blevet scoret, hvilket betyder at sådanne spillere betragtes som "ikke deltagere". Alle væddemål på disse spillere vil være ugyldige. 

“Ikke på listen”: Hvis det første mål bliver scoret af en spiller, der ikke er på listen over spillere at satse på, er alle væddemål "tabte", bortset fra væddemål på spillere, der ikke er kommet på banen før det første mål er blevet scoret, hvilket betyder at sådanne spillere anses for "ikke deltagere". Alle væddemål på disse spillere vil være ugyldige. 

j.) Spiller scorer nøjagtigt 1/2/3: For at vinde skal du med succes forudsige, at en spiller scorer nøjagtigt 1/2/3 mål - i løbet af 90 minutter. Væddemål gælder, så længe din valgte spiller deltager i en del af eller hele kampen. Hvis din valgte spiller ikke deltager i en del af kampen, vil væddemål på denne spiller være ugyldige.   

k.) Spiller scorer i begge halvlege: For at vinde skal du spille på, at en spiller scorer mindst ét mål i begge halvlege af den normale spilletid (90 minutter). Spil betragtes som gyldige, så længe din valgte spiller i en periode spiller i både den første og andel halvleg; hvis de ikke spiller, betragtes spillet som ugyldigt.   

l.) En spiller scorer flere mål en modstanderholdet. For at vinde skal du med succes forudsige, at en spiller scorer flere mål end hele modstanderholdet i løbet af 90 minutter. F.eks. Harry Kane scorer 2 for Tottenham i en 3-1 sejr til Chelsea - Kane har overgået oppositionen 2-1. Væddemål gælder, så længe din valgte spiller deltager i en del af eller hele kampen. Hvis din valgte spiller ikke deltager i en del af kampen, vil væddemål på denne spiller være ugyldige.   

m.) Spiller scorer vindermålet: Væddemål afgøres på at spilleren scorer i kampen inden for 90 minutter. Hvis kampen ikke gennemføres, vil væddemål være ugyldige. Vi vil gøre alt for at sætte odds på alle sandsynlige spillere. Odds på unoterede spillere vil altid være tilgængelig på anmodning og disse spillere vil tælle som vindere i tilfælde af, at de scorer og ikke er noteret. Hvis et hold vinder med mere end et mål, betragtes det adskilte mål som det vindende mål - hvis en kamp slutter 3-1, vil den spiller, der scorer for at gøre det 2-1, blive afgjort som vinderen. Selvmål tæller ikke. Hvis et selvmål betragtes som det vindende mål, overføres afviklingen til det næste mål - hvis en kamp slutter 2-0 efter at et selvmål gør det til 1-0, betragtes målscoreren til 2-0 som vinderen. Hvis vindermålet er et selvmål uden yderligere mål scoret efter (dvs. 1-0), vil alle væddemål være gældende. Hvis der er uenighed om, hvem der scorede målene i en kamp, afgøres væddemål på det første resultat, der offentliggøres af den officielle kilde / styrende instans eller alternativt den officielle hjemmeside for den relevante begivenhed, umiddelbart efter kampen / begivenheden er afsluttet. Eventuelle efterfølgende korrektioner eller ændringer af dette resultat gælder ikke for afviklingsformål. Hvis resultatet ikke straks er tilgængeligt fra den officielle kilde / styrende instans eller den officielle hjemmeside for den relevante begivenhed, eller der er væsentlige beviser for, at den officielle kilde / styrende instans eller den officielle hjemmeside er forkert, bruger vi uafhængige kilder såsom Press Association til at beslutte forlig. I mangel af konsistente, uafhængige beviser eller i nærvær af væsentlige modstridende beviser vil væddemål blive afgjort baseret på vores egen statistik.  

n.) Målscorer head to head væddemål: Væddemål accepteres kun for ordinær spilletid. Begge spillere skal spille fra start for at disse væddemål tæller. Hvis en af spillerne ikke spiller fra start, vil alle væddemål være ugyldige. 

o.) Næste målscorer (live): Kræver, at du forudsiger den spiller, der scorer det næste mål i kampen. Kun tilgængeligt live. Kun 90 minutter, med mindre andet er angivet. Alle spillere, der har deltaget i kampen inden det næste mål er scoret, betragtes som gældende. Væddemål på spillere, der ikke har deltaget i kampen før det næste mål scores, annulleres. Hvis der ikke scores flere mål, vil "Ingen målscorer" være det vindende valg. Hvis der ikke tilbydes noget odds på "Ingen målscorer", og der ikke bliver scoret yderligere mål, vil alle væddemål på markedet være ugyldige. Hvis der tilbydes odds på selvmål og det næste mål er et selvmål, vil væddemål på den valgte spiller der scorer det næste slevmål afgøres som tabte. Hvis selvmål ikke tilbydes, afregnes markedet på det næste mål efter selvmålet. 

p.) 1. målscorer - ulige/lige mål minut: Væddemålet består af to separate valg. Den første spiller, der scorer og måltidspunktet som et ulige eller et lige antal. Begge dele af valget skal være korrekte for at væddemålet betragtes som vundet. Hvis den første spiller, der scorer, ikke har deltaget i kampen på tidspunktet for det første mål, annulleres væddemålet. Hvis kampen slutter målløst, betragtes væddemålet som tabt, medmindre dit valg ikke har deltaget i kampen, i hvilket tilfælde væddemålet annulleres. Væddemål afgøres på det første resultat, der meddeles af den officielle kilde / styrende instans eller alternativt den officielle hjemmeside for den relevante begivenhed. Hvis det første mål er scoret i overtiden i slutningen af den ene halvdel, afgøres væddemålet på det officielle resultat, der er annonceret. For eksempel, hvis det første mål er scoret i 3. minut af første halvlegs overtid og den officielle kilde / styrende organ eller alternativt den officielle hjemmeside for den relevante begivenhed annoncerer tidspunktet for målet som det 45. minut, anses målet for at være scoret i et "ulige" minut til afviklingsformål.

q.) Trialists: Trialists: tæller ikke for væddemål på første eller sidste målscorer.  

r.) 1st Målscorer timecast/ timecast plus: Dette er for tidspunktet for det første scorede mål og hvem der scorede det. Væddemål accepteres kun for ordinær spilletid. Dette marked vil blive afgjort på spilleren der scorer det første lovlige mål. Vær opmærksom på, at selvmål ikke tæller i afviklingen af disse væddemål. Hvis kampen afbrydes, tæller det første scorede mål. Hvis der ikke er blevet scoret på tidspunktet for afbrydelsen, bliver alle væddemål ugyldige. Hvis en spiller ikke kommer på banen, regnes denne som “ikke deltager”, hvilket betyder, at alle væddempl på denne spiller er ugyldige.  

"Selvmål”: Hvis det første mål er et "selvmål", vil dette marked blive afgjort på spilleren der scorer det næste lovlige mål, bortset fra væddemål på spillere, der ikke er kommet på banen før det første mål er blevet scoret, hvilket betyder at sådanne spillere betragtes som "ikke deltagere". Alle væddemål på disse spillere vil være ugyldige.

“Ikke på listen”: Hvis det første mål bliver scoret af en spiller, der ikke er på listen over spillere at satse på, er alle væddemål "tabte", bortset fra væddemål på spillere, der ikke er kommet på banen før det første mål er blevet scoret, hvilket betyder at sådanne spillere anses for "ikke deltagere". Væddemål på disse spillere er ugyldige. Til afviklingsformål er 1. minut af kampen fra 1 sekund til 59 sekunder. Det 2. minut er fra 1 minut til 1 minut og 59 sekunder og så videre. For eksempel, hvis et væddemål placeres på at det første mål bliver scoret mellem 1 og 10 minutter og et mål scores efter 10 minutter og 49 sekunder, er væddemålet tabt, da dette falder inden for tidsrammen 11 til 20 minutter.  

Hvis et mål scores i ovetiden i første halvleg, er det vindende valg 41-50 min. Hvis et mål scores i ovetiden i anden halvleg, er det vindende valg 81-90 min.  Hvis kampen annulleres, efter det første mål er blevet scoret, vil alle væddemål gælde. Hvis der ikke er scoret noget mål, annulleres alle væddemål

s.) Målscorer når som helst timecast/ timecast plus: Dette er for tiden en spiller scorer et mål før/efter en bestemt tid. Væddemål accepteres kun for ordinær spilletid. Dette marked vil blive afgjort på alle spillere, der scorer et lovligt mål. Hvis en spiller ikke kommer på banen i kampen overhovedet, erklæres denne spiller for "ikke deltager" og alle væddemål på denne spiller vil være ugyldige. Hvis kampen afbrydes, når som helst, vil alle væddemål som allerede er blevet afgjort forblive gyldige, undtagen væddemål på spillere som ikke er kommet på banen i løbet af kampen inden afbrydelsen. Til afviklingsformål er 1. minut af kampen fra 1 sekund til 59 sekunder. Det 2. minut er fra 1 minut til 1 minut og 59 sekunder og så videre. For eksempel, hvis et væddemål placeres på at det første mål bliver scoret mellem 1 og 10 minutter og et mål scores efter 10 minutter og 49 sekunder, er væddemålet tabt, da dette falder inden for tidsrammen 11 til 20 minutter.  

Hvis et mål scores i ovetiden i første halvleg, er det vindende valg 41-50 min. Hvis et mål scores i ovetiden i anden halvleg, er det vindende valg 81-90 min.   Hvis kampen annulleres, efter det første mål er blevet scoret, vil alle væddemål gælde. Hvis der ikke er scoret noget mål, annulleres alle væddemål.

t.) Samlet trøjenummer:   Selvmål tæller, d.v.s. at trøjenummeret for den spiller der scorer selvmålet, tæller for det hold målet bliver tildelt. Trøjenummeret vil være den trøjde spilleren har på når han kommer på banen i starten eller i løbet af kampen som indskiftning. Spillere hvis trøje ikke har et nummer, gives nummer 12. I tilfælde af at kampen annulleres, før kampen er spillet færdig, annulleres alle væddemål.

u.) Hvordan bliver det første mål scoret: Frispark er vindervalget, hvis der bliver scoret direkte på frispark og det tæller som en officiel scoring. Andre scorede mål som ikke er selvmål, et direkte frispark eller straffespark eller header afvikles som spark. Det betyder at når bolden lander i nettet til et lovligt mål med og en anden del af kroppen end hovedet, og hvis det ikke er selvmål, et direkte frispark eller straffspark, tæller det som et skud. Denne regel gælder også for efterfølgende mål. Vi kan også tilbyde, om det første mål i en kamp bliver scoret med venstre ben, højre ben, hovedet eller enhver anden del af kroppen.  

