Hvad er double charge?


'Double charge' er en midlertidig spærring af beløbet, som du har indbetalt, og en afgift for transaktionen af dette beløb. Det kan forekomme, når du indbetaler med dit kort, og er i overenstemmelse med aftalen mellem banken og kortudstederen i Spanien.