Αγώνες της Κοινοπολιτείας

Εκτός των παρακάτω ειδικών κανόνων στοιχήματος, ισχύουν και οι γενικοί όροι συμμετοχής σε στοιχήματα. Ωστόσο, οι ειδικοί κανόνες θα υπερισχύουν των γενικών όρων συμμετοχής.

1.) Γενικοί Κανόνες: Εάν μία διοργάνωση ακυρωθεί, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται. Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιαδήποτε στοιχήματα στις αγορές για μακροπρόθεσμα στοιχήματα (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των μακροπρόθεσμων στοιχημάτων νικητών, των τερματισμών κορυφαίων 3, των νικητών του ομίλου κ.λπ.) εάν οποιαδήποτε από τις 3 πιο αγαπητές ομάδες/συμμετέχοντες αποσυρθεί πριν από την έναρξη του διαγωνισμού. Μόλις ξεκινήσει ο διαγωνισμός, όλα τα στοιχήματα ισχύουν και τυχόν επακόλουθες αποσύρσεις δεν θα έχουν καμία επίδραση σε κανένα στοίχημα.

2.) Τελικές κατατάξεις μεταλλίων: Ο τελικός πίνακας μεταλλίων που ανακηρύχθηκε από το αρμόδιο σώμα στο τέλος της διοργάνωσης θα χρησιμοποιηθεί για τον διακανονισμό στοιχημάτων σχετικά με το πόσα μετάλλια μπορεί να κερδίσει ένας συμμετέχων ή μια χώρα. Οποιαδήποτε επακόλουθη αλλαγή στον πίνακα μεταλλίων δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

3.) Στοιχήματα ένας προς έναν: Όταν και οι δύο συμμετέχοντες φτάσουν στον τελικό, ο διακανονισμός θα βασίζεται στις θέσεις τερματισμού στον τελικό. Εάν και οι δύο συμμετέχοντες αποκλειστούν στον ίδιο γύρο ενός διαγωνισμού πριν από τον τελικό, τα στοιχήματα ακυρώνονται.

Όταν οι συμμετέχοντες αποκλείονται σε διαφορετικούς γύρους ενός διαγωνισμού, ο συμμετέχων που έφτασε σε υψηλότερη θέση θα θεωρείται νικητής για σκοπούς διακανονισμού. Για παράδειγμα, όταν ένας συμμετέχων αποκλειστεί σε ένα ζέσταμα, ενώ ο άλλος αποκλειστεί στον ημιτελικό, ο συμμετέχων που φτάνει στον ημιτελικό θα θεωρείται νικητής.

4.) Αναβολή διοργανώσεων: Εάν οποιαδήποτε διοργάνωση/αγώνας αναβληθεί στους Αγώνες της Κοινοπολιτείας, τα στοιχήματα θα ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι η διοργάνωση έχει επαναπρογραμματιστεί για να πραγματοποιηθεί πριν από την τελετή λήξης. Αυτός ο κανόνας υπερτερεί οποιουδήποτε κανόνα αναβολής των επιμέρους αθλημάτων.

5.) Αποτελέσματα: Όλοι οι αγώνες/διοργανώσεις θα διακανονίζονται σύμφωνα με την τελετή μεταλλίων, οποιοιδήποτε μεταγενέστεροι αποκλεισμοί δεν θα μετράνε για σκοπούς διακανονισμού. Σε περίπτωση τροποποίησης του αποτελέσματος μιας διοργάνωσης μετά από έρευνα, οι συμμετέχοντες που βραβεύτηκαν με Χρυσό, Αργυρό και Χάλκινο στην αρχική τελετή απονομής μεταλλίων θα θεωρούνται 1ος, 2ος και 3ος αντίστοιχα για σκοπούς διακανονισμού.

Σε περίπτωση που απονεμηθούν περισσότερα από ένα μετάλλια για την ίδια θέση (για παράδειγμα, υπάρχει δυνατότητα για 2 χάλκινα μετάλλια στην πυγμαχία), ισχύουν κανόνες ισοπαλίας (dead heat).