Hvis målet krediteres en spiller, men bolden rammer en anden spiller, inden den lander i målet, tages denne berøring ikke med i betragtning. For eksempel, hvis en spiller rammer bolden med sin venstre fod, men bolden rammer en forsvarspillers knæ på vej ind i målet, er venstre fod stadig det vindende valg.  

Selvmål tæller ikke på dette marked - Hvis et selvmål regnes for et selvmål, afregnes væddemål på det efterfølgende mål.

18. Handicap væddemål: Handicap-væddemål afgøres på den baggrund, at et af holdene bliver tilskrevet et eller flere mål inden start. Væddemål afregnes ved at tilføje eller fratrække målet/målene til/fra det normale resultat. Væddemål vil være ugyldige, hvis kampen afbrydes inden afslutningen af den ordinære spilletid. 

19. Halv tid/Fuld tid: Dette væddemål er tilgængeligt på de fleste kampe hvor 1X2 odds er citeret. Væddemål afregnes på baggrund af kampens resultat ved halv tid og fuld tid (f.eks. i slutningen af 45 minutter, inklusive skadetid og fuld tid fløjt) Væddemål vil være ugyldige, hvis kampen afbrydes inden afslutningen af den ordinære spilletid. 

20. Resultat af 1. halvleg/resultat af 2. halvleg: Kunder bliver bedt om at forudsige resultatet af hver separat halvleg i en 90 minutters kamp. For eksempel: Hvis Lincoln spiller mod Dagenham og fører 1-0 ved pausen og kampen derefter slutter 1-0 efter 90 minutter, er resultatet at Lincoln vinder første halvleg og uafgjort er resultatet af anden halvleg.

21. Dobbelt chance: Væddemål bliver afgjort på følgende mulige udfald i en specificeret fodboldkamp, f.eks 

 • 1 eller X – Hvis resultatet er en hjemmesejr eller uagjort, er disse valg vindervalg. 
 • X eller 2 – Hvis resultatet er uafgjort eller en udesejr, er disse valg vindervalg. 
 • 1 eller 2 – Hvis resultatet er en hjemmesejr eller udesejr, er disse valg vindervalg. 

Hvis en kamp bliver spillet på et neutralt sted, betragtes det hold, der er opført først, som hjemmeholdet i forbindelse med væddemål. Alle væddemål afregnes ved almindeligt spil, f.eks. Celtic mod Rangers:  

 • Hjemmesejr/afgjort - Celtic vinder/kampen ender uafgjort  
 • Udesejr/afgjort - Rangers vinder/kampen ender uafgjort  
 • Udesejr/Hjemmesejr - Celtic vinder/Rangers vinder 

22. Uafgjort intet væddemål Hvilket hold vinder kampen? Hvis kampen ender uafgjort, vil indsatser blive tilbagebetalt, f.eks. uafgjort intet væddemål, hjemmesejr intet væddemål og udesejr intet væddemål. 

23. Hjørnespark markeder: Hjørnespark som tildeles, men ikke tages tæller ikke, f.eks. hjørnespark bliver tildelt før det endelige slutfløjt men som ikke bliver taget før slutningen af den ordinære spilletid, tæller dette ikke til afviklingsformål. 

a.) Antal hjørnespark i en specifik 15-minutters periode: Væddemålene afgøres på det nøjagtige tidspunkt, hjørnesparkene tages eller vurderes taget af relevante tredjepartsleverandører. Hvis det tildelte hjørnespark ikke tages, tæller det ikke til afviklingsformål. 

b.) Antal hjørnespark (Ordinær spilletid) – samlet over/under: Væddemål vil blive afgjort på det samlede antal hjørner i den ordinære spilletid. I tilfælde af en afbrydelse, før den ordinære spilletid er blevet spillet, vil alle væddemål blive ugyldige, medmindre det allerede er bestemt. 

c.) Antal hjørnespark – Hold 1/Hold 2 i 1. og 2 2. halvleg: Væddemål afgøres på antallet af hjørnespark i den ordinære spilletid for specificeret hold og i den specificeret halvleg af kampen. 

d.) Flest hjørnespark (3-vejs): Væddemål vil blive afgjort på holdet, der får flest hjørnespark i den ordinære spilletid. I tilfælde af en afbrydelse, før den ordinære spilletid er blevet spillet, vil alle væddemål blive ugyldige. 

e.) Flest hjørnespark i 1. halvleg/2. halvleg (3-vejs): Væddemål vil blive afgjort på den halvleg der blivet taget flest hjørnespark i. I tilfælde af en afbrydelse, før den ordinære spilletid er blevet spillet, vil alle væddemål blive ugyldige. 

f.) Jagt på 3 hjørnespark og jagt på 3 hjørnespark – 2. halvleg: Væddemål vil blive afgjort på det hold der først når det nævnte antal hjørnespark. I tilfælde af en afbrydelse, før den ordinære spilletid er blevet spillet, vil alle væddemål blive ugyldige. Væddemål vil være ugyldige, hvis det nævnte antal ikke nås af et af holdene. 

g.) Antal hjørnespark - Ulige/lige: Forudsig, om det samlede antal hjørnespark vil være et ulige tal eller lige antal (ingen hjørnespark i kampen tæller som lige). 

h.) Antal hjørnespark 1. halvleg – Ulige/lige: Forudsig, om det samlede antal hjørnespark i 1. halvleg vil være et ulige antal eller lige antal (ingen hjørnespark i kampen tæller som lige). 

i.) Hjørnespark - dobbelt resultat: Dette marked tilbyder væddemål på, hvilket hold der får flest hjørnespark i første halvleg og hvilket hold der får flest hjørnespark i anden halvleg

j.) Til afviklingsformål vil timingen af hjørnespark være baseret på det tidspunkt, sparket blev taget og ikke det tidspunkt, hvor det blev tildelt.

24. Kort/advarsler:

Kun kort vist i den ordinære spilletid tæller, så kort der vises i forlænget spilletid tæller ikke til afvikling. Kort der annulleres af dommeren i løbet af kampen, eller vises til spillere som ikke er aktive på banen, samt kort vises inden første fløjt eller efter sidste fløjt tæller ikke. Kort vist i pausen tæller som kort i den anden halvleg og for markeder, der inkluderer hele spilletiden.

Kort der vises mellem det sidste fløjt i den ordinære spilletid og det første fløjt i forlænget spilletid tæller ikke.

Under turneringer afgøres spil på det samlede antal kort, der gives i en specifik FIFA- eller UEFA-turnering. Det officielle resultat fra FIFA- eller UEFA-webstedet vil blive brugt til afvikling.

a.) Første gule/røde kort: Hvis to eller flere spillere modtager et kort for den samme hændelse, betragtes vinderen med hensyn til afgørelse som den spiller, der først fik vist et kort af dommeren. Hvis den valgte spiller ikke deltager eller kommer på banen efter det første kort, er spil på dette valg ugyldige.

b.) Modtager (spiller X) et gult kort (kun ordinær spilletid)?: Kun spillere, der deltager i kampen, gælder for dette marked. Kort, der vises til andre end aktive spillere på et af holdet - dvs. til trænere eller spillere på bænken - tæller ikke.

c.) Antal gule kort (i alt): Hvis en spiller sendes af banen efter to gule kort, gælder dette som to gule kort, dvs. 1 gult kort – 1, 2 gule kort resulterer i et rødt kort – 2, direkte rødt kort – 0 gule kort. Hvis kampen afbrydes, betragtes alle spil som ugyldige, med mindre et spil allerede er blevet afgjort - f.eks. Hold A får over 2,5 gule kort - Hold A modtager tre gule kort, inden kampen bliver afbrudt. Kort, der vises til andre end aktive spillere på et af holdet - dvs. til trænere eller spillere på bænken - tæller ikke.

d.) Antal røde kort (i alt): Hvis en spiller sendes af banen efter at have modtaget to gule kort, tæller dette som ét rødt kort. Direkte røde kort tæller ikke som ét rødt kort. Hvis kampen afbrydes, betragtes alle spil som ugyldige, med mindre et spil allerede er blevet afgjort - f.eks. Hold A får over 0,5 røde kort - Hold A modtager et rødt kort, inden kampen bliver afbrudt, og spillet er derfor vundet.

e.) Antal kort (det samlede antal gule og røde kort): Maks. tre forskellige kort kan tildeles den samme spiller, dvs. et gult kort - 1, et direkte rødt kort – 2, to gule kort, der resulterer i et rødt kort - 3. Hvis kampen afbrydes, betragtes alle spil som ugyldige, med mindre et spil allerede er blevet afgjort - f.eks. Hold A får over 3,5 kort - Hold A modtager tre gule kort og et rødt kort, inden kampen bliver afbrudt, og spillet er derfor vundet.

f.) Antal gule kort (point): Hvis en spiller sendes af banen efter to gule kort, gælder dette som to gule kort, dvs. et gult kort – 10 point, to gule kort resulterer i et rødt kort – 20 point, direkte rødt kort – 0 point. Hvis kampen afbrydes, betragtes alle spil som ugyldige, med mindre et spil allerede er blevet afgjort - f.eks. Hold A får over 25 gule kortpoint - Hold A modtager tre gule kort (dvs. 30 point), inden kampen bliver afbrudt, og spillet er derfor vundet.

g.) Antal røde kortpoint: Hvis en spiller sendes af banen efter to gule kort, tæller det som ét rødt kort (25 point). Hvis kampen standses helt, betragtes alle spil som ugyldige, medmindre markedet allerede er afgjort - f.eks. Hold A får over 20 rødt kort-point - hvis ét rødt kort (25 point) gives til Hold A, inden kampen standses, afgøres spillet som værende vundet-

h.) Samlet antal kort-point: Et gult kort - 10 point, direkte rødt kort - 25 point, to gule kort, der resulterer i et rødt kort - 35 point. Hvis kampen afbrydes, betragtes alle spil som ugyldige, med mindre et spil allerede er blevet afgjort - f.eks. Hold A får over 20 røde kort-point - Hold A modtager et rødt kort (25 point), inden kampen bliver afbrudt, og spillet er derfor vundet.

25. Halvleg væddemål  Alle væddemål placeret på resultater, der finder sted i løbet af 1. halvleg, gælder for perioden mellem kampstart og slutningen af 1. halvleg (dvs. slutningen af 45 minutter + tillægstid). Væddemål vil blive ugyldige hvis kampen afbrydes, medmindre resultatet allerede er afgjort. Dette inkluderer væddemål på markedet "Halvleg eller fuld tid" (spillet vindes, hvis resultatet er sandt enten ved halvlegen eller fuld tid). Hvis kampen afbrydes efter afslutningen af 1. halvleg vil vindende valg for denne periode stå og alle andre indsatser vil være ugyldige.  

a.) Alle væddemål sat på resultater, der indtræffer i pausen gælder for perioden mellem slutningen af 1. halvleg og tidspunktet for starten af 2. halvleg. 
b.) Alle væddemål placeret på resultater, der finder sted i løbet af 2. halvleg, gælder for perioden fra starten af 2. halvleg til slutningen af 2. halvleg.  
c.) Starten/slutningen af halvlegen defineres af dommerens fløjte, der starter/slutter den respektive halvleg. 
d.) Alle kort, der vises uden for almindeligt spil, tæller ikke (kort vist i pausen tæller, men alt efter fuld tid tæller ikke med).

