Χόκεϊ επί πάγου

(Τελευταία ενημέρωση: 14.05.2024)

Εκτός των παρακάτω ειδικών κανόνων στοιχήματος, ισχύουν και οι γενικοί όροι συμμετοχής σε στοιχήματα. Ωστόσο, οι ειδικοί κανόνες θα υπερισχύουν των γενικών όρων συμμετοχής.

1.) Ημερομηνίες: Για το "Αμερικάνικο Χόκεϊ επί Πάγου" (NHL, AHL UHL, WHL, OHL και Quebec Major Junior hockey league), όλοι οι αγώνες πρέπει να διεξάγονται στην προγραμματισμένη ημερολογιακή ημέρα (στον τόπο διεξαγωγής) και στον προγραμματισμένο τόπο διεξαγωγής για να ισχύουν τα στοιχήματα.

2.) Παράταση: Η παράταση (συμπεριλαμβανομένων των επακόλουθων πέναλτι για καθορισμό της ισοπαλίας) προσμετράται σε όλες τις αγορές, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Σε περίπτωση που ο αγώνας πάει σε πέναλτι λόγω ισοπαλίας, στη νικητήρια ομάδα αποδίδεται ένα γκολ και αυτό προσμετράται σε όλες τις αγορές, εφόσον ισχύει.

3.) Διάρκεια Αγώνα: Αν ο αγώνας διακοπεί προ του επίσημου αποτελέσματος, τότε το αποτέλεσμα θεωρείται ότι είναι επίσημο μετά από

  • "55" λεπτά παιχνιδιού για το "Αμερικάνικο Χόκεϊ επί Πάγου" (NHL, AHL UHL, WHL, OHL και την Quebec Major Junior hockey league).
  • "60" λεπτά παιχνιδιού για το "Μη Αμερικάνικο Χόκεϊ επί Πάγου".

Εκτός αν άλλως αναφέρεται, αυτός ο κανόνας ισχύει για όλα τα είδη στοιχημάτων.

4.) 2-Way: Όλα τα στοιχήματα διακανονίζονται με βάση το τελικό αποτέλεσμα, συμπεριλαμβανομένης της Παράτασης και των Πέναλτι, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

5.) Στοίχημα αγώνα 3-Way: Όλα τα στοιχήματα θα διακανονίζονται κατά το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα μετά την κανονική διάρκεια. Η παράταση και τα πέναλτι δεν υπολογίζονται.

6.) Puck Line: Στο στοίχημα "puck line" ένα χάντικαπ δίνεται στην επιλογή. Το αποτέλεσμα που χρησιμοποιείται για διακανονισμό είναι το αποτέλεσμα του αγώνα προσαρμοσμένο για τη γραμμή χάντικαπ που είναι διαθέσιμη τη στιγμή που τοποθετείται το στοίχημα. Για παράδειγμα, Τάμπα Μπέι +1.5 εναντίον Κάλγκαρι -1.5, αποτέλεσμα: Τάμπα Μπέι 2-3 Κάλγκαρι. Η Τάμπα Μπέι κερδίζει στο χάντικαπ. Η παράταση μετρά για όλα τα στοιχήματα "puck line".

7.) Συνολικά γκολ/Γκολ ομάδας: Το συνολικό αποτέλεσμα του αγώνα είναι τα συνδυαστικά γκολ και για τις δύο ομάδες μαζί με την παράταση. Χρειάζεται να περάσουν τουλάχιστον 15 λεπτά επίσημου αγώνα στην τρίτη περίοδο για να ισχύουν τα στοιχήματα, εκτός εάν το συνολικό σκορ είναι ήδη πάνω από το στοίχημα. Σε περίπτωση που τα συνολικά γκολ είναι στον ακριβή αριθμό αλλά δεν προσφέρεται ακριβής τιμή, δίνεται επιστροφή χρημάτων για όλα τα πονταρίσματα.

