Безопасно ли е зареждането на лични документи?

Уверяваме Ви, че в момента на изпращане от Вашия компютър документите Ви се шифроват с помощта на технология, наречена "SSL". Това гарантира, че данните Ви не могат да бъдат прихванати при изпращането им по интернет.