26. Hold vinder begge halvlege: 90 minutters kampen behandles som to separate 45 minutters halvlege, og derfor skal dit valg score flere mål end det andet hold i hver af de to halvlege, f.eks. hvis dit valg scorer i første halvleg af kampen og kampen slutter 1-0, selvom første halvleg blev vundet 1-0, var målscoren i anden halvleg 0-0 og dermed uafgjort. Hvis dette sker, anses kun den første halvleg som et vindervalg og derfor tabes spillet. 

27. Selvmål:  Hold: For væddemål, der refererer til hold, tæller selvmål altid for det hold, målet er tildelt til i kampen. D.v.s. at hvis en spiller fra Hold A scorer selvmål, tæller målet for Hold B i spilafviklingen. 

a.) Målscorere: i forbindelse med væddemål på målscorere, tæller selvmål ikke. 
b.) For alle andre væddemål på mål, tæller selvmål med mindre andet er angivet. 

28. Målmarkeder:

a.) Halvleg med flest mål: For dette marked skal du beslutte, hvilken af de to halvlege, der vil indeholde flest mål og også hvis de to halvlege ender uafgjort, altså om begge halvlege indeholde den samme mængde mål.

b.) Tidspunkt det første mål scores: For dette marked skal du beslutte, hvornår det første mål i kampen scores inden for den angivne tidsperiode. Kun enkeltspil accepteres på dette marked.  

c.) Hold der scorer flest mål/kamp: Spil på, hvilket hold/i hvilken kamp der producerer flest mål på en given kampdag. I tilfælde af uafgjort gælder reglerne for dead heat, medmindre odds på uafgjort er tilbudt.  

Kun de navngivne kampe tæller til væddemål. Hvis der tilbydes fem eller flere kampe og to eller flere af kampene udsættes, er alle væddemål ugyldige. Hvis der tilbydes færre end fem kampe og en eller flere af kampene udsættes, er alle væddemål ugyldige.  

29. Spillets vej: Dette væddemål vil blive afgjort på det første hold der tager føringen i kombination med det endelige resultat i slutningen af den ordinære spilletid, uanset hvor ofte føringen kan have ændret sig imellem. 

30. Hold der kommer foran når som helst. Væddemål afregnes, når et hold tager føringen i en kamp. Selvmål tæller også . F.eks. Chelsea spiller mod Tottenham og Chelsea kommer foran på et selvmål af en Tottenham spiller. Chelsea tildeles målet, så Chelsea er det vindende valg på "Holder kommer foran" markedet. Begge hold kan afvikles som vindere på dette marked, f.eks. hvis Chelsea kommer foran 1-0 og Spurs derefter kommer foran 2-1, har begge hold føringen i kampen og derfor er begge valg vindere. Normale 90 minutters væddemålsregler gælder.  

Hvis en kamp opgives, efter at den er begyndt, annulleres alle væddemål på dette marked, undtagen hvor afregningen allerede er bestemt. For eksempel, hvis et af eller begge hold har ført på det tidspunkt, hvor kampen blev annulleret, vil "Ja" blive afgjort som vinder for det eller de relevante valg.

31. Hold der er foran ved pausen men ikke vinder kampen. Oddset er på at holdet er foran ved pausen men ikke vinder kampen (altså at kampen ender uafgjort eller holdet taber. I tilfælde af at kampen annulleres, før kampen er spillet færdig, annulleres alle væddemål.  

32. Hold der scorer først og sidst: Hvis kampen ender uafgjort, vil væddemål på alle markeder være ugyldige. Forlænget spilletid tæller ikke med henblik på dette marked.  

33. Tidsperioder: For alle væddemål, der henviser til hændelser eller resultater i forhold til tidsperioder, vil væddemål blive afgjort på det nøjagtige tidspunkt som vist af klokken på TV/feedudbyderne, f.eks. 15 minutters indsatser, tidspunkt for første mål og tidspunkt for sidste mål. Hvis resultaterne fra tv-dækning/feedudbydere ikke er tilgængelige eller tvetydige, vil resultater blive baseret på officielle statistikker og data fra tredjepartsleverandører. 

a.) 0-10 minutter- væddemål på frispark, hjørnespark og indkast minutter (kan også omfatte kort, mål og resultatet af perioden på 10 minutter): dette marked tilbydes for antallet af frispark, hjørnespark og indkast i en 10 minutters periode i en en kamp. Segmentet på 80 minutter til fuld tid inkluderer enhver standsning / overtid i slutningen af kampen.  

 • Til afviklingsformål klassificeres et straffespark ikke som et frispark, og det faktiske frispark, hjørne eller indkast skal afsluttes for at blive talt med i det samlede antal. Med andre ord, blot at blive tildelt et frispark osv. tæller ikke med til afviklingsformål.  

b.) Rapid fire fodboldmarkeder: Rapid Fire er et innovativt og øjeblikkeligt live produkt, der tilbydes på udvalgte fodboldkampe. Et specifikt væddemålsvindue til at placere væddemål på, hvad det næste resultat af kampen bliver.   

Rapid Fire består af følgende markeder, der tilbydes med forskellige intervaller under kampen:   

 • Næste set piece  
 • Hvad nu?   
 • Et hurtigt mål   

Spil på, om der bliver scoret et mål i de næste 60 sekunder, hvor et frispark, hjørne eller et straffespark bliver taget.   

Væddemålsvinduet for Rapid Goal-markeder aktiveres typisk kort efter, at fløjten blæses for et frispark i et angrebsområde, hjørne eller straffespark og lukkes et par sekunder, før frisparket, hjørnesparket eller straffesparket faktisk tages.   

Så snart frisparket, hjørnesparket eller straffesparket er taget, begynder en nedtællingsbjælke på skærmen at tælle ned fra 60, hvilket repræsenterer de 60 sekunder, hvor et mål skal scores for at blive betragtet som et "Hurtigt mål" og efterfølgende resulteret som et vellykket væddemål.   

I tilfælde af at dommeren blæser fløjten for et straffespark i løbet af 60 sekunders hurtigt mål i kampen, anses straffesparket for at have fundet sted inden for 60 sekunders spilletid, uanset hvornår det faktisk er udført.   

For eksempel: hvis (i) dommeren fløjter til et straffespark i det 59. sekund efter et frispark og hjørnespark (ii) straffesparket er vellykket, så uanset hvornår straffesparket faktisk blev udført, vil målet anses for at være scoret inden for 60 sekunders live perioden med det formål at opnå et hurtigt mål væddemål.  

Til resultatformål anses et mål for at være scoret i det øjeblik, bolden helt krydser målstregen inden for målstolperne, forudsat at dommeren i sidste ende tildeler målet. (F.eks. Hvis bolden passerer mållinjen inden for målstolperne inden for 60 sekunders hurtigt mål perioden, men målet ikke tildeles, fordi der f.eks. opstod en fejl før skuddet, anses målet som ikke scoret.)    

Rapid Fire-markeder stilles til rådighed for kunder med forskellige intervaller i udvalgte kampe. Resultatet er specifikt for det angivne tidspunkt under kampen som vist i markedets header.   

Spilvinduet når markedet er aktiveret, vises en 40 sekunders nedtællingstimer fremhævet med grønt, dette er væddemålsperioden. Nedtællingstimeren skifter til rød for at fremhæve de sidste 10 sekunder af væddemuligheden.   

"Afkølingsperiode": Efter 40 sekunders væddemålsvinduet bliver nedtællingstimeren grøn med en periode på 'ikke flere væddemål'. Markedet viser denne status i 10 sekunder.   

Igangværende: Meddelelsen "Igangværende" vises fremhævet med blåt efter perioden "Afkøling", hvor alle accepterede væddemål nu er aktive.   

Resultat: når resultatet er kendt, vil det vindende valg blive fremhævet inden for markedet, dette angiver, at væddemål nu er afgjort. Rapid fire markedet forbliver suspenderet indtil næste gang markedet aktiveres.   

For begge Rapid Fire-markeder kan enhver af indsatsmulighederne suspenderes når som helst i løbet af 40 sekunders væddemålsvinduet, hvis den erhvervsdrivende finder det nødvendigt.   

Følgende regler gælder for dette marked:   

Fodboldspil afgøres på basis af resultater bestemt af Press Association's (PA) oprindelige beslutning. Hvis PA ikke dækker en kamp, vil afviklingen være baseret på resultaterne som bestemt af den relevante fodboldforening.  

34. Resultat efter X minutter: Væddemål på, hvem der vinder en kamp på bestemte tidspunkter i løbet af kampen. Markeder afregnes på scoren kl. 14:59 for markedet for 15 minutter; 29:59 for markedet for 30 minutter; 59:59 for markedet for 60 minutter og 74:59 for markedet for 75 minutter.  

35. Tidspunkt for første mål: Til afviklingsformål er 1. minut af kampen fra 1 sekund til 59 sekunder. Det 2. minut er fra 1 minut til 1 minut og 59 sekunder og så videre. For eksempel, hvis et væddemål placeres på at det første mål bliver scoret mellem 1 og 10 minutter og et mål scores efter 10 minutter og 49 sekunder, er væddemålet tabt, da dette falder inden for tidsrammen 11 til 20 minutter.  

Hvis et mål scores i ovetiden i første halvleg, er det vindende valg 41-50 min. Hvis et mål scores i ovetiden i anden halvleg, er det vindende valg 81-90 min.   

Hvis kampen annulleres, efter det første mål er blevet scoret, vil alle væddemål gælde. Hvis der ikke er scoret noget mål, annulleres alle væddemål.

a.) Tidspunkt for næste mål i kampen: Hvis et mål scores i ovetiden i første halvleg, er det vindende valg 41-50 min. Hvis et mål scores i ovetiden i anden halvleg, er det vindende valg 81-90 min.   

b.) Tidspunkt for næste hjemme/udemål: I kampe der spilles på en neutral bane, betragtes hjemmeholdet som det først navngivne. For eksempel, hvis en begivenhed kaldes "Holland - Spanien", vil Holland være hjemmeholdet, da de står først og Spanien vil være udeholdet.  

