Είναι ασφαλές να αναφορτώσω τα προσωπικά μου έγγραφα;

Σας διαβεβαιώνουμε ότι τα έγγραφά σας κρυπτογραφούνται μόλις φύγουν από τον υπολογιστή σας με χρήση της τεχνολογίας 'SSL'. Αυτή η τεχνολογία εγγυάται ότι τα έγγραφά σας δεν μπορούν να υποκλαπούν, ενώ διαβιβάζονται μέσω ίντερνετ.