8.) Αγώνας μέχρι X γκολ: Κερδίζει η ομάδα που θα πετύχει πρώτη τον συγκεκριμένο αριθμό γκολ. Σε αυτήν την αγορά περιλαμβάνονται η παράταση και τυχόν επακόλουθα πέναλτι λόγω ισοπαλίας. Σε περίπτωση που ο αγώνας πάει σε πέναλτι λόγω ισοπαλίας, στη νικητήρια ομάδα αποδίδεται ένα γκολ.

9.) Ποιος παίκτης θα σημειώσει το πρώτο γκολ; Εάν ένας παίκτης δεν έχει εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο προτού σημειωθεί το πρώτο γκολ, τότε αυτός θεωρείται ως 'μη συμμετέχων', γεγονός που σημαίνει ότι όλα τα στοιχήματα για αυτόν τον παίκτη θεωρούνται άκυρα. Η παράταση δεν μετράει. Σε περίπτωση που ο αγώνας διακοπεί οριστικά, τα στοιχήματα ισχύουν με τα γκολ που έχουν ήδη επιτευχθεί.

10.) Υποστήριξη παικτών: Ο αντίστοιχος παίκτης ή οι αντίστοιχοι παίκτες πρέπει να φορέσουν συγκεκριμένη ενδυμασία για να ισχύουν τα στοιχήματα. Η παράταση μετρά για όλες τις αγορές, εκτός από αυτές που βασίζονται σε συγκεκριμένες περιόδους παιχνιδιού. Χρειάζεται να περάσουν τουλάχιστον 15 λεπτά επίσημου αγώνα στην τρίτη περίοδο για να ισχύουν τα στοιχήματα.

11.) Νικητής 1ης, 2ης ή 3ης Περιόδου: Μόνο τα γκολ που σημειώνονται εντός της καθορισμένης περιόδου μετρούν. Εκτός αν άλλως αναφέρεται, η παράταση δεν μετρά για το αποτέλεσμα της 3ης περιόδου. Οι κανόνες ισοπαλίας μεταξύ 2 (dead heat) ισχύουν στην αγορά με την περίοδο με το υψηλότερο σκορ.

12.) Στοίχημα Γκολ (Σωστό Σκορ): Αν το τελικό αποτέλεσμα είναι εκτός των προσφερόμενων αποτελεσμάτων, όλα τα στοιχήματα θα αποτιμούνται ως "χαμένα".

13.) Εάν ένα στοίχημα νίκης, ένα συνολικό ή ένα χάντικαπ στοίχημα ολοκληρωθεί με ισοπαλία και δεν έχουν προσφερθεί αποδόσεις για αυτήν την επιλογή, όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται.

14.) Βαθμοί Κανονικής Περιόδου: Όλες οι ομάδες πρέπει να παίξουν σε όλους τους αγώνες της κανονικής περιόδου για να ισχύουν τα στοιχήματα. Εάν η κανονική διάρκεια καταστεί μικρότερη για οποιονδήποτε λόγο, τότε όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα, εκτός εάν η υψηλότερη δυνατή επιλογή έχει ήδη επιτευχθεί οπότε και τα στοιχήματα ισχύουν σε αυτή την περίπτωση.

15.) Πόσες ποινές 2 ή 5 λεπτών θα δοθούν στην Xη περίοδο; Γι' αυτό το στοίχημα, κάθε ποινή 2 ή 5 λεπτών μετρά ως 1, έτσι εάν δοθούν 3 x 2 λεπ. ποινές, η νικητήρια επιλογή θα είναι 'Κάτω από 3,5'. Εάν, ωστόσο, δοθεί μια ποινή 2 + 2 λεπ., μετρά ως 2 x 2 λεπτά. Αυτό σημαίνει ότι εάν δοθούν ποινές 1 x 5 λεπ., 1 x 2 λεπ. και 2 + 2 λεπ., η νικητήρια επιλογή θα είναι 'Πάνω από 3,5'. Όλες οι ποινές που δίνονται προτού ξεκινήσει η περίοδος μετρούν στην προηγούμενη περίοδο, έτσι εάν μια ποινή 2 λεπ. δοθεί κατά την 1η διακοπή, συγκαταλέγεται στην 1η περίοδο.