Hvis et mål scores i ovetiden i første halvleg, er det vindende valg 41-50 min. Hvis et mål scores i ovetiden i anden halvleg, er det vindende valg 81-90 min.

c.) Tidligt/Sent mål i perioden før/efter: Væddemål på tidligt/sent måltid i kampen. Markeder afregnes på tidspunktet for det tidlige/sene mål tid før tid “x” og efter tid “y” ”. For eksempel:   
Tidlig måltid - Før/efter 15 minutter, dvs. før er 0-14: 59 minutter og efter er 15:00 - 90:00 minutter.  Væddemål vil være ugyldige hvis der ikke scores noget mål.  

36. Offiicel overtid 1. halvleg/2. halvleg: Spillet på længden på overtiden afvikles i henhold til det antal minutter der vises af den fjerde dommer, i stedet for den tid der faktisk spilles. 

37. Clean sheet:  Spiller – Navngivet spiller må ikke indkassere et mål i løbet af hele kampen (skal spille hele kampen). Hvis spilleren bliver udvist eller udskiftet, tabes væddemålet. Gælder kun for 90 minutters kampe. Væddemålet annulleres hvis kampen aflyses.

Hold - Navngivet hold må ikke indkassere et mål i løbet af hele kampen (kampen skal spilles indtil slutfløjtet). Gælder kun for 90 minutters kampe. Væddemålet annulleres hvis kampen aflyses.

38. Væddemål på forlænget spilletid:  Forlænget spilletid defineres som enhver planlagt spilletid mellem slutningen af normal tid (dvs. 90 minutters spilletid plus tid tilføjet som overtid) og slutningen af kampen.  

Forlænget spilletid er ikke inklusiv straffesparkskonkurrence. Alle markeder for forlænget spilletid, såsom "Korrekt score" eller "Tidspunkt for første mål", starter fra begyndelsen af forlænget spilletid og inkluderer ikke normal tid. For eksempel, hvis kampen slutter 2-2 ved afslutningen af normal tid og der ikke bliver scoret mål i den forlængede spilletid vil markedet for "ekstra tid korrekt score" blive afgjort som "0-0". 

39. Straffesparksmarkeder:  Markeder, der tilbyder odds på straffespark, der bliver scoret eller brændes, afgøres med alle valg som tabere, hvis der ikke tildeles nogen straffespark. Til afviklingsformål vil tidspunktet for straffespark være baseret på det tidspunkt, hvor sparket blev taget, og ikke det tidspunkt, hvor det blev tildelt.  

40. Straffesparkskonkurrencer: Live-markederne "Vinder af straffesparkskonkurrence", "Resultatet af næste straffespark", "Sudden death?" og "Samlet konverterede straffespark" gælder kun for resultatet af en straffesparkskonkurrence. Scoringer på straffespark i normal tid og/eller forlænget spilletid, tæller ikke med henblik på dette marked. En straffesparkskonkurrence er nået sudden death når begge hold har taget 5 straffespark og der stadig står uafgjort. Sudden death runder med et spark hver tages derefter, indtil det ene hold scorer og det andet hold brænder. Hvis der ikke afvikles en straffesparkskonkurrence i kampen, vil væddemål på disse fire live-markeder være ugyldige.

a.) Sejr efter straffesparkskonkurrence: For at væddemålet kan vinde, skal kampen gå til en straffesparkskonkurrence. Hvis kampen ikke går til en straffesparkskonkurrence, vil væddemål være tabt. 

b.) Spiller involveret i straffesparkskonkurrence: Odds på at en spiller tager et straffespark i en straffesparkskonkurrence. Spilleren skal være på banen ved slutningen af den forlængede spilletid for at væddemålet kan gælde.

41. Første/sidste målmand der rører bolden i kampen: Bliver afgjort på den første udpegede målmand, der rører bolden i åbent spil.

42. Første kamp der ender uafgjort Hvor "Første kamp der ender uafgjort" kun indeholder begrænsede valg, vil andre være tilgængelige på anmodning. Hvis ingen kamp i turneringen opfylder kravene, vil alle væddemål være ugyldige. Hvis kampe er planlagt til at starte samtidigt og disse er de første kampe, der opfylder kravet, gælder reglerne for dead heat uanset tidspunktet for det endelige slutfløjt (0-0) eller de tidspunkter der scores (4/5 mål). 

43. Hvor mange mål bliver der scoret i Liga X (kampe spillet på dato X)?: Dette væddemål refererer til det samlede antal mål scoret i kampe på en given dag på et bestemt tidspunkt, d.v.s. at alle kampene skal starte på samme tid. Hvis en eller flere kampe bliver udsat eller tilføjet i kalenderen efter de første odds er offentliggjort, er alle spil ugyldige. Skulle en kamp blive stoppet før den er fuldført, annulleres alle spil. 

44. Hold der går videre til næste runde: Hvis en kamp der tilbydes i en specifik runde eller en specifik turnering udsættes, vil spillene stadigvæk tælle uanset hvor lang udsætningen er. Hvis et hold kvalificerer sig til den næste runde, men ingen kampe spilles, (hvis modstanderen eks. trækker sig eller diskvalificeres), vil alle spil på det kvalificerende marked betragtes som ugyldige. Når en pris gives for, at et hold kvalificerer sig til den næste runde i en given turnering baseret på to kampe, vil spil, der placeres på det marked, afgøres med det samme, efter anden kamp er spillet færdig, på baggrund af begge kampes resultater. Dette inkluderer den normale spilletid, overtid, der tilføjes af en af dommerne efter den normale spilletid, forlænget spilletid, udemål, hvis dette er relevant, og straffesparkskonkurrencer; hvis den uafgjorte kamp fortsættes på en af disse måder. I tilfælde hvor en af kampene ikke længere spilles på det annoncerede sted, vil spil stadig betragtes som gyldige, så længe spillestedet forbliver i samme land og ikke skiftes til modstanderens grund/et andet land. Hvis dette sker, annulleres alle væddemål. Kampe, der oprindeligt skulle spilles i et neutralt land, vil stadig betragtes som gyldige, hvis de flyttes til et andet land. Hvis et uafgjort resultat reduceres fra to kampe til én kamp, vil alle kvalificerende spil på holdene betragtes som ugyldige.

45. Kombi+/Price Boosts og Lightning Boosts/Byg et bet - Price Boost: Kombi+ eller forbedret odds: Denne kategori indeholder udvalgte væddemål, hvor der tilbydes specielle odds - oddsene for disse væddemål er højere end dem, der tilbydes på de samme væddemål i det normale udvalg af væddemål. Væddemål, der er placeret i denne kategori, vil være multivæddemål, der består af mindst to, tre eller fire valg til et forbedret odds, f.eks. at Bayern München, Borussia Dortmund og Werder Bremen alle vinder (forbedret fra 3,50 til 4,20). Hvis et af de nævnte hold ikke spiller eller kampe ikke er afsluttet på den angivne dato, annulleres alle væddemål på kampen. 

a.) Price Boosts og Lightning Boosts: Denne kategori indeholder enkeltvalg, der er blevet boostet i pris, kun tilgængelig som enkeltspil, f.eks. at Hold A vinder kampen og begge hold scorer. Hvis en valgt spiller ikke spiller på den bestemte dato, vil alle spil være ugylidge. 

b.) Byg et bet - Price Boost: Denne kategori er et udvalg af flere markeder eller relaterede uforudsete tilbud, der tilbydes som en enkelt pris, f.eks. Hold A scorer først, hold B vinder kampen, Hold B får over 3,5 gule kort og spiller A scorer når som helst i kampen. Hvis en valgt spiller ikke spiller på den bestemte dato, vil alle spil være ugylidge. Hvis en spiller kommer ind på spilområdet før markedet kan afklares, f.eks. 1. mål eller når som helst målscorer, så vil væddemål stå. 

46. Resten af kampen - Nuværende score/resten af halvlegen - Aktuelt resultat (live væddemål): Dette spil afgøres i henhold til resultatet af kampen fra spillet blev sat til slutningen af regulær tid. Det korrekte resultat er det teoretiske resultat af kampen, hvis resultatet var 0:0 da spillet blev sat. Den aktuelle score på tidspunktet for placerngen af væddemålet vises i markedets titel (fx: ‘resten af kampen - aktuelt resultat 1:2’). Spillet "resten af kampen - aktuelt resultat " afvikles i overensstemmelse hermed. 

47. Første forsvarende hold hvis overligger/stolpe bliver ramt først: Alle ramte overliggere og stolper tæller i forbindelse med dette spil, uanset om stolpen/overliggeren rammes i forbindelse med et mål eller ej, d.v.s. hjemme, ingen overligger/stolpe, hjemme. 

48. Conference-specials : Alle spil, der tilbydes under "Conference-specials" refererer til kampene i specifikke ligaer, der starter på bestemte tidspunkter (oplysninger om de spil, der er involveret, er tilgængelig direkte event-siden). Resultatet af spil er baseret på de aggregerede resultater (dvs. mål, kort, sanktioner ...) for de involverede hjemme- og udehold. I tilfælde af aflysninger, forsinkelser eller afbrydelser, gælder følgende regler: 

 • I tilfælde hvor mindst en af de involverede kampe starter mere end en time efter det planlagte kick-off, er alle spil ugyldige.  
 • I tilfælde hvor mindst en af de involverede kampe afbrydes, vil alle spil, med undtagelse af dem der allerede er afsluttet, være ugyldige. 
 • I tilfælde hvor mindst en af de involverede kampe bliver afbrudt og fortsætter mere end 60 minutter efter afbrydelsen, er alle spil ugyldige. 

Spil på 'Hvilket hold der scorer 1. mål vil blive afgjort i henhold til hvilket hold der scorer først i centraleuropæisk tid og uafhængigt af hvor lang tid der er spillet i hver kamp. 

49. Byg et spil: For vejledning om væddemål, der er blevet opsat med Byg et spil, henvises der til de generelle betingelser og vilkår for Byg et spil Disse vil altid have forrang i forhold til de fodboldregler, der er anført ovenfor. Til reference kan Build a bet-markeder kun benyttes med multispil. Enkeltspil er kun tilgængelige på markeder, der er indikeret som værende til enkeltspil.

50. Stjernespiller: Byg et spilI tilfælde af, at spilleren ikke starter kampen, annulleres alle væddemål. Ekstra tid og straffesparkskonkurrence tæller ikke. Forlænget spilletid og straffesparkskonkurrencer tæller ikke. 

51. Skud (kamp, hold og spiller): Byg et spil: Klassificeres som et klart og intentionelt forsøg mod modstanderes mål. Dette inkluderer alle skud på mål, skud forbi målet og blokerede skud.

Skud på mål: Et skud på mål defineres som ethvert målforsøg der:

 • Lander i nettet uanset hensigt.
 • Er et klart forsøg på at score, der ville være gået i nettet, men blev reddet af målmanden eller bliver stoppet af en spiller, der er den sidste mand hvor målmanden ikke har nogen chance for at forhindre målet (sidste linjeblok).

