Vandpolo

Ud over følgende specielle regler, er de generelle regler for spil gældende. De specielle regler har forrang over de generelle regler.

1.) Tovejs-væddemål: Alle væddemål afgøres baseret på det endelige kampresultat, inkl. forlænget spilletid og straffeskudskonkurrencer, medmindre andet er angivet.

2.) Matched betting (1x2): Medmindre andet er angivet, vil alle matched væddemål afgøres baseret på resultatet for den ordinære spilletid.

3.) Vinderen af første, andet, tredje og fjerde periode: Kun mål, der scores i den pågældende periode, medregnes. Medmindre andet er angivet, medregnes forlænget spilletid ikke i resultatet for fjerde periode.

4.) Afbrudte kampe: Hvis en kamp afbrydes, inden den ordinære spilletid er spillet, vil alle væddemål på den pågældende kamp betragtes som ugyldige, bortset fra væddemål på markeder, som allerede er betingelsesløst afgjorte.

5.) Udsatte kampe: Hvis en kamp aflyses eller udskudes, vil alle væddemål, der blev indgået inden den planlagte starttid, betragtes som ugyldige. Alle væddemål, der placeres på en kamp, der udskydes inden den planlagte starttid, men som stadig finder sted samme dag (lokal tid), anses stadig som gyldige. Den eneste undtagelse til dette er kampe, der finder sted i en turnering med et fastsat kampprogram, eks. OL, EM osv.

6.) Ændring af spillested: Hvis kampen ikke længere spilles på det annoncerede spillested, vil væddemål stadig betragtes som gyldige. Denne regel gælder, så længe spillestedet ikke er blevet ændret til modstanderens hjemmebane (eller i tilfælde af internationale kampe, så længe spillestedet forbliver i samme land).

7.) Divisionsvinder Hvis sæsonen forkortes, uanset årsagen til dette, afgøres væddemål baseret på den divisionsvinder, den pågældende myndighed har udpeget.