Какво е двойно зареждане?

Двойно зареждане е временно блокиране на сумата, която сте депозирали и зареждане на същата сума за осъществената транзакция. Това може да се случи, ако плащате с кредитна карта, какъвто е случаят с настоящето споразумение между банките и издателите на кредитни карти в Испания.