Skud, der direkte rammer målrammen, tælles ikke som skud på mål, medmindre bolden går ind og tildeles som et mål.

Skud, der blokeres af en anden spiller, der ikke er den sidste mand, tælles ikke som skud på mål.

https://stats-portal.statsbomb.com/ vil benyttes som den primære datakilde til afvikling af disse markeder. I tilfælde hvor https://stats-portal.statsbomb.com/ ikke er tilgængelig som resultat, vil vi forsøge at få resultaterne fra en anden officiel datakilde.

Enkeltspil på skud på mål: Et forsætligt forsøg på at score på mål. Inkluderer alle mål, der scores, og skud på mål, der reddes af målmanden. Inkluderer også skud på mål, der blokeres af den sidste forsvarsspiller, som dermed forhindrer, at bolden rammer målet. Vi har oplistet flere forskellige scenarier med forskellige skudtyper nedenfor og specificeret, om disse betragtes som skud på mål eller ej. Bemærk at dette udelukkende er en vejledende guide. Den endelige beslutning bekræftes af Opta, og vi afgør alle vores markeder baseret på deres data.

Alle markeders resultater baseres på OPTA-data, og live-statistikken fra Opta udgives her.  Kun for ordinær spilletid, ikke forlænget spilletid.
Indsatser returneres for alle spillere, der ikke starter inde i kampen.

52. Skud forbi mål (kamp, hold og spiller)

Byg et spil: Et intentionelt forsøg på mål, der enten: Rammer over eller forbi målet uden at få kontakt med en anden spiller.

 • Var på vej over eller forbi målet, men blev stoppet af målvogteren.
 • Var på vej over eller forbi målet, men blev stoppet af en anden spiller end målvogteren.
 •  Rammer enten målets stolpe eller overligger, så der ikke scores et mål.

53. Oplæg: Byg et spil: Der er målassisterende og førsteassisterende markeder som vil blive afgjort som følger.

a.) Målassistent: Byg et spil: Den sidste berøring (aflevering, skud som aflevering eller enhver andet berøring), der fører til, at bolden lander i målet. Hvis den sidste berøring (som defineret med fed skrift) rettes af af en modspiller, får initiativtageren kun tilskrevet et oplæg, hvis den modtagende spiller sandsynligvis ville have modtaget bolden uden at den blev rettet af. Afleveringer, der afledes, kan stadig betragtes som assists, hvis afleveringen afsluttes, og det efterfølgende skud resulterer i et mål. Selvmål, direkte frispark, direkte mål på hjørnespark og straffespark tæller ikke som oplæg. I tilfælde af at der ikke tildeles nogen assistance for det første mål, vælter væddemålet på assistenten til målet efter dette og så videre, indtil et mål er scoret med en assist, der officielt tildeles. Hvis kampen slutter 0-0, betragtes "Inget mål" som vinder.

b.) Enkeltspil på mål-assist: Den sidste berøring af bolden fra en holdkammerat, der fører til, at boldens modtager scorer et mål. Hvis assisten afledes af en modspiller, skal den vurderes som rejsende mod Målscoreren uafhængigt af afledningen. Hvis et selvmål forekommer, eller et mål fra et direkte frispark eller et direkte hjørnespark forekommer, vil en assist ikke tildeles. Den samme regel gælder for straffespark, medmindre den spiller, der tager straffesparket, vælger at spille bolden videre til en anden spiller, der derefter scorer. Alle markeders resultater baseres på OPTA-data, og live-statistikken fra Opta udgives her. Kun for ordinær spilletid, ikke forlænget spilletid.

c.) Første assist: Byg et spil: Vinderen af første assistent: vil være den spiller, der krediteres den første assist i spillet, og ikke som assisterer det første mål i spillet. Væddemål gælder, så længe din valgte spiller deltager i en del af eller hele kampen. Hvis din valgte spiller ikke deltager i kampen, vil disse spil afgøres som.  https://stats-portal.statsbomb.com/ vil benyttes som den primære datakilde til afvikling af disse markeder. I tilfælde hvor https://stats-portal.statsbomb.com/ ikke er tilgængelig som resultat, vil vi forsøge at få resultaterne fra en anden officiel datakilde.

54. Indkast i kampen Byg et spil: Det samlede antal afviklede indkast (IKKE TILDELT), dvs. alle indkast skal foretages for at tælle; indkast, der gives men ikke tages tæller ikke med.

https://stats-portal.statsbomb.com/ vil benyttes som den primære datakilde til afvikling af disse markeder. I tilfælde hvor https://stats-portal.statsbomb.com/ ikke er tilgængelig som resultat, vil vi forsøge at få resultaterne fra en anden officiel datakilde.

55. Tacklinger (kamp, hold og spiller): Byg et spil: Klassificeres som tilfælde, hvor en spiller rører bolden i en udfordring på banen, og spilleren tager bolden væk fra den spiller, der forinden har haft kontrol over bolden. Den spiller, der foretages en tackling på, skal have tydelig kontrol over bolden, inden tacklingen kan betragtes som en sådan. Det er ikke en tackling, hvis en spiller stopper en andens spillers aflevering, eller hvis en spiller mister kontrollen over bolden. En overtrædelse klassificeres ikke som en tackling. https://stats-portal.statsbomb.com/ vil benyttes som den primære datakilde til afvikling af disse markeder. I tilfælde hvor https://stats-portal.statsbomb.com/ ikke er tilgængelig som resultat, vil vi forsøge at få resultaterne fra en anden officiel datakilde. 

Enkeltspil på tacklinger:

En tackling defineres som en hændelse, hvori en spiller opnår kontakt med bolden ifm. en tilladt udfordring ved jordoverfladen, og på denne måde lykkedes med at tage bolden fra en modspiller. Spilleren, der bliver tacklet, skal have kontrolleret besiddelse over bolden, for at han/hun kan tackles af en modspiller. Alle markeders resultater baseres på OPTA-data, og live-statistikken fra Opta udgives her.  Kun for ordinær spilletid, ikke forlænget spilletid.
Indsatser returneres for alle spillere, der ikke starter inde i kampen.

56.  Offsides (kamp, hold og spiller): Byg et spil: Når det vurderes, at en spiller er i en offside-position, og et efterfølgende frispark tildeles modstanderholdet. Hvis to eller flere spillere er i en offside-position, når afleveringen spilles, vil den spiller, der vurderes at være tættest på, eller som har forsøgt at røre bolden eller påvirke spillet, være den spiller, der betragtes som værende offside. https://stats-portal.statsbomb.com/ vil benyttes som den primære datakilde til afvikling af disse markeder. I tilfælde hvor https://stats-portal.statsbomb.com/ ikke er tilgængelig som resultat, vil vi forsøge at få resultaterne fra en anden officiel datakilde. 

Enkeltspil på offside: En hændelse, der tilskrives den spiller, der bedømmes som værende i offside-position, når frisparket tildeles. Hvis to eller flere spillere er i en offside-position, når bolden spilles, vil den spiller, der vurderes til at være mest aktivt involveret bedømmes som værende offside. Alle markeders resultater baseres på OPTA-data, og live-statistikken fra Opta udgives her.  Kun for ordinær spilletid, ikke forlænget spilletid.
Indsatser returneres for alle spillere, der ikke starter inde i kampen.

57. Afleveringer (kamp, hold og spiller): Byg et spil: En intentionel bold spillet fra en spiller til en anden spiller på samme hold. Det inkluderer også: hjørnespark, indkast, frispark, kickoffs, målspark og kast fra målvogteren. Det inkluderer alle afleveringer uanset disses højde. https://stats-portal.statsbomb.com/ vil benyttes som den primære datakilde til afvikling af disse markeder. I tilfælde hvor https://stats-portal.statsbomb.com/ ikke er tilgængelig som resultat, vil vi forsøge at få resultaterne fra en anden officiel datakilde. 

En Indrømmet forseelse defineres som enhver overtrædelse, der straffes som en forseelse af en dommer, og som resulterer i enten et frispark eller et straffespark. Offsides tæller ikke som indrømmede forseelser.
Hændelser, hvor en dommer spiller en fordel og derefter giver en spiller en advarsel, tæller ikke med i det samlede antal forseelser for den pågældende spiller eller holdet. I disse scenarier skal enten et frispark eller et straffespark finde sted, for at en forseelse tildeles. Alle markeders resultater baseres på OPTA-data, og live-statistikken fra Opta udgives her.  Kun for ordinær spilletid, ikke forlænget spilletid.
Indsatser returneres for alle spillere, der ikke starter inde i kampen.

58. Frispark (kamp og hold): Byg et spil: Alle frispark skal foretages for at tælle; frispark, der gives men ikke tages, tæller ikke med. https://stats-portal.statsbomb.com/ vil benyttes som den primære datakilde til afvikling af disse markeder. I tilfælde hvor https://stats-portal.statsbomb.com/ ikke er tilgængelig som resultat, vil vi forsøge at få resultaterne fra en anden officiel datakilde. 

59. Begåede overtrædelser (kamp, hold og spiller):  Byg et spil: Alle overtrædelser, der straffes som sådan af dommeren. Offsides tælles ikke som begåede overtrædelser. Tilfælde, hvor fordelen spilles, tæller ikke med i det samlede antal begåede overtrædelser, selv i tilfælde hvor en spiller efterfølgende får et gult eller rødt kort. Et frispark eller straffespark skal tildeles, før det tæller som en begået overtrædelse. https://stats-portal.statsbomb.com/ vil benyttes som den primære datakilde til afvikling af disse markeder. I tilfælde hvor https://stats-portal.statsbomb.com/ ikke er tilgængelig som resultat, vil vi forsøge at få resultaterne fra en anden officiel datakilde. 

Enkeltspil på indrømmede forseelser: En Indrømmet forseelse defineres som enhver overtrædelse, der straffes som en forseelse af en dommer, og som resulterer i enten et frispark eller et straffespark. Offsides tæller ikke som indrømmede forseelser.
Hændelser, hvor en dommer spiller en fordel og derefter giver en spiller en advarsel, tæller ikke med i det samlede antal forseelser for den pågældende spiller eller holdet. I disse scenarier skal enten et frispark eller et straffespark finde sted, for at en forseelse tildeles. Alle markeder tager deres resultater fra OPTA-data og Optas live-statistik offentliggøres her.  Kun for ordinær spilletid, ikke forlænget spilletid.
Indsatser returneres for alle spillere, der ikke starter inde i kampen.