16.) Υπόλοιπο Κανονικής Διάρκειας/Υπόλοιπο Περιόδου X: Αυτό το στοίχημα διακανονίζεται με αναφορά στο αποτέλεσμα του παιχνιδιού απο τη στιγμή της τοποθέτησης του στοιχήματος έως τη λήξη της κανονικής διάρκειας/περιόδου. Το σωστό αποτέλεσμα είναι το θεωρητικό αποτέλεσμα του παιχνιδιού εάν το σκορ κατά τη χρονική στιγμή τοποθέτησης ήταν 0:0. Το τρέχον σκορ της στιγμής τοποθέτησης στοιχήματος εμφανίζεται στην αγορά παιχνιδιού, δηλ. "Υπόλοιπο κανονικής διάρκειας - σωστό αποτέλεσμα 1:2", συνεπώς εάν το παιχνίδι λήξει 2:3 τότε το νικητήριο αποτέλεσμα θα είναι η ισοπαλία. Το στοίχημα "Υπόλοιπο της περιόδου Χ" θα διακανονίζεται αντίστοιχα.

17.) “Grand Salami”/NHL: Αυτό το στοίχημα αναφέρεται στο συνολικό αριθμό πόντων που σημειώθηκαν σε όλους τους αγώνες που διεξήχθησαν μια δεδομένη ημέρα. Μόνο οι αγώνες που διεξήχθησαν αυτή την ημέρα (σύμφωνα με το πρόγραμμα του NHL) μετρούν. Αν κάποιοι αγώνες αναβληθούν ή κάποιοι αγώνες προστεθούν στο πρόγραμμα μετά την ανακοίνωση των αρχικών αποδόσεων, τότε όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα. Σε περίπτωση που κάποιοι αγώνες εγκαταληφθούν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, τότε όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα. Συμπεριλαμβάνονται οι πόντοι που επιτυγχάνονται στην παράταση. Σε περίπτωση που ο αγώνας πάει σε πέναλτι λόγω ισοπαλίας, στη νικητήρια ομάδα αποδίδεται ένα γκολ.

18.) Αγώνας All Star: Κάθε αγώνας διαρκεί 20 λεπτά και πρέπει να διεξαχθεί ολόκληρος ο αγώνας για να ισχύουν τα στοιχήματα. Η παράταση μετρά για όλες τις αγορές. Στον αγώνα All Star κερδίζει η ομάδα που κερδίζει στον τελικό

19.) Πρωταθλητές Κατηγορίας: Αν η σεζόν καταστεί μικρότερη για οποιοδήποτε λόγο, τότε τα στοιχήματα θα αποτιμούνται βάσει του Πρωταθλητή Κατηγορίας που θα ανακοινώνεται από την αντίστοιχη αρμόδια αρχή.

20.) Ανακηρυγμένοι Φιναλίστ: Οι φιναλίστ είναι οι παίκτες/ ομάδες που όντως αγωνίζονται στον τελικό ανεξάρτητα από τον τρόπο που τους οδήγησε σε αυτό το επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων που λαμβάνονται από οποιοδήποτε αρμόδιο όργανο.

21.) Εξαίρεση Διάρκειας Παιχνιδιού: Οι αγώνας του ρωσικού Liga Pro παίζονται για 30 λεπτά (περιόδους 3*10 λεπτών) και αυτό θεωρείται κανονική διάρκεια για το συγκεκριμένο πρωτάθλημα.

22.) Τα σύντομα πρωταθλήματα χόκεϊ (Short Hockey) παίζονται σε περιόδους 3x10 ή 3x15 λεπτών και αυτό θεωρείται κανονική διάρκεια για αυτά.

23.) Ο νικητής και οι δύο ομάδες να σκοράρουν Χ γκολ: Το στοίχημα είναι για την ομάδα που θα κερδίσει το παιχνίδι και το εάν και οι δύο ομάδες θα σκοράρουν τον συγκεκριμένο αριθμό γκολ. Αυτή η αγορά διακανονίζεται με βάση τον κανονικό χρόνο μόνο και δεν περιλαμβάνει την παράταση.