Διασκέδαση

Εκτός των παρακάτω ειδικών κανόνων στοιχήματος, ισχύουν και οι γενικοί όροι συμμετοχής σε στοιχήματα. Ωστόσο, οι ειδικοί κανόνες θα υπερισχύουν των γενικών όρων συμμετοχής.

1.) Μεμονωμένοι κανόνες θα προστίθενται εδώ κατά περίπτωση. Εάν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, ισχύουν οι γενικοί κανόνες για τα αθλητικά στοιχήματα.

2.) Διαγωνισμός Τραγουδιού Eurovision: Ο κανόνας B1.4 (κανόνας 24ώρου) δεν ισχύει για τους ημιτελικούς του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision. Όλα τα στοιχήματα των ημιτελικών θα διακανονίζονται μόλις παρουσιάζονται τα αποτελέσματα στην επίσημη ιστοσελίδα.