60. Vundne overtrædelser (kamp, hold og spiller): Byg et spil: En vunden overtrædelse defineres ved, at en spiller vinder et frispark eller et straffespark til sit hold, efter en spiller fra det andet hold har begået en overtrædelse mod holdet. Overtrædelser vindes ikke i tilfælde, hvor det afgøres, at der har været hånd på bolden, at en spiller har filmet, at der er foretaget et back pass, at kampen er genstartet ulovligt, at en eller flere spillere har klaget til en eller flere af dommerne, at målvogteren har overtrådt seks sekunders-reglen, eller at der har været spærret for et frispark. https://stats-portal.statsbomb.com/ vil benyttes som den primære datakilde til afvikling af disse markeder. I tilfælde hvor https://stats-portal.statsbomb.com/ ikke er tilgængelig som resultat, vil vi forsøge at få resultaterne fra en anden officiel datakilde. 

61. Målmetoder (kamp og hold)
a) Straffespark taget - om et straffespark tages. Straffespark, der tildeles, men annulleres og efterfølgende ikke tages, betragtes ikke som et vindende valg. Kun et afsluttet straffespark udfald gælder. 
b) Straffespark brændt - om et straffespark bliver brændt. Dette er straffespark som ikke resultere i mål fra det pågældende spark. Brændte straffaspark der tages om tæller ikke. Kun et afsluttet straffespark udfald gælder. Hvis et straffespark springer tilbage fra enten træværket eller målmanden og berøres igen, før et mål tildeles, betragtes dette som brændt. 
c) Straffespark scoret - om det nominerede hold scorer på et straffespark. Hvis et straffespark springer tilbage fra enten træværket eller målmanden og berøres igen, før et mål tildeles, betragtes dette som brændt. Hvis der scores på et straffespark, men det tages om, tæller det oprindelige straffespark ikke. 
d) 2+ straffespark tages - om to eller flere straffespark tages. Straffespark, der tildeles, men annulleres og efterfølgende ikke tages, betragtes ikke som et tildelt straffespark. 
e) 2+ straffespark scoret - om to eller flere straffespark vil blive scoret af det nominerede hold. Hvis der scores på et straffespark, men det tages om, tæller det oprindelige straffespark ikke. 
f) Mål på frispark - om et mål på frispark scores af det nominerede hold. Alle spil, der involverer mål på frispark, skal scores direkte fra et frispark. Straffespark tæller ikke. 
g) Mål på hovedstød - om et mål scores på hovedstød. Et mål på hovedstød, er et mål som kommer fra spillerens hoved, uanset om det er forsætligt eller ej. Selvmål tæller ikke. 
h) Uden for straffesparksfeltet - om et mål bliver scoret udefra 18 yard-feltet/straffesparksfeltet af det nominerede hold. Selvmål tæller ikke. Ethvert mål uden for feltet klassificeres som en vinder, forsætlig eller ej. Frispark tæller også. 

61.1 Hvordan vil en spiller score? Du spiller på, hvordan den nominerede spiller scorer, ud fra de følgende, tilgængelige muligheder (selvmål er ekskluderede i alle tilfælde): 
a) Hovedstød - den nominerede spiller scorer et mål, som er klassificeret som scoret med hovedet, uanset om det er forsætligt eller ej. 
b) Frispark - den nominerede spiller scorer direkte på frispark for sit eget hold. 
c) Uden for straffesparksfeltet - den nominerede spiller scorer udefra 18-yard-feltet eller straffesparksfeltet for sit eget hold. Hvis der scores på et frispark udefra straffesparksfeltet, tæller det som et vindende valg. 
d) Straffespark - den nominerede spiller scorer på et straffespark for sit eget hold. Målet skal scores direkte fra dette straffespark. Hvis et straffespark sendes tilbage ud i straffesparksfeltet, og der derefter scores, vil dette ikke kvalificeres som et mål, der scores på straffespark
https://statsbomb.com vil bruges som den primære datakilde til afvikling af disse markeder. I tilfælde hvor https://stats-portal.statsbomb.com/ ikke er tilgængelig som resultat, vil vi forsøge at få resultaterne fra en anden officiel datakilde. 

62. Enkeltspil på Kort til spillere

Kort optælles som enten gult kort, andet gult kort eller rødt kort. Hvor det er muligt, krydstjekker vi kort fra officielle rapporter (dvs. fra dommeren) mod den officielle statistik for kampen – medmindre disse er åbenlyst forkerte.
Kun spillere, der deltager i kampen, gælder for dette marked. Kort, der vises til andre end aktive spillere på et af holdet - dvs. til trænere eller spillere på bænken - tæller ikke.
Alle markeders resultater baseres på OPTA-data, og live-statistikken fra Opta udgives her.  Kun for ordinær spilletid, ikke forlænget spilletid.
En indsats returneret for alle spillere, der ikke starter inde i kampen.

63. Enkeltspil på, om spilleren tager X eller flere skud uden for straffesparksfeltet. Boldens position, når skuddet foretages (skuddets oprindelse). Enhver hændelse, der starter på en linje, optælles som startende i det pågældende felt. Et skud, der foretages på linjen, hvor straffesparksfeltet starter (18 yard-linjen), vil eks. tælle som et skud, der tages fra straffesparksfeltet. Alle markeders resultater baseres på OPTA-data, og live-statistikken fra Opta udgives her.  Kun for ordinær spilletid, ikke forlænget spilletid. A Indsatser returneres for alle spillere, der ikke starter inde i kampen.

64. Enkeltspil på, om spilleren tager X eller flere redninger: En målmand forhindrer bolden fra at ramme målet med en del af sin krop ved et forsætligt forsøg på at score fra en modspiller.

Redninger skal have de følgende egenskaber:

Kropsdele – hænder/fødder/krop/knytnæver.
Redningstyper – reddet/opsamlet/sikker parering/parering/fumlen.
Målmandens position – kaster sig/står/glider/rækker ud/bøjer sig/fareområdet/med fingerspidserne.
Dette er inklusiv:
Uforsætlige eller malplacerede forsøg på at score på mål fra en af målmandens egne holdkammerater, men kun hvis denne indgriben ikke opfattes som en rutinemæssig opsamling af bolden.
Hvis en mere prominent forsvarshandling fra en af målmandens holdkammerater forhindrer bolden i at ramme målet, efter målmandens indgriben, vil dette kategoriseres som en Blokering for den pågældende holdkammerat, ikke en Redning for målmanden.
Hvis bolden ender bag målet som resultat af målmandens indgriben, skal dommeren stadig tildele et hjørnespark/-kast, for at denne hændelse registreres som en redning.

Alle markeders resultater baseres på OPTA-data, og live-statistikken fra Opta udgives her.  Kun for ordinær spilletid, ikke forlænget spilletid.
Indsatser returneres for alle spillere, der ikke starter inde i kampen.

65. Hvad sker der først: Hvad sker først for en spiller? Spil på, hvad der først vil ske for en nomineret spiller i løbet af en kamp, f.eks. udskiftet, udvist osv. - "Opsætte et mål" eller "mål oplæg" er defineret som den sidste spiller fra det scorende hold, der rører bolden før målscoren. Det skal være fra åbent spil - hjørnespark og frispark tæller ikke. Spillere, der er bragt ned for straffe, krediteres ikke et oplæg. Der kan ikke lægges på til selvmål - hvis en spiller afleverer bolden og den heades i mål i en modstander, tæller dette ikke som et oplæg.  

Hvis en spiller ikke starter i kampen, er væddemål ugyldige.  

66. Antal offsides: Det resultat, der returneres af OPTA, vil blive brugt til afvikling af dette marked. I tilfælde af at Opta Sports ikke er tilgængelig som resultat, vil vi forsøge at få resultaterne fra en anden officiel datakilde. Hvis en kamp opgives, efter at den er begyndt, annulleres alle væddemål på dette marked, undtagen hvor afregningen allerede er bestemt

67. Hvor mange gange rammes træværket: Til afregning af dette væddemål tæller vi hvert tilfælde, hvor bolden rammer træværket - dvs. stolpen eller overlæggeren - under aktivt spil. Hvis bolden rammer træværket, efter at dommeren har stoppet spillet, tæller det ikke. Tilfælde, hvor bolden rammer træværket to eller flere gange efter hinanden, tælles separat.  

Forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence tæller ikke med i dette væddemål. Hvis en kamp opgives, efter at den er begyndt, annulleres alle væddemål på dette marked, undtagen hvor afregningen allerede er bestemt

68. Kampens bedste spiller: Markedet afregnes som følger: Vi afregner i overensstemmelse med kampens bedste spiller, der blev annonceret af kommentatorerne under live-udsendelsen af kampen. Hvis der ikke er en bekendtgørelse i løbet af kampen, afregner vi i overensstemmelse med kampens bedste spiller prisen, der uddeles under kampens direkte udsendelse. Hvis der ikke er nogen præsentation under udsendelsen, afregner vi i overensstemmelse med den spiller, der er citeret som kampens bedste spiller på udsendelseskanalens officielle hjemmeside. For eksempel, hvis kampen blev vist på Sky Sports, vil den officielle hjemmeside være www.skysports.com. 

Hvis tv-stationens officielle hjemmeside ikke citerer en spiller som værende kampens bedste spiller, vil den spiller, der er citeret som kampens bedste spiller på webstedet for det styrende organ for konkurrence være det vindende valg. F.eks. Ville FA være det styrende organ i forhold til kampe i FA Cuppen.

I tilfælde af at kampen vises live på to kanaler, afregner vi i det følgende: på følgende måde: Det vindende valg, vil være den spiller, der er citeret som kampens bedste spiller på webstedet for det styrende organ for konkurrencen. For eksempel ville UEFA være det styrende organ i forhold til kampe i Champions League.

Hvis vi stadig ikke er i stand til at afvikle markedet via de metoder, der er beskrevet ovenfor, vil alle væddemål på kampens bedste spiller være ugyldige. Spil betragtes kun som gyldige, hvis den pågældende spiller starter inde i kampen; alle spil på spillere, der ikke starter, betragtes som ugyldige. Vi vil også være i stand til at tilbyde odds på enhver spiller, der ikke er citeret på markedet, efter anmodning. Enhver ikke-citeret spiller betragtes som vinder, hvis de udnævnes til kampens bedste spiller.  

69. Ja/Nej: Dette væddemål indebærer forudsigelse af resultatet af 6 Ja / Nej-scenarier Oddsene er 33/1, hvis alle 6 scenarier forudsiges korrekt.  Hvis et scenariresultat ikke erklæres eller ikke kan opnås. ekskluderes disse valg og oddset for væddemålet reduceres til 16/1 for de resterende 5 scenarier. Hvis 2 scenarieresultater ikke erklæres eller ikke kan opnås, ekskluderes disse valg og oddset for væddemålet reduceres til 10/1 for de 4 resterende scenarier. Hvis tre scenarieresultater ikke erklæres eller ikke kan opnås, annulleres Ja / Nej-væddemålet. På markedet "vil (hold) foretage den sidste udskiftning?", Hvor der foretages flere udskiftninger inden for samme pause i spillet, vil markedet blive afgjort på det holds spiller, der fysisk kommer ind på banen sidst.  

