Πολιτική περιεχομένου τρίτων μερών

Έχουμε αναλάβει δέσμευση για τη διασφάλιση σίγουρης και ασφαλούς χρήσης των πλατφόρμων και των υπηρεσιών μας προς όλους τους πελάτες μας. Δημιουργήσαμε την παρούσα πολιτική περιεχομένου τρίτων μερών ώστε να σας γνωστοποιήσουμε τους κανόνες που διέπουν την ανάρτηση περιεχομένου τρίτων μερών (όπως ο όρος περιγράφεται στους Γενικούς Όρους Συναλλαγών μας) στις πλατφόρμες μας. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η παρούσα πολιτική περιεχομένου τρίτων μερών θα συναφθεί μεταξύ ημών και υμών και θα αποτελέσει μέρος της μεταξύ μας σύμβασης. Ανά διαστήματα, ενδέχεται να πραγματοποιούμε αλλαγές στην παρούσα πολιτική περιεχομένου τρίτων μερών και για το λόγο αυτό σας συνιστούμε να την επισκέπτεστε τακτικά.

Οι όροι της παρούσας πολιτικής περιεχομένου τρίτων μερών είναι οι ακόλουθοι:

1) Δεν διεκδικούμε ιδιοκτησιακά δικαιώματα σε οποιοδήποτε περιεχόμενο τρίτου μέρους (όπως ο όρος καθορίζεται στους Γενικούς Όρους Συναλλαγών μας και περιλαμβάνει, ενδεικτικά, φωτογραφίες παικτών) που αναρτώνται από εσάς στις πλατφόρμες μας. Δηλώνετε τη συγκατάθεσή σας ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε περιεχόμενο τρίτου μέρους αναρτήσατε εσείς με το όνομα χρήστη σας.

2) Με το παρόν μας χορηγείτε μη αποκλειστική, χωρίς χρέωση, παγκόσμια, διηνεκή άδεια (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος παραχώρησης άδειας) χρήσης (και αναπαραγωγής όπως εμείς κρίνουμε απαραίτητο) για τη διευκόλυνση της ανάρτησης και της αποθήκευσης του περιεχομένου τρίτου μέρους στις πλατφόρμες μας ή σε σύνδεση με οποιεσδήποτε προσφορές σε όλα τα γνωστά επί του παρόντος μέσα ή τα μέσα που θα αναπτυχθούν στο μέλλον.

3) Μας εγγυάστε ότι έχετε πλήρη εξουσία και αρμοδιότητα να χορηγήσετε την άδεια που αναφέρεται στο παραπάνω εδάφιο 2) και ότι με το περιεχόμενο τρίτου μέρους που εσείς αναρτάτε (α) δεν παραβιάζετε οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου μέρους, άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα ή δικαιώματα δημοσιοποίησης ή απορρήτου, (β) δεν παραβιάζετε οποιαδήποτε νομοθεσία, θέσπισμα, διάταξη ή κανονισμό, (γ) το περιεχόμενο αυτό δεν είναι συκοφαντικό, εμπορικά δυσφημιστικό, παράνομα απειλητικό ή παράνομα παρενοχλητικό, (δ) δεν είναι άσεμνο ή πορνογραφικό και κυρίως δεν περιλαμβάνει παιδική πορνογραφία, (ε) δεν παραβιάζει οποιουσδήποτε νόμους σχετικά με αθέμιτο ανταγωνισμό, κατά της διάκρισης ή της δυσμενούς διαφήμισης, (στ) δεν αποτελεί οποιοδήποτε από τα είδη απαγορευμένου περιεχομένου τρίτου μέρους όπως περιγράφεται στην ενότητα 5 στη συνέχεια) και (ζ) δεν περιλαμβάνει ιούς, trojan, worms, time ombs, ακυρωτικά ρομποτικά ή άλλα υπολογιστικά προγράμματα που στοχεύουν σε καταστροφή, επιβλαβή δράση, κρυφή αναχαίτιση ή αλλοτρίωση οποιουδήποτε συστήματος, δεδομένου ή προσωπικής πληροφορίας.

4) Συμφωνείτε να καταβάλλετε όλα τα δικαιώματα, τις χρεώσεις ή οποιαδήποτε άλλα χρήματα οφείλονται σε οποιαδήποτε τρίτα μέρη ως αποτέλεσμα της ανάρτησης οποιουδήποτε περιεχομένου τρίτου μέρους από εσάς σε οποιαδήποτε από τις πλατφόρμες μας.

5) Αναγνωρίζετε ότι τα ακόλουθα αποτελούν (ενδεικτικά) απαγορευμένο περιεχόμενο τρίτου μέρους, π.χ. περιεχόμενο τρίτου μέρους που:

  1. είναι προσβλητικό, προάγει ρατσισμό, μισαλλοδοξία, μίσος ή φυσική βία οποιουδήποτε είδους κατά οποιασδήποτε ομάδας ή προσώπου ή εκμεταλλεύεται, παρενοχλεί ή υποθάλπει την παρενόχληση οποιουδήποτε προσώπου,
  2. αποτελεί πληροφορία που εσείς γνωρίζετε ότι είναι εσφαλμένη ή παραπλανητική ή προωθεί παράνομες δραστηριότητες ή συμπεριφορά που είναι προσβλητική, απειλητική, άσεμνη, προσβλητική ή δυσφημιστική,
  3. περιλαμβάνει γύμνια, υπερβολική βία ή προσβολές ή ακόμη και συνδέσμους σε παρόμοια περιεχόμενα,
  4. εκμαιεύει προσωπικές πληροφορίες από οποιοδήποτε άτομο κάτω των 18 ετών,
  5. περιλαμβάνει πληροφορίες που προβάλλουν ή δημιουργούν κίνδυνο ιδιωτικότητας ή ασφάλειας για οποιοδήποτε πρόσωπο,
  6. περιλαμβάνει μη εξουσιοδοτημένο αντίγραφο για έργο πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου προσώπου, και
  7. περιλαμβάνει φωτογραφία ή βίντεο άλλου προσώπου που εσείς αναρτήσατε χωρίς τη συγκατάθεσή του.

Τροποποιήθηκε/Συντάχθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2012