70. Hvor mange vinder: Denne special vil indeholde et foruddefineret antal valg, hvorved væddemål kan placeres på et minimum antal vindere fra listen. Alle hold vil blive opført inden for valget sammen med det mindste antal krævede vindere, dvs. 3 eller flere af Arsenal, Liverpool, Chelsea eller Tottenham vinder. Kun enkeltspil. Kun 90 minutter   

Alle kampene skal spilles inden for 24 timer efter det planlagte starttidspunkt, ellers vil væddemål være ugyldige.

71. Dagligt antal mål: Samlet antal mål per dag: Væddemål accepteres kun for ordinær spilletid. Selvmål tæller til afviklingsformål.... Forlænget spilletid og straffesparkskonkurrencer tæller ikke. 

72. Samlet antal mål/turnering: Denne væddemål indeholder alle mål der bliver scoret i ordinær spilletid (inklusiv overtid) og forlænget spilletid. Mål scoret i straffesparkskonkurrencer tæller ikke. 

73. Turneringsvæddemål: Disse er væddemål på målscorer i en turnering (f.eks. topscorer, målscorer Head-to-Head, topscorer for et hold, top scorer for en klub, topscorer i ligaen ...). Mål scoret i forlænget spilletid tæller til afviklingsformål. Straffesparkskonkurrence tæller ikke. 

a.) Turnering eller pokalvinder: Hvis holdet, væddemålet er sat på ikke kvalificerer sig, trækker sig eller eller diskvalificeres, betragtes alle væddemål på holdet som tabte. 

b.) Topscorer i turnering/liga: Mål scoret i normal tid og forlænget spilletid tæller. Mål scoret i straffesparkskonkurrencer tæller ikke. Dead-heat regler gælder snarere end spilleren der modtager Golden Boot-trofæet osv. (Hold forbundet med spilleren nævnes kun til reference). Væddemål placeret på at en spiller bliver topscorer i en given turnering eller at blive topscorer i en given lige, vil stå så længe spilleren er navngivet på holdet og har mulighed for at spille i den navngivne turnering . Væddemål, der placeres på at en spiller bliver topscorer i en given lige er kun baseret på almindelige sæsonkampe. Eventuelle mål i efterfølgende play-off-kampe tæller ikke med i væddemål. Når en spiller er navngivet på holdet og har mulighed for at spille i ligaen den sæson, vil væddemål være gældende. 

c.) Tophold/Topscorer for klubben: Mål scoret i normal og forlænget spilletid tæller. Mål scoret i straffesparkskonkurrencer tæller ikke. Dead-heat regler gælder I FA Cuppen tæller mål fra den 1. runde og fremad. 

d.) Turneringsvinder/Topscorer: Et særligt odds på at forudsige turneringsvinderen og turneringens topscorer. Dead-heat regler gælder I tilfælde af et specielt odds på en turnerings topscorer og hold der vinder, vil eventuelt dead heat, der opstår for topscorer delen af væddemålet, blive anvendt på hele specialspillet. For eksempel, hvis Serge Gnabry bliver topscorer og Tyskland vinder turneringen er 12/1 og Serge Gnabry ligger uafgjort som topscorer, vil ½ dead heat Serge Gnabry blive anvendt direkte på hele indsatsen for hele væddemålet inden efterfølgende afregning til 12/1. 

e.) Golden Ball: Dette marked afgøres på vinderen af Golden Ball (den bedste spiller i turneringen valgt af FIFA) 

f.) Golden Glove: Dette marked afgøres på vinderen af Golden Glove (den bedste målmand i turneringen som udnævnes af FIFA) 

g.) Turneringens bedste spiller: Dette marked afgøres på vinderen af bedste spiller i turneringen som udnævnes af FIFA). Vinderen bestemmes af den første bekendtgørelse på hjemmesiden for det officielle styrende organ i turneringen. Efterfølgende ændringer vil blive ignoreret med henblik på afvikling.  

s). Top kontinentale hold: Væddemål afregnes på den runde et hold forlader turneringen, uafhængigt af forlænget spilletid. Det hold der vinder turneringen vil blive erklæret topholdet. Dead-heat regler gælder For eksempel: ved VM, hvis alle markedsvalg bliver slået ud i gruppespillet, vil de alle blive afgjort som vindere med dead heat reglen uanset point scoret i gruppespillet. For semifinalerne ved VM vil afregningen være baseret på resultatet af playoff-kampen om tredjepladsen. 

 i.) Turnering/gruppe/daglige totale: Denne regel refererer til alle væddemål vedrørende det samlede antal mål, kort, hjørnespark eller straffespark, der forekommer i en turnering, i en turneringsgruppe eller på en bestemt dag i en turnering, der indeholder væddemålene 'over' og 'under'. For turnering/gruppe/dagligt antal gule kort, røde kort, hjørnespark, straffespark, vil kun begivenheder, der forekommer i ordinær spilletid (inklusiv ekstra tid) tæller. 

j.) Player Ratings: Højest bedømte spiller, Højest bedømte spiller W/O X-spiller, Højest bedømte spiller direkte, Spiller, der har flest skud på mål, Spiller der laver flest tacklinger. Markederne "Højest bedømte spiller", "Højest bedømte spiller W/O X", Højest bedømte spiller direkte", "Spiller, der har flest skud på mål og "Spiller der laver flest tacklinger" vil blive afgjort i henhold til de første statistikker offentliggjort på www.Whoscored.com, leveret af vOpta Yderligere ændringer vil ikke blive overvejet. Hvor disse resultater ikke offentliggøres af www.Whoscored.com, vil markederne være ugyldige. I tilfælde af at en hvilken som helst kamp går i forlænget spilletid vil alle WhoScored.com-relaterede markeder blive afgjort baseret på resultaterne efter 120 minutter og straffesparkskonkurrence, hvor det er relevant. Dead heat-reglerne gælder. Alle spillere, der deltager i kampen, betragtes som deltagende og dem, der ikke deltager, afgøres som ikke deltagende. Andre spillere vil være tilgængelige efter anmodning, og enhver ikke-citeret spiller kan betragtes som vinder. "Højest bedømte spiller" er uafhængigt af "Kampens bedste spiller" markedsafvikling.  

Højest bedømte spiller - I tilfælde af at mere end 1 spiller modtager den samme præstationsvurdering, vil det højest bedømte spillermarked blive afgjort, i henhold til hvilken spiller der modtager den grønne stjerne på WhoScored.com-webstedet.  

Højest bedømte spiller W/O X-spiller - I tilfælde af at den ekskluderede spiller tildeles den højeste rangering og den grønne stjerne, og mere end 1 anden spiller modtager den anden 2. højeste præstationsvurdering, vil den højest vurderede spiller uden marked blive afgjort som dead heat mellem spillere der scorede den samme præstationsvurdering med 2 decimaler.  

Højest bedømte spiller direkte - Tilbydes på turneringer. Dette afgøres ud fra spilleren med den højeste samlede gennemsnitlige score i turneringen. Kun spillere med samlede optrædener større end det gennemsnitlige antal optrædener i turneringen kvalificerer sig og vises på Whoscored.com. Regler for dødvarme gælder, hvis mere end 1 spiller slutter med det samme gennemsnit til 2 decimaler.  

k.) Det officielle resultat fra FIFA- eller UEFA-webstedet vil blive brugt til afvikling.  

74. Antepost: Direkte markeder. I tilfælde af en forkortet sæson på grund af uforudsete omstændigheder vil afviklingen være baseret på det officielle resultat, som det styrende organ har annonceret for konkurrencen. Væddemål vil stå på ethvert hold, der ikke fuldfører alle sine kampe.

a.) Mester: Væddemål bliver afgjort på hvilket hold der er placeret højest i ligaen i slutningen af sæsonen, inkusiv eventuelle tie breaker der bruges til at afgøre vinderen og/eller playoffs der afgøre sæsonens vinder (med mindre det specifikt er nævnt i markedets titel). 

b.) Topscorer i turnering/liga: Væddemål afregnes på spilleren, der scorer flest mål i ligaen angivet i markedets titel, d.v.s. alle målene skal scores i en bestemt liga i en sæson, uanset klubben. Kun ligamål tæller - playoff-kampe tæller ikke. Selvmål tæller ikke. Dead-heat regler gælder 

c.) Væddemål på nedrykning: Hvis et hold fjernes fra ligaen før sæsonen er startet, vil alle væddemål på dette marked blive annulleret og et nyt marked vil blive dannet. Hvis et hold udvises fra ligaen af det styrende organ i løbet af sæsonen, før alle kampe er afsluttet, betragtes indsatser på dette hold ugyldige. Væddemål på nedrykning omfatter automatiske pladser og resultatet af eventuelle playoff nedrykningskampe. Frataget point tæller med i afvikling af spil på nedrykning. Oddset er på at holdet/holdene slutter eller ikke slutter på det fastsatte antal nedrykningspladser, fastsat i starten af sæsonen. 

d.) Sæson handicap vinder: Væddemål afgøres efter handicap point er blevet tilføjet til alle holds samlede liga point. Dead-heat regler gælder Medmindre resultatet allerede er bestemt, hvis ligaen afsluttes for tidligt (ikke afsluttet fuldt ud), er alle sæsonhandicap-væddemål ugyldige.  

e.) Sæson kampvæddemål/højeste placering: Væddemål vil blive afgjort på hold, der opnår højeste liga placering i slutningen af sæsonen. Hvis holdene har lige antal point bliver tiebreakeren, som bruges af ligaen, f.eks. målforskel, mål scoret eller head-to-head brugt til at bestemme vinderen. 

f.) Næste permanente manager/træner: En ansættelse beskrevet af den navngivne klub som "midlertidig", "caretaker"', "kortfristet" (inkl. en udnævnelse beskrevet som "til slutningen af sæsonen") eller på lignende basis, forbliver manager i mindst 10 efterfølgende afsluttede indenlandske Ligakampe (ink. i løbet af mere end en enkelt sæson) betragtes som værende udnævnt til den næste førsteholds manager med henblik på dette marked og vi afregner markedet i overensstemmelse hermed på den person. Den faktiske varighed af managerens kontrakt vil ikke være relevant med henblik på dette marked. Dette marked afregnes ved hjælp af officielle oplysninger leveret af den navngivne klub. Vi forbeholder os retten til at vente på yderligere officielle meddelelser, inden markedet afvikles. I tilfælde af at den navngivne klub ændrer strukturen i deres ledelsesteam og ikke kalder den udpegede for manager, afregner vi markedet på den person, der er ansvarlig for at vælge førsteholdet. I tilfælde af tvetydighed i forhold til udnævnelsen kan vi beslutte ved hjælp af vores rimelige skøn, hvordan vi skal afvikle markedet baseret på alle de oplysninger, der er tilgængelige for os på det relevante tidspunkt. 

g.) Næste landsholdstræner: Hvem udnævnes som den næste hovedtræner for det angivne landshold? En ansættelse beskrevet af den navngivne klub som "midlertidig", "caretaker"', "kortfristet" eller lignende, vil ikke udgøre hovedtræner, medmindre en person udpeget af FA for den angivne nation som "midlertidig", "caretaker"', "kortfristet"eller lignende grundlag, forbliver hovedtræner i denne egenskab i mindst 3 afsluttede fulde internationale seniorkampe (inklusive venskabskampe) betragtes som værende udnævnt til den næste landstræner med henblik på dette marked og vi afregner markedet i overensstemmelse hermed på den person. Den faktiske varighed af hovedtrænerens kontrakt vil ikke være relevant med henblik på dette marked. Dette marked vil blive afgjort ved hjælp af officielle oplysninger leveret af den angivne lands FA. Vi forbeholder os retten til at vente på yderligere officielle meddelelser, inden markedet afvikles. I tilfælde af at den navngivne nation ændrer strukturen i deres ledelsesteam og ikke kalder den udpegede for landstræner, afregner vi markedet på den person, der er ansvarlig for at vælge landsholdet. I tilfælde af tvetydighed i forhold til udnævnelsen kan vi beslutte ved hjælp af vores rimelige skøn, hvordan vi skal afvikle markedet baseret på alle de oplysninger, der er tilgængelige for os på det relevante tidspunkt.

g.) Next manager to leave: Den viste dato for markedet er til visningsformål. Datoen skubbes tilbage hver gang der er en runde med kampe i ligaen og vil fortsat blive gjort, indtil en manager forlader jobbet. Hvis ingen manager forlader sin klub inden sæsonens afslutning, vil 'Ingen manager' være det vindende valg. 

Når en manager forlader en klub og markedet afvikles, oprettes et nyt marked, og processen gentages indtil slutningen af sæsonen.

h.) Spiller/Transfer specials: Spillene afgøres af den næste permanente klub som bebudet af en officiel kluberklæring. Låneaftaler tæller ikke med mindre andet er angivet. 

j.) Spiller for: For at spille for et specificeret landshold skal en spiller deltage i en kamp for det nominerede hold (faktiske spilminutter, ikke blot udnævnes til holdet). Venskabskampe tæller. For at spille for et specifikt professionelt indenlandsk hold skal en spiller optræde (faktiske spilminutter, ikke blot udnævnes til holdet) i en konkurrencedygtig officiel ligakamp for et hold i en af følgende divisioner: Engelsk Premier League, Engelsk Championship, Engelsk League 1, Engelsk League 2, Skotsk Premier League. Venskabskampe tæller ikke. Optrædener for de ovennævnte engelske klubber i engelske cup (FA Cup, League Cup og EFL Trophy) tæller.  For kvinder er det kun ligakampoptrædener for klubber i følgende konkurrencer, der tæller: WSL, WSL2 (England) og SWPL (Skotland).  For at spille professionelt skal en spiller optræde (faktiske spilminutter, ikke blot udnævnes til holdet) i en konkurrencedygtig officiel ligakamp for et hold i en af følgende divisioner: Engelsk Premier League, Engelsk Championship, Engelsk League 1, Engelsk League 2, Skotsk Premier League. Venskabskampe tæller ikke. Optrædener for de ovennævnte engelske klubber i engelske cup (FA Cup, League Cup og EFL Trophy) tæller.  For kvinder er det kun ligakampoptrædener for klubber i følgende konkurrencer, der tæller: WSL, WSL2 (England) og SWPL (Skotland). Ligakampe i det bedste rækkeri følgende lande tæller også: Spanien, Frankrig, Italien, Tyskland, Holland, Portugal

k.) Matchvæddemål på målscorer: Når vi har et matchvæddemål for to spillere i den samme kamp, skal begge spillere starte kampen for at væddemål gælder. Hvis en af spillerne ikke spiller fra start, vil alle væddemål være ugyldige. Når vi har et matchvæddemål for to spillere i den samme turnering, vil væddemål stå, hvis mindst en spiller spiller og scorer. Væddemål er ugyldige, hvis ingen af spillerne deltager i turneringen, eller hvis begge spillere slutter med lige mange mål.  

75. Mythical Matches: Dette er et marked, hvor to hold, der ikke spiller mod hinanden, vælges af os. Væddemålet er, at et hold scorer flere mål end det andet hold i deres respektive kampe. Følgende betingelser gælder:   

Der tilbydes et odds på hvert hold og lodtrækningen. For eksempel, hvis parringen er Tottenham og Arsenal og Tottenham scorer to mål i deres kamp og Arsenal kun scorer en gang i deres kamp, vil Tottenham blive erklæret vinder uanset deres hjemme-, ude- eller uafgjorte resultat. Hvis begge hold scorer det samme antal mål i deres respektive kampe, er "Uafgjort" det vindende valg.  

76. VAR beslutninger: I kampe hvor video assistant referee (VAR) bruges, gælder følgende. Virksomheden forbeholder sig retten til at suspendere muligheden for Cash Out før, under eller efter VAR, indtil resultatet heraf bestemmes ved en officiel beslutning. Resultattavleinformation er kun vejledende og afhængigt af VAR-resultater vil alle markeder blive afviklet eller ændret, hvis nødvendigt, af det officielle resultat. 

a) Mål anses for at have fundet sted på det faktiske tidspunkt for deres forekomst, ikke på det tidspunkt, hvor målet blev bekræftet af VAR. Hvis et marked er afviklet, men udfaldet ændres efterfølgende VAR, forbeholder virksomheden sig retten til at ændre berørte væddemål i henhold til VAR-resultatet. 
b) Straffespark  Hvis et straffespark bliver sparket om efter VAR uanset grund, tæller den oprindelige straffespark ikke til nogen officiel afvikling. Yderligere, hvis et straffespark tages om på grund af VAR, tæller det som ét straffespark til afviklingsformål. Hvis der tildeles et straffespark, som efterfølgende annulleres af dommeren efter VAR, er væddemål på næste straffespark stadig gyldige. Hvis der tildeles et straffespark, men spilleren som tager straffesparket straffes for en overtrædelse, tæller straffesparket ikke. 
c) VAR beslutninger: Væddemål afgøres kun på regelmæssigt spil. Hvis dommeren ændrer en beslutning efter høring af Video Assistant Referee (VAR), vil denne beslutning blive betragtet som en VAR Review og indsatser i overensstemmelse hermed. Et VAR-check finder sted i baggrunden og foretages ikke af dommeren. Alle væddemål afregnes kun på VAR Review og ikke VAR Checks. Eksempel: Dommeren giver et signal om, at et VAR Review er i gang ved at lave et TV-signal med hænderne, hvilket tyder på, at et VAR Review finder sted, og dommeren vil gennemgå hændelsen. Enhver efterfølgende beslutning truffet af dommeren efter VAR Review tæller for væddemål. VAR Checks tæller ikke. Hvis en kamp afbrydes, vil alle væddemål, hvor resultatet allerede er besluttet, stå, alle andre spil bliver ugyldige.  

77. Bedømmelse af resultater: Hvis der er uenighed om, hvem der scorede målene i en kamp, afgøres væddemål på det første resultat, der offentliggøres af den officielle kilde / styrende instans eller alternativt den officielle hjemmeside for den relevante begivenhed, umiddelbart efter kampen / begivenheden er afsluttet. Eventuelle efterfølgende korrektioner eller ændringer af dette resultat gælder ikke for afviklingsformål. Hvis resultatet ikke straks er tilgængeligt fra den officielle kilde / styrende instans eller den officielle hjemmeside for den relevante begivenhed, eller der er væsentlige beviser for, at den officielle kilde / styrende instans eller den officielle hjemmeside er forkert, bruger vi uafhængige kilder såsom Press Association til at beslutte forlig. I mangel af konsistente, uafhængige beviser eller i nærvær af væsentlige modstridende beviser vil væddemål blive afgjort baseret på vores egen statistik  

78. Simulated Reality Football (SIM): Simulated Reality Football (SIM) - AI -drevet produkt udviklet til professionelle sportskampe. Giver vores kunder chancen for at afslutte de nuværende europæiske fodboldsæsoner med alle de resterende kampe, der er planlagt til at blive spillet pr. deres oprindelige dato og starttidspunkt (tidspunkterne kan variere efter officielle liga-genstart). Levende AI- og maskinindlæringsfunktioner, Simuleringer reflekterer holdform og normal kampspil - skaber en sportsbettingoplevelse, der er så tæt på virkeligheden som muligt. Baseret på historisk fodbolddatabase, statistisk output fra over en halv million kampe. Alle simulerede fodboldkampe markeres i konkurrencetitlen, f.eks. Simulated Football - Premier League. Hold involveret i simuleret fodbold vil have SIM efter deres navn, f.eks. Barcelona SIM. Fodboldregler gælder.

79. Fodbold Cash Out: Cash Out muligheden vil være tilgængelig for udvalgte kunder. Se vores betingelser og vilkår for alle Cash Out regler. 

80. Landbestemmelser: På grund af lovmæssige forpligtelser kan regler, der er angivet her, variere baseret på det land, hvor væddemål er blevet placeret. 

81. Annullering af spil: Kunder skal sikre at deres indsatser er korrekte. Når først et væddemål er blevet sat, vil dette gælde af afviklingsformål. Eventuelle anmodninger om annullering vil blive behandlet efter virksomhedens skøn. 

82. efodbold: Alle efodboldkampe markeres som sådan i konkurrencetitlen (disse er fodboldkampe i esports). Kampens længde afhænger af individuelle konkurrencer, og alle resultater afregnes på de officielle resultater på konkurrencehjemmesiden. For alle efodbold-begivenheder gælder eSports maksimale udbetalingsgrænser og ikke dem for fodbold. efodbold har en maks. udbetaling på £50.000 for efodbold kombispil. Kampresultat ved afslutningen af kampen - det oprindelige resultat vil stå. Ændringer af resultatet efter kampen tæller ikke. Hvis en turnering spilles indtil en vinder findes, vil den første uafgjorte kamp tælle som resultatet. Kampe med ændringer eller ukorrekt annonceret vil blive ugyldige. Kampe, der er angivet som fodbold i stedet for spillernavne, afgøres normalt. Hvis et hold eller spillernavn er stavet forkert, vil alle væddemål stadig være gældende, medmindre det er indlysende, at det er det forkerte valg. Datoer og starttider er kun til orientering. Resultattavler og kampure er kun vejledende. I tilfælde af at en kamp starter, men ikke afsluttes, er væddemål ugyldige, medmindre resultatet allerede